TV programa

TV3 TV3

DABAR Meilės sūkuryje 190
08:55 - 10:00, Trukmė 65 min
10:00 Meilės miestas 1/43s.
11:00 Meilės miestas 1/44s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/7s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/8s.
13:00 Pažadėtoji 6/306s.
14:00 Pažadėtoji 6/307s.
15:00 Simpsonai 15/16s.
15:30 Simpsonai 15/17s.
16:00 TV3 žinios 80
16:25 TV3 orai 80
16:30 TV Pagalba 13/36s.
18:30 TV3 žinios 113
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 113
19:30 Prieš srovę 19/16s.
20:30 Prakeikti 7/40s.
21:00 TV3 vakaro žinios 64
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 64
22:00 Kietas riešutėlis 4.0

LNK LNK

DABAR Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
08:55 - 09:55, Trukmė 60 min
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Namai, kur širdis (47)
11:00 Bus visko
12:00 Laida: Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (17)
14:00 Mano likimas (18)
15:00 Dvi šeimos (42)
15:30 Dvi šeimos (43)
16:00 Oplia!
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (46)
21:00 Monikai reikia meilės (58)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus be praeities
DABAR „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/3)
09:00 - 10:00, Trukmė 60 min
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/15)
11:10 „Deimantų medžiotojai“ (7)
12:20 „Vienišas vilkas“ (5)
13:30 TV shop
13:45 „Miškinis“ (4/7)
14:55 „Gluchariovas“ (2/10)
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai“."
18:55 „Krikšto tėvas“ (6)
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“."
23:00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“. Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2015m. N-7. "
DABAR Krepšinis. EuroLeague 198 PO Game 2 B: Fenerbahce Istanbul-Zalgiris Kaunas. The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide top-tier level...
09:00 - 10:50, Trukmė 110 min
10:50 Krepšinis. EuroLeague 200 PO Game 2 B: Real Madrid-Panathinaikos Athens. The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide top-tier level...
11:50 Krepšinis. EuroLeague 193 PO Game 1 A: CSKA Moscow-Baskonia Vitoria-Gasteiz. The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the... 2019 The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide top-tier level professional basketball club competit
12:00 Futbolas. Anglijos Premier lyga 226 Watford - Arsenal.
12:40 Futbolas. Anglijos Premier lyga 164 Apžvalga.
12:50 MXGP 42 Trentino lenktynių apžvalga.
13:05 Futbolas. Anglijos Premier lyga 220 Burnley - Cardiff City.
13:20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 29 Žurnalas.
13:40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 29 Žurnalas.
13:50 Futbolas. Anglijos Premier lyga 162 Apžvalga.
13:50 Ledo ritulys. KHL 18/19 282 Gagarin Cup 2: CSKA Moscow-Avangard Omsk.
14:10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 79 Porto – Liverpool.
14:50 Krepšinis. EuroLeague 196 PO Game 1 B: Real Madrid-Panathinaikos Athens. The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide... 2019 The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide top-tier level professional basketball clu
15:00 Football – UEFA Champions League 28 Magazine.
15:30 Futbolas. UEFA CHL 2018/2019 75 1/4 Finals. AFC Ajax-Juventus.
15:50 Futbolas. Anglijos Premier lyga 225 Liverpulis.
16:00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 78 Manchester City - Tottenham.
17:20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 74 Manchester United - Barcelona.
17:40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 74 Manchester United - Barcelona.
17:50 Krepšinis. Eurolyga 194 Fenerbahce - Žalgiris.
19:20 Tiesiogiai Ledo ritulys. KHL 18/19 282 Gagarin Cup 2: CSKA Moscow-Avangard Omsk.
19:30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 28 Žurnalas.
19:50 Krepšinis. Eurolyga 198 Fenerbahce- Žalgiris.
20:00 Euroleague Documentaries 2018/11s. Playoff Preview Show.
20:30 Krepšinis. EuroLeague 194 PO Game 1 B: Fenerbahce Istanbul-Zalgiris Kaunas. The EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague) is the European-wide top-tier level...
21:50 Tiesiogiai Futbolas. Anglijos Premier lyga 226 Watford - Arsenal.
21:50 Tiesiogiai Futbolas. Anglijos Premier lyga 236 Chelsea - Burnley.
22:45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga 77 Barcelona - Manchester United.
DABAR Senis (Der Alte)
09:20 - 10:25, Trukmė 65 min
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)

TV6 TV6

DABAR CSI kriminalistai 613 (kart.)
09:30 - 10:30, Trukmė 60 min
10:30 Simpsonai 9/6s.
11:00 Simpsonai 9/7s.
11:30 Makgaiveris 2/1s. (kart.)
12:30 Vedęs ir turi vaikų 6/620s. (kart.)
13:00 Vedęs ir turi vaikų 6/621s. (kart.)
13:30 Univeras 240 (kart.)
14:00 Univeras 241 (kart.)
14:30 Televitrina 13
15:00 Havajai 5.0 6/15s.
16:00 CSI kriminalistai 614
17:00 Makgaiveris 2/2s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų 6/622s.
18:30 Vedęs ir turi vaikų 6/623s.
19:00 Univeras 242
19:30 Univeras 243
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 3/37s.
20:30 Žinios 80
20:55 Orai 80
21:00 Aukščiausia pavara 18/1804s.
22:05 Eurolygos rungtynės. Kauno "Žalgiris" – Stambulo "Fenerbahce" 201

BTV BTV

DABAR Paskutinis faras (22)
09:20 - 10:20, Trukmė 60 min
10:20 Kobra 11 (4)
11:20 Ekstrasensų mūšis (10)
13:45 Stoties policija (20)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (13)
15:55 Paskutinis faras (23)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 Mentalistas (48)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
20:25 Tautos tarnas (11)
21:00 Pavojingos gatvės
23:10 Mumijos sugrįžimas

TV1 TV1

DABAR Sodininkų pasaulis (2)
09:50 - 10:25, Trukmė 35 min
10:25 Akloji (13)
11:00 Būrėja (76)
11:35 Būrėja (36)
12:10 Detektyvė Rizoli (1)
13:10 Madagaskaro pingvinai (10)
13:40 Šaunusis Skūbis-Dū (10)
14:10 Keista šeimynėlė (13)
14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (25)
15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (9)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (73)
16:30 Svaragini. Amžina draugystė (74)
17:00 Būk su manim (1292)
17:30 Būk su manim (1293)
18:00 Iš širdies į širdį (124)
18:30 Iš širdies į širdį (125)
19:00 Aukštakulnių kerštas (16)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (10)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Fondas
22:55 Amžina meilė (73)
23:55 Amžina meilė (74)

TV8 TV8

DABAR Svajonių ūkis 5/33s. (kart.)
09:30 - 10:00, Trukmė 30 min
10:00 Pamilti vėl 99 (kart.)
11:00 Mylėk savo artimą (kart.)
12:55 Šunyčiai patruliai 4/19s. (kart.)
13:25 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės 1/15s. (kart.)
13:55 Tėvelio dukrytės 8/347s.
14:25 Tėvelio dukrytės 8/348s.
14:55 Pamilti vėl 100
15:55 Maištingas angelas 1/193s.
17:00 Topmodeliai 16/1606s.
18:00 Palaužti sparnai 1061
19:00 Palaužti sparnai 1062
20:00 Mauglis. Sugrįžimas pas žmones
20:25 Linksmasis daržas
20:35 Šelmiai
20:45 Boleko ir Lioleko nuotykiai 59
21:00 Neprasidėk su Lile
22:55 Palaužti sparnai 1061 (kart.)
23:55 Palaužti sparnai 1062 (kart.)
DABAR Valanda su Rūta
09:20 - 10:20, Trukmė 60 min
10:20 Bus visko
11:10 Gyvūnų policija
12:00 Žinios
13:10 Laida: Yra, kaip yra
14:10 Laida: KK2
14:40 Valanda su Rūta
16:00 Pagalbos skambutis
19:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
20:00 Info diena
21:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:30 Labas vakaras, Lietuva
22:30 Info diena
DABAR Italijos „Seria A“ futbololyga. Turino „Juventus – Florencijos „Fiorentina“."
09:10 - 11:10, Trukmė 120 min
11:10 „Penktasiskėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšiniolygosapžvalga."
11:10 „NBA Action“. 28 laida. VAKAR."
11:40 Čempionai LT. Baltijosatvirasis grappling čempionatas. Ketvirtalaida. Jonava.
12:10 KOK World series
12:10 KOK Dream Boxing
14:00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Portlando „Trail Blazers“ - Oklahomos Sičio „Thunder“."
14:20 Ispanijos „Endesa“ krepšiniolyga. Saragosos „Zaragoza Basket“ –Barselonos „Lassa“."
16:10 ATP 250 teniso turnyras
16:10 „Vieningoji“ krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ – Krasnodaro „Lokomotiv“."
18:00 Italijos „Seria A“ futbololyga. Turino „Juventus – Florencijos „Fiorentina“."
18:10 „Vieningoji“ krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ – Krasnodaro „Lokomotiv“. VAKAR."
20:00 „NBA Action“. 28 laida.PREMJERA."
20:00 Čempionai LT
20:30 Čempionai LT. Baltijosatvirasis grappling čempionatas. Ketvirtalaida. Jonava.
20:30 „NBA Action“. 28 laida. VAKAR."
21:00 NBA
21:00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Šeštadienio rungtynės.
23:10 KOK Dream Boxing
DABAR Labas rytas, Lietuva (kart.)
09:15 - 10:00, Trukmė 45 min
10:00 Į sveikatą! Sveiko gyvenimo būdo laida
10:30 „Kaunas Talent 2018"
10:30 Už kadro
11:00 Pradėk nuo savęs
11:30 Mokslo sriuba
12:00 Romualdas Granauskas
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai. Ved. Alvydas Jokubaitis. (kart.)
12:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)
12:15 Misija – Pasaulio Lietuva. Ved. Andrius Mamontovas. (kart.)
12:15 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
12:15 Savaitė
13:00 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved. Nomeda Marčėnaitė. (kart.)
13:00 Skrendam (kart.)
13:05 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 3)
13:10 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. (kart.)
13:10 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. (kart.)
13:10 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
13:15 Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
13:15 Stop juosta (kart.)
13:30 Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)
13:45 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
13:45 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. (kart.)
13:55 Atspindžiai
13:55 Nacionalinis turtas. HD (kart.)
13:55 Pasaulio lietuvių žinios. Ved. Igoris Vasiliauskas. (kart.)
14:00 Pasitikiu tavimi. Dokumentinis filmas. Rež. Aleksas Matvejevas. 2015 m. HD (subtitruota)
14:10 Vadimas. Misteris Šaunusis (Vadim, Mister Cool / Vadim, Mister Cool )
14:10 Nuo Bacho iki mambo. Atlikėjai Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras, solistas Ignas Maknickas (fortepijonas)
14:15 Juodoji naktis Paryžiuje (Nuit noire a Paris/The Black Night In Paris)
14:20 Kalnų žolelių paslaptys (The Mystery of Mountain Herbs/Das Geheimnis der Bergkrauter)
14:20 Iš arti (Facing)
14:20 Dauntono abatija 3 (Downton Abbey 3)
15:05 Išminties mylėtojas
15:10 Premjera. Kodėl gi ne?! (Miks mitte?!/Why Not?!)
15:15 Skrendam
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota)
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 3)
15:50 Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
16:00 Kosto Smorigino autorinis vakaras
16:00 Euromaxx
16:05 Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)
16:30 Klauskite daktaro (su vertimu į gestų k.)
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.)
16:45 Gražuolė
17:20 Stilius (su vertimu į gestų k.)
17:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Ved. Viktor Černišuk. (subtitruota)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Ved. Barbara Sosno. (subtitruota)
18:00 Kelias. Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje. Ved. Tomas Pavilanskas-Kalvanas. (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota)
18:05 Sadūto tūto
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
18:15 Ten, kur namai 2 (A Place to Call Home 2)
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:00 Daiktų istorijos
19:00 Mokslo ekspresas
19:15 Iš arti (Facing)
19:15 Premjera. Kalnų žolelių paslaptys (The Mystery of Mountain Herbs/Das Geheimnis der Bergkrauter)
19:15 Vadimas. Misteris Šaunusis (Vadim, Mister Cool / Vadim, Mister Cool )
19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste (Hundred Sights of Ancient City)
19:15 Juodoji naktis Paryžiuje (Nuit noire a Paris/The Black Night In Paris)
19:20 Naktis Manhatane. Česlovas Gabalis ir instrumentinis ansamblis „Vilniaus divertismentas"
19:41 Šimtas reginių senoviniame mieste (Hundred Sights of Ancient City)
19:45 Stambiu planu
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:00 Nacionalinis turtas
21:00 Jausmai
21:00 Rašytojo Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Hana ir jos seserys (Hannah and Her Sisters)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Rokis 3 (Rocky 3)
21:30 Elito kinas. Vaikystė (Boyhood)
21:30 Brandūs pokalbiai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
21:40 Europos kinas. Diena sulig gyvenimu (Uber den Tag hinaus/Beyond This Day)
22:00 Antradienio detektyvas. Premjera. Komisaras ir jūra (Das Kommissar und das Meer)
22:20 Rašytojo Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms
22:30 Grupės „Skamp" 20-mečio koncertas.
22:45 Prisikėlimo belaukiant. Simfoninis koncertas. Dalyvauja Kauno valstybinis choras, LVSO, solistai L. Dambrauskaitė, I. Prudnikovaitė, T. Girininkas, E. Davidovičius....
23:10 Nekalti prisiminimai (Innocence of Memories)
23:10 Anapus čia ir dabar
23:10 Orkestro muzikos koncertas. Kantata „Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus" chorui ir styginių orkestrui.
23:30 Premjera. Prancūzų branduolinių bombų aukos (Victims of the French Atomic Bomb)