LNK programa

LNK Šiandien

2020-07-02
DABAR Laukinis miestas (105) 15:30 - 16:30, Trukmė 60 min
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (45)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Turtuolė varguolė (1)
21:00 Kvailiai šėlsta (4)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nepaklūstantis įstatymui

LNK Rytoj

2020-07-03
00:25 Rivjera (4)
00:30 Rivjera (3)
01:25 Miesto teisingumas
01:30 Belaisvė
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
04:30 Alchemija. VDU karta
04:50 Rosenheimo policija (19)
05:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
05:00 RETROSPEKTYVA
06:00 Iš širdies į širdį (109)
06:25 Iš širdies į širdį (110)
06:50 Iš širdies į širdį (111)
07:50 Tomas ir Džeris (188)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
10:00 Rosenheimo policija (21)
11:00 Kvailiai šėlsta (4)
11:30 Būrėja (13)
12:10 Būrėja (14)
12:55 Būrėja (15)
13:30 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Našlaitės (107)
15:30 Laukinis miestas (106)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS 5-oji banga
23:15 Pabėgimas iš Los Andželo

LNK Poryt

2020-07-04
00:25 Rivjera (4)
01:15 Pačiūžomis į šlovę
01:25 Miesto teisingumas
02:45 Nepaklūstantis įstatymui
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
06:55 Tomas ir Džeris (183)
07:05 Tomas ir Džeris (184)
07:15 Tomas ir Džeris (186)
07:25 Saugokis meškinų (46)
07:40 Saugokis meškinų (47)
07:55 Ogis ir tarakonai (67)
08:05 Ogis ir tarakonai (68)
08:15 Berniukas Blogiukas (2)
08:40 Tomo ir Džerio šou (13)
09:05 Nuotykių metas (9)
09:30 Tinginių miestelis (50)
09:55 KINO PUSRYČIAI Slaptoji komanda
11:55 Lino. Nuotykiai katino kailyje
13:45 Tiltas į Terabitiją
15:40 Ponas Bynas (4)
16:10 Normanas
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris ir Fenikso brolija
22:20 Drilbitas

LNK Užporyt

2020-07-05
00:25 Skautai prieš zombius
01:15 Pačiūžomis į šlovę
02:05 5-oji banga
02:45 Nepaklūstantis įstatymui
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
06:50 Tomo ir Džerio šou (13)
07:15 Tomas ir Džeris (187)
07:25 Tomas ir Džeris (188)
07:35 Saugokis meškinų (48)
07:50 Saugokis meškinų (49)
08:05 Ogis ir tarakonai (69)
08:15 Ogis ir tarakonai (70)
08:25 Berniukas Blogiukas (3)
08:50 Tomo ir Džerio šou (14)
09:15 Nuotykių metas (10)
09:40 Tinginių miestelis (51)
10:05 KINO PUSRYČIAI Mažasis riteris Trenkas
11:45 Viena diena Niujorke
13:35 Mielas Diktatoriau
15:25 Sutrikusi mafija
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Transformeriai
22:20 Čapis