LNK programa

LNK Šiandien

2021-09-28
DABAR Tamsusis bokštas 01:30 - 01:50, Trukmė 20 min
01:50 Midvėjaus mūšis
02:55 Valerianas ir tūkstančio planetų miestas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
06:00 Balta - meilės spalva (188)
06:30 Balta - meilės spalva (189)
07:00 Laida: KK2
07:30 Monikai reikia meilės (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
10:00 Du gyvenimai (49)
11:10 Keičiu žmoną (6)
12:10 Būrėja (96)
12:45 Būrėja (97)
13:20 Turtuolė varguolė (9)
14:30 Uždraustas vaisius (153)
15:30 Stebuklas (82)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (14)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Paieška

LNK Rytoj

2021-09-29
00:20 Begėdis (6)
00:40 Begėdis (7)
01:30 Tamsusis bokštas
01:50 Princas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
06:00 Balta - meilės spalva (190)
06:30 Balta - meilės spalva (191)
07:00 Laida: KK2
07:30 Monikai reikia meilės (14)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (198)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (199)
10:00 Du gyvenimai (50)
11:10 Keičiu žmoną (7)
12:10 Būrėja (98)
12:45 Būrėja (99)
13:20 Turtuolė varguolė (10)
14:30 Uždraustas vaisius (154)
15:30 Stebuklas (83)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (15)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Titanas

LNK Poryt

2021-09-30
00:25 Begėdis (8)
00:40 Begėdis (7)
01:35 Paieška
01:50 Princas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (198)
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (199)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
06:00 Balta - meilės spalva (192)
06:30 Balta - meilės spalva (193)
07:00 Laida: KK2
07:30 Monikai reikia meilės (15)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (1)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (2)
10:00 Du gyvenimai (51)
11:10 Keičiu žmoną (8)
12:10 Būrėja (100)
12:45 Būrėja (101)
13:20 Turtuolė varguolė (11)
14:30 Uždraustas vaisius (155)
15:30 Stebuklas (84)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (16)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Teisingumo ieškotojas

LNK Užporyt

2021-10-01
00:25 Begėdis (8)
00:40 Begėdis (9)
01:35 Paieška
01:55 Titanas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (198)
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (1)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (199)
04:25 Alchemija
04:55 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės spalva (194)
06:30 Balta - meilės spalva (195)
07:00 Laida: KK2
07:30 Monikai reikia meilės (16)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (3)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
10:00 Du gyvenimai (52)
11:10 Keičiu žmoną (9)
12:10 Būrėja (102)
12:45 Būrėja (103)
13:20 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Uždraustas vaisius (156)
15:30 Stebuklas (85)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Kurjerė
23:00 3000 mylių iki Greislando