LNK programa

LNK Šiandien

2019-08-21
DABAR Neklausk meilės vardo (109) 12:30 - 13:00, Trukmė 30 min
13:00 Paskolinta meilė (24)
14:00 Našlaitės (56)
15:00 Svajoklė (56)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (17)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Po saulėlydžio

LNK Rytoj

2019-08-22
00:25 Juodasis sąrašas (14)
00:25 Juodasis sąrašas (15)
01:20 Bloga kompanija
01:20 Saugotojas
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1015)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1016)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1017)
07:30 Tomas ir Džeris (91)
07:40 Tomas ir Džeris (92)
07:50 Tomas ir Džeris (93)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (150)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
09:50 Mirtis rojuje (6)
10:55 Kandisė Renuar (5)
12:00 Neklausk meilės vardo (110)
12:30 Neklausk meilės vardo (111)
13:00 Paskolinta meilė (25)
14:00 Našlaitės (57)
15:00 Svajoklė (57)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (18)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kruvini pinigai

LNK Poryt

2019-08-23
00:15 Juodasis sąrašas (16)
00:25 Juodasis sąrašas (15)
01:10 Po saulėlydžio
01:20 Saugotojas
02:45 Alchemija. VDU karta
03:15 RETROSPEKTYVA
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1018)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1019)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1020)
07:30 Tomas ir Džeris (94)
07:40 Tomas ir Džeris (95)
07:50 Tomas ir Džeris (96)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (153)
09:50 Mirtis rojuje (7)
10:55 Kandisė Renuar (6)
12:00 Neklausk meilės vardo (112)
12:30 Neklausk meilės vardo (113)
13:00 Paskolinta meilė (26)
14:00 Našlaitės (58)
15:00 Svajoklė (58)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (19)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Mina
23:15 Sargybinis

LNK Užporyt

2019-08-24
00:15 Juodasis sąrašas (16)
01:10 Po saulėlydžio
01:20 Sukrečiantis skrydis
02:45 Alchemija. VDU karta
03:00 Kruvini pinigai
03:15 RETROSPEKTYVA
06:30 Tomas ir Džeris (91)
06:40 Tomas ir Džeris (92)
06:50 Tomas ir Džeris (93)
07:00 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (5)
07:15 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (6)
07:30 "Nickelodeon" valanda. Monstrai prieš ateivius (11)
07:55 Riterių princesė Nela (17)
08:25 Tomo ir Džerio pasakos (8)
08:50 KINO PUSRYČIAI Olis ir piratų lobis
10:30 Tėčio dienos rūpestis
12:25 Didelis vaikas
14:05 Geras vyrukas
16:00 Hugo išradimas
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda 2
21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Madėjos liudytojų apsauga