LNK programa

LNK Šiandien

2019-12-08
DABAR KINO PUSRYČIAI Anapus tvoros 10:00 - 11:15, Trukmė 75 min
11:15 PREMJERA Žaidimų kūrėjas
11:35 Mano draugas delfinas
13:35 Beveik mirtina
13:50 Superšuo
15:30 Prieš pakratant kojas
15:35 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje
17:20 Teleloto
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Drąsusis elniukas Eliotas
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai
21:20 Tamsos riteris
21:45 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
21:55 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal

LNK Rytoj

2019-12-09
00:10 Bėgliai
00:20 Paskutinės merginos
00:20 Bėgliai
02:00 Eilinis Džo. Kerštas
02:05 Tamsos riteris
02:10 12 stipriausių
02:15 Tamsos riteris
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1241)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1242)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1243)
07:30 Tomo ir Džerio šou (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija (6)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Tik tu ir aš (16)
13:30 Tik tu ir aš (17)
14:00 Našlaitės (133)
15:00 Svajoklė (133)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (56)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas

LNK Poryt

2019-12-10
00:20 Bėgliai
00:45 Akloji zona (13)
01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
02:15 Tamsos riteris
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1244)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1245)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1246)
07:30 Tomo ir Džerio šou (19)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
09:55 Rimti reikalai 2 (56)
10:25 Rozenheimo policija (7)
11:25 Supermamos (16)
12:00 Laida: Nuo... Iki...
13:00 Tik tu ir aš (18)
13:30 Tik tu ir aš (19)
14:00 Našlaitės (134)
15:00 Svajoklė (134)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 (57)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Išlikimas

LNK Užporyt

2019-12-11
00:25 Akloji zona (14)
00:45 Akloji zona (13)
01:20 Lošėjas
01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1247)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1248)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1249)
07:30 Tomo ir Džerio šou (20)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
09:55 Rimti reikalai 2 (57)
10:25 Rozenheimo policija (8)
11:25 Supermamos (17)
12:00 Bus visko
13:00 Tik tu ir aš (20)
13:30 Tik tu ir aš (21)
14:00 Našlaitės (135)
15:00 Svajoklė (135)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:15 Sportas
19:22 Orai
19:25 KK2 vaikai
19:30 Laida: KK2
20:00 Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 (58)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kapitonas Filipsas