LNK programa

LNK Šiandien

2019-02-16
DABAR RETROSPEKTYVA 03:35 - 06:15, Trukmė 160 min
06:15 Dienos programa
06:20 Tomas ir Džeris (18)
06:50 Žvėrelių būrys (4)
07:15 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (1)
07:40 Neramūs ir triukšmingi (23)
08:05 Riterių princesė Nela (34)
08:30 Tomo ir Džerio pasakos (9)
08:55 KINO PUSRYČIAI Sujudimas džiunglėse
10:35 Megamaindas
12:25 Denis - grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi
14:00 Čarlis ir šokolado fabrikas
16:10 Tūkstančiai mylių iki tavęs
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Saldi laisvė
21:00 PREMJERA Septynios minutės po vidurnakčio
23:10 Norbitas

LNK Rytoj

2019-02-17
01:05 Sumažinti žmonės
01:35 Penktadienis, 13-oji
06:45 Dienos programa
06:50 Tomas ir Džeris (19)
07:15 "Nickelodeon" valanda. Žvėrelių būrys (5)
07:40 Keista šeimynėlė (2)
08:05 Neramūs ir triukšmingi (24)
08:30 Riterių princesė Nela (35)
08:55 Ogis ir tarakonai (23)
09:05 KINO PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai
10:25 Kung Fu Panda
12:10 Žmogus-voras 3
14:55 Gyvūnas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 PREMJERA Atvykimas

LNK Poryt

2019-02-18
00:05 Didžioji skola
01:05 Sumažinti žmonės
02:35 Septynios minutės po vidurnakčio
06:05 Mano gyvenimo šviesa (631)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (632)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (633)
07:35 Tomas ir Džeris (20)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
09:05 Monikai reikia meilės (14)
09:40 Namai, kur širdis (3)
10:25 KK2 penktadienis
12:00 Mano likimas (22)
13:00 Gyvenimo daina (177)
14:00 Aukštakulnių kerštas (69)
14:55 Dvi širdys (1468)
15:25 Dvi širdys (1469)
15:55 Dvi širdys (1470)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (20)
21:00 Monikai reikia meilės (23)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Nudėti Giunterį

LNK Užporyt

2019-02-19
00:05 Didžioji skola
00:20 Juodasis sąrašas (18)
01:15 Atvykimas
02:35 Septynios minutės po vidurnakčio
06:05 Mano gyvenimo šviesa (634)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (635)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (636)
07:35 Tomas ir Džeris (21)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
09:05 Monikai reikia meilės (15)
09:40 Namai, kur širdis (4)
10:25 Laida: KK2
10:55 Laida: Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (20)
12:00 Mano likimas (23)
13:00 Gyvenimo daina (178)
14:00 Aukštakulnių kerštas (70)
14:55 Dvi širdys (1471)
15:25 Dvi širdys (1472)
15:55 Dvi širdys (1473)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (21)
21:00 Monikai reikia meilės (24)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Organų vagys