LNK programa

LNK programa

LNK Šiandien

2018-08-20
DABAR Volkeris, Teksaso reindžeris (180) 07:55 - 08:55, Trukmė 60 min
08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas (12)
11:25 Meilės sparnai (41)
12:25 Meilės sparnai (42)
13:25 Gyvenimo daina (55)
14:25 Dvi širdys (1039)
14:55 Dvi širdys (1040)
15:25 Dvi širdys (1041)
15:55 Dvi širdys (1042)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Tautos tarnas (12)
20:30 Tautos tarnas (13)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vendeta

LNK Rytoj

2018-08-21
00:15 Kultas (8)
01:05 Druska
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (273)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (274)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (275)
07:30 Keista šeimynėlė (5)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Laida: KK2
11:25 Meilės sparnai (43)
12:25 Meilės sparnai (44)
13:25 Gyvenimo daina (56)
14:25 Dvi širdys (1043)
14:55 Dvi širdys (1044)
15:25 Dvi širdys (1045)
15:55 Dvi širdys (1046)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Tautos tarnas (14)
20:30 Tautos tarnas (15)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Apsuptyje

LNK Poryt

2018-08-22
00:35 Kultas (9)
01:25 Vendeta
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (276)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (277)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (278)
07:30 Keista šeimynėlė (6)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Laida: KK2
11:25 Meilės sparnai (45)
12:25 Meilės sparnai (46)
13:25 Gyvenimo daina (57)
14:25 Dvi širdys (1047)
14:55 Dvi širdys (1048)
15:25 Dvi širdys (1049)
15:55 Dvi širdys (1050)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Tautos tarnas (16)
20:30 Tautos tarnas (17)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Spąstai

LNK Užporyt

2018-08-23
00:20 Kultas (10)
01:10 Apsuptyje
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (279)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (280)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (281)
07:30 Keista šeimynėlė (7)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Laida: KK2
11:25 Meilės sparnai (47)
12:25 Meilės sparnai (48)
13:25 Gyvenimo daina (58)
14:25 Dvi širdys (1051)
14:55 Dvi širdys (1052)
15:25 Dvi širdys (1053)
15:55 Dvi širdys (1054)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Užtikrintas teisingumas