LNK programa

LNK Šiandien

2021-04-22
DABAR RETROSPEKTYVA 05:00 - 06:25, Trukmė 85 min
06:25 Svaragini. Amžina draugystė (344)
06:55 Svaragini. Amžina draugystė (345)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (346)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
10:00 Kalnietis (57)
11:00 Širdele mano (110)
12:10 Širdele mano (111)
13:20 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Uždraustas vaisius (13)
15:30 Mano namai - mano likimas (81)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (121)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Žudikų kodas

LNK Rytoj

2021-04-23
00:25 Strėlė (22)
00:35 Strėlė (21)
01:20 Devyni jardai
01:30 Piktas vairuotojas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
04:30 Alchemija
04:45 Kalnietis (56)
05:00 RETROSPEKTYVA
06:20 Svaragini. Amžina draugystė (347)
06:55 Svaragini. Amžina draugystė (348)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (349)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
10:00 Kalnietis (58)
11:00 Širdele mano (112)
12:10 Širdele mano (113)
13:20 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Uždraustas vaisius (14)
15:30 Mano namai - mano likimas (82)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Paguoda
23:05 Specialistas

LNK Poryt

2021-04-24
00:25 Strėlė (22)
01:15 Atpildas
01:20 Devyni jardai
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
03:00 Žudikų kodas
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
04:30 Alchemija
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
06:40 Stivenas Visata (16)
06:55 Nuotykių metas (1)
07:20 Bunikula (10)
07:45 Ogis ir tarakonai (74)
07:55 Ogis ir tarakonai (75)
08:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (23)
08:20 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (24)
08:35 Tomas ir Džeris (1)
08:45 Tomas ir Džeris (2)
08:55 Tomas ir Džeris (3)
09:05 Beprotiškos melodijos (16)
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Titanų žygis į Holivudą
12:05 Turtuolis Ričis
13:55 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
15:35 Džekas ir Džilė
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Katės ir Šunys 3. Letenėlės, vienykitės!
21:15 Pikseliai
23:25 Pagirių žaidynės

LNK Užporyt

2021-04-25
01:05 Paguoda
01:15 Atpildas
03:00 Žudikų kodas
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
06:50 Nuotykių metas (2)
07:15 Bunikula (11)
07:40 Ogis ir tarakonai (76)
07:50 Ogis ir tarakonai (77)
08:00 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (25)
08:15 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (26)
08:30 KINO PUSRYČIAI Mano draugas delfinas 2
10:35 Ieškokit Gudručio!
12:50 Laukiniai laukiniai vakarai
15:00 Sugrįžęs iš praeities
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:10 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas