LNK programa

LNK Šiandien

2018-01-18
20:00 DABAR Valanda su Rūta
DABAR 20:00 - 21:30, Trukmė 90 min

Televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė buvo dažnai komentatorių vadinama medinuke ir bejausme lėle. Naujoje laidoje nesuskaičiuojamą daugybę sezonų laidos "Nuo… iki" vedėja m..

Plačiau >
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Žaidėjas

LNK Rytoj

2018-01-19
00:15 Kortų namelis
01:15 Vampyro dienoraščiai
02:00 Alchemija. Švietimo amžius
02:25 Retrospektyva
03:00 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:25 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Eliziejus
23:05 Beverli Hilso policininkas 2

LNK Poryt

2018-01-20
01:05 Žaidėjas
02:35 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai
06:55 Tomas ir Džeris
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai
07:45 Kung Fu Panda
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Ogis ir tarakonai
10:10 Kino pusryčiai Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas
11:50 Karališkasis Sofijos ir Rouzės nuotykis
13:25 Margi, pirmyn!
15:20 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas
17:00 Vaikai šėlsta
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Superkinas Vėžliukai nindzės
21:20 Keistas penktadienis
23:10 Laukinės aistros 2

LNK Užporyt

2018-01-21
01:00 Eliziejus
02:50 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai
06:55 Tomas ir Džeris
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai
07:45 Kung Fu Panda
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ogis ir tarakonai
09:10 Ogis ir tarakonai
09:20 Ogis ir tarakonai
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Ogis ir tarakonai
10:10 Kino pusryčiai Laikrodžių stabdytojai
12:00 Trys nindzės imasi veikti
13:45 Lesė
15:40 Pričiupom!
16:10 Vaikai šėlsta
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Pramogų pasaulio apdovanojimai "Žmonės 2018"
22:00 Gangsterių medžiotojai