LNK programa

LNK Šiandien

2018-12-13
DABAR Terminatorius. Genesys 02:15 - 06:00, Trukmė 225 min
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (512)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (513)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (514)
07:35 Madagaskaro pingvinai (35)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
09:05 Rimti reikalai (53)
09:40 Namai, kur širdis (16)
10:20 Laida: KK2
10:55 Laida: Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (176)
13:00 Gyvenimo daina (137)
14:00 Aukštakulnių kerštas (29)
15:00 Dvi širdys (1349)
15:30 Dvi širdys (1350)
16:00 Dvi širdys (1351)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (58)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Šešios dienos

LNK Rytoj

2018-12-14
00:25 Juodasis sąrašas (14)
00:50 Juodasis sąrašas (13)
01:25 Išnykimas
01:45 Patriotų diena
03:20 Alchemija
03:50 RETROSPEKTYVA
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (515)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (516)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (517)
07:35 Madagaskaro pingvinai (36)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (64)
09:05 Rimti reikalai (54)
09:40 Namai, kur širdis (17)
10:20 Laida: KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai (177)
13:00 Gyvenimo daina (138)
14:00 Aukštakulnių kerštas (30)
15:00 Dvi širdys (1352)
15:30 Dvi širdys (1353)
16:00 Dvi širdys (1354)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Betmenas prieš Supermeną. Teisingumo aušra

LNK Poryt

2018-12-15
00:05 "Delta" būrys 2. Kolumbijos grandis
00:25 Juodasis sąrašas (14)
01:25 Išnykimas
02:20 Šešios dienos
03:20 Alchemija
03:50 RETROSPEKTYVA
03:55 Nebijok pažinti
06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai (35)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (64)
07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (9)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (5)
08:05 Riterių princesė Nela (17)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (7)
09:00 Ogis ir tarakonai (5)
09:10 Ogis ir tarakonai (6)
09:20 Ogis ir tarakonai (7)
09:30 Nebijok pažinti
10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego mūšis
11:45 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala
13:50 Eisas Ventura. Kai gamta šaukia
15:40 "Mažylis" Tomis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Batuotas katinas Pūkis
21:10 Kung Fu Joga
23:25 PREMJERA Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis

LNK Užporyt

2018-12-16
00:05 "Delta" būrys 2. Kolumbijos grandis
01:40 Betmenas prieš Supermeną. Teisingumo aušra
02:20 Šešios dienos
03:55 Nebijok pažinti
06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai (36)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (65)
07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (10)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (6)
08:00 Ogis ir tarakonai (8)
08:10 KINO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės 2
10:05 Muzikinė kaukė
12:45 Policijos akademija 4. Civiliai patruliai
14:30 Viskas normaliai!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Ištrūkęs Džango