LNK programa

LNK Šiandien

2019-04-23
DABAR Volkeris, Teksaso reindžeris (182) 08:55 - 09:55, Trukmė 60 min
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Namai, kur širdis (47)
11:00 Bus visko
12:00 Laida: Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (17)
14:00 Mano likimas (18)
15:00 Dvi šeimos (42)
15:30 Dvi šeimos (43)
16:00 Oplia!
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (46)
21:00 Monikai reikia meilės (58)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus be praeities

LNK Rytoj

2019-04-24
00:00 PREMJERA Meilužis iš Pietų
00:20 Judantis objektas (8)
01:15 Meilužis iš Pietų
02:10 Neliečiamieji
06:05 Mano gyvenimo šviesa (766)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (767)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (768)
07:35 Tomo ir Džerio šou (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
09:55 Monikai reikia meilės (58)
10:25 Namai, kur širdis (48)
11:00 Laida: Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (46)
12:00 Laida: Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (19)
13:55 Mano likimas (20)
14:55 Dvi šeimos (44)
15:25 Dvi šeimos (45)
16:00 Laida: KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (47)
21:00 Monikai reikia meilės (59)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Baltųjų rūmų šturmas

LNK Poryt

2019-04-25
00:20 Judantis objektas (8)
01:10 Judantis objektas (9)
01:15 Meilužis iš Pietų
02:05 Žmogus be praeities
06:05 Mano gyvenimo šviesa (769)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (770)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (771)
07:35 Tomo ir Džerio šou (14)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
09:55 Monikai reikia meilės (59)
10:25 Namai, kur širdis (49)
11:00 Laida: Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (47)
12:00 Laida: Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (21)
14:00 Mano likimas (22)
15:00 Dvi šeimos (46)
15:30 Dvi šeimos (47)
16:00 Laida: KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (60)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Eliziejus

LNK Užporyt

2019-04-26
00:35 Judantis objektas (10)
01:10 Judantis objektas (9)
01:30 Baltųjų rūmų šturmas
02:05 Žmogus be praeities
03:40 Alchemija. VDU karta
04:10 RETROSPEKTYVA
06:05 Mano gyvenimo šviesa (772)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (773)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (774)
07:35 Tomo ir Džerio šou (15)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
09:55 Monikai reikia meilės (60)
10:25 Namai, kur širdis (50)
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Laida: Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (23)
14:00 Mano likimas (24)
15:00 Dvi šeimos (48)
15:30 Dvi šeimos (49)
16:00 Laida: KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Druska
23:00 Pasaulių karas