LNK programa

LNK Šiandien

2022-01-22
DABAR Akistata su laukine gamta. Kelionė su drambliu 13:45 - 15:40, Trukmė 115 min
15:40 Po vienu stogu
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Didžiapėdžio vaikis
21:20 Už borto
23:35 Blogas senelis

LNK Rytoj

2022-01-23
01:25 Klaidingi įrodymai
01:30 Kitos 48 valandos
03:15 Amerikietis žudikas
06:35 Zigis ir Ryklys (47)
06:45 Zigis ir Ryklys (48)
06:55 Žvėrelių būrys (7)
07:25 Moko nuotykiai (67)
07:35 Moko nuotykiai (68)
07:45 Moko nuotykiai (69)
07:55 Įspūdingasis Žmogus-voras (8)
08:25 Tomas ir Džeris (155)
08:35 Tomas ir Džeris (156)
08:45 Tomas ir Džeris (157)
08:55 Ponas Magu (9)
09:05 Ponas Magu (10)
09:15 Ponas Magu (11)
09:25 Ogis ir tarakonai (36)
09:35 Ogis ir tarakonai (37)
09:45 Ogis ir tarakonai (38)
09:55 KINO PUSRYČIAI Kiškių mokykla
11:30 Meškiukas Jogis
13:10 Ištikimoji
15:05 Užkandinė ant ratų
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:30 Loganų sėkmė
23:55 Išvarymas 2

LNK Poryt

2022-01-24
01:25 Klaidingi įrodymai
02:30 Už borto
02:30 Už borto
06:00 Balta - meilės spalva (336)
06:00 Balta - meilės spalva (336)
06:30 KK2 penktadienis
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (158)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (158)
10:05 Rimti reikalai 3 (115)
10:05 Rimti reikalai 3 (115)
10:40 Rimti reikalai 3 (116)
10:40 Rimti reikalai 3 (116)
11:10 Keičiu žmoną (15)
11:10 Keičiu žmoną (15)
12:10 Būrėja (122)
12:10 Būrėja (122)
12:45 Būrėja (123)
12:45 Būrėja (123)
13:20 Turtuolė varguolė (3)
13:20 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Uždraustas vaisius (23)
14:30 Uždraustas vaisius (23)
15:30 Uždraustas vaisius (24)
15:30 Uždraustas vaisius (24)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4 (13)
21:00 Rimti reikalai 4 (13)
21:30 Žinios
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Gynybos kodas
22:30 VAKARO SEANSAS Gynybos kodas

LNK Užporyt

2022-01-25
00:20 Snaiperis (3)
00:20 Snaiperis (3)
01:15 Loganų sėkmė
01:15 Loganų sėkmė
02:30 Už borto
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (158)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (158)
06:00 Balta - meilės spalva (337)
06:00 Balta - meilės spalva (337)
06:30 Laida: Nuo... Iki...
06:30 Laida: Nuo... Iki...
07:30 Laida: KK2
07:30 Laida: KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (159)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (159)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (160)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (160)
10:05 Rimti reikalai 3 (117)
10:05 Rimti reikalai 3 (117)
10:40 Rimti reikalai 3 (118)
10:40 Rimti reikalai 3 (118)
11:10 Keičiu žmoną (1)
11:10 Keičiu žmoną (1)
12:10 Būrėja (124)
12:10 Būrėja (124)
12:45 Būrėja (125)
12:45 Būrėja (125)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Uždraustas vaisius (25)
14:30 Uždraustas vaisius (25)
15:30 Uždraustas vaisius (26)
15:30 Uždraustas vaisius (26)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
19:30 Laida: KK2
20:00 Bus visko
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4 (14)
21:00 Rimti reikalai 4 (14)
21:30 Žinios
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Ant ribos
22:30 VAKARO SEANSAS Ant ribos