LNK programa

LNK Šiandien

2018-04-26
DABAR Laida: Yra, kaip yra 17:35 - 18:30, Trukmė 55 min
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS 13 nuodėmių

LNK Rytoj

2018-04-27
00:20 Judantis objektas (6)
01:15 Velnio antrininkas
03:05 Alchemija XIV. Visaginas : atrastas miestas
03:35 RETROSPEKTYVA
06:15 Dienos programa
06:20 Mano gyvenimo šviesa (42)
06:45 Mano gyvenimo šviesa (43)
07:10 Mano gyvenimo šviesa (44)
07:35 Ponas Bynas (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Laida: Yra, kaip yra
12:00 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas (144)
14:25 Dvi širdys (738)
14:55 Dvi širdys (739)
15:25 Dvi širdys (740)
15:55 Dvi širdys (741)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS "2012"

LNK Poryt

2018-04-28
00:00 Neatšaukiamas įsakymas
01:45 13 nuodėmių
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (38)
06:55 Ponas Bynas (1)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (36)
07:45 Žuviukai burbuliukai (9)
08:10 Keista šeimynėlė (17)
08:35 Tomo ir Džerio šou (23)
09:00 Ogis ir tarakonai (74)
09:10 Ogis ir tarakonai (75)
09:20 Ogis ir tarakonai (76)
09:30 Drakonų kova. Super (8)
09:55 Ogis ir tarakonai (44)
10:05 Ogis ir tarakonai (45)
10:15 KINO PUSRYČIAI Stebuklų šalis
12:05 Peliukas Stiuartas Litlis 2
13:35 Tūkstantis žodžių
15:25 Seni bambekliai 2
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Pelenės istorija
21:25 Kartu ne savo noru
23:40 Projektas X

LNK Užporyt

2018-04-29
01:15 2012
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (39)
06:55 Ponas Bynas (2)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (37)
07:45 Žuviukai burbuliukai (10)
08:10 Keista šeimynėlė (18)
08:35 Tomo ir Džerio šou (24)
09:00 Ogis ir tarakonai (77)
09:10 Drakonų kova. Super (9)
09:35 KINO PUSRYČIAI Žvėreliai Vėjo šalyje
11:10 Padangių ereliai
12:45 Misija "Pelėdos"
14:30 Gyvenimo vingiai
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal