LNK programa

LNK Šiandien

2021-01-27
DABAR Žinios 18:30 - 19:20, Trukmė 50 min
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 PREMJERA Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai 3 (75)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Misija "Neįmanoma"

LNK Rytoj

2021-01-28
00:25 Narkotikų prekeiviai (1)
00:45 Narkotikų prekeiviai (2)
01:35 Paskutinis veidas
01:50 Žmogžudystė
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
04:55 Kalnietis (12)
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (181)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (182)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
10:00 Kalnietis (13)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (46)
12:45 Būrėja (87)
13:20 Turtuolė varguolė (19)
14:20 Širdele mano (41)
15:30 Mano namai - mano likimas (24)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (76)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Neliečiamieji

LNK Poryt

2021-01-29
00:45 Narkotikų prekeiviai (2)
00:45 Narkotikų prekeiviai (3)
01:50 Žmogžudystė
01:55 Misija "Neįmanoma"
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 Kalnietis (12)
04:55 RETROSPEKTYVA
05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (183)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (184)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (185)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
10:00 Kalnietis (1)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (47)
12:45 Būrėja (88)
13:20 Turtuolė varguolė (20)
14:20 Širdele mano (42)
15:30 Mano namai - mano likimas (25)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Nuostabioji moteris
23:50 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus

LNK Užporyt

2021-01-30
00:45 Narkotikų prekeiviai (3)
01:35 Pinigų traukinys
01:55 Misija "Neįmanoma"
03:25 Neliečiamieji
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA
05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
07:10 Stivenas Visata (23)
07:15 Stivenas Visata (24)
07:20 Stivenas Visata (25)
07:25 Nuotykių metas (9)
07:50 Ogis ir tarakonai (28)
08:00 Ogis ir tarakonai (29)
08:10 Obuolys ir Svogūnas (7)
08:25 Obuolys ir Svogūnas (8)
08:40 Tomo ir Džerio nuotykiai (9)
09:10 Šaunusis Skūbis-Dū (23)
09:40 Neramūs ir triukšmingi (18)
10:05 KINO PUSRYČIAI Leo da Vinčis. Misija Mona Liza
11:50 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu
13:40 Roko mokykla
16:00 Mano super buvusioji
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir laimingai
21:20 Patruliai
23:25 Nevykėlis Laris - sveikatos inspektorius