LNK programa

LNK Šiandien

2018-06-24
DABAR Kempiniukas Plačiakelnis (14) 08:10 - 08:35, Trukmė 25 min
08:35 Tomo ir Džerio šou (12)
08:35 Tomo ir Džerio šou (13)
09:00 Saugokis meškinų (28)
09:00 Saugokis meškinų (30)
09:15 Saugokis meškinų (29)
09:15 Saugokis meškinų (31)
09:30 Drakonų kova. Super (21)
09:30 Drakonų kova. Super (22)
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai 2
10:00 KINO PUSRYČIAI Drakono užkeikimas
11:45 Haris Poteris ir Azkabano kalinys
11:50 Keturkojai didvyriai
13:35 Kongas
14:35 Šoklys
15:45 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
16:25 Ne anyta, o monstras
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (4)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Smurfai
19:30 Teleloto
20:35 Asteriksas ir Obeliksas. Misija Kleopatra
21:35 Rezerviniai farai
22:50 PREMJERA Aš Žvaigždė
23:40 Ji man – ne pora

LNK Rytoj

2018-06-25
00:40 Elvis ir Niksonas
01:35 Mano tobulas gangsteris
02:15 Rezerviniai farai
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (160)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (161)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (162)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (17)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas (4)
11:25 Geriau vėliau, negu niekada (4)
12:25 Laida: Nuo... Iki...
13:25 Gyvenimo daina (17)
14:25 Dvi širdys (892)
14:55 Dvi širdys (893)
15:25 Dvi širdys (894)
15:55 Dvi širdys (895)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Grafas Montekristas

LNK Poryt

2018-06-26
01:05 Aš Žvaigždė
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (163)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (164)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (165)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Oplia!
11:25 Policijos akademija (13)
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina (18)
14:25 Dvi širdys (896)
15:25 Dvi širdys (897)
15:55 Dvi širdys (898)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimas

LNK Užporyt

2018-06-27
00:20 Judantis objektas (13)
01:15 Grafas Montekristas
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (166)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (167)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (168)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (19)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Oplia!
11:25 Policijos akademija (14)
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina (19)
14:25 Dvi širdys (899)
14:55 Dvi širdys (900)
15:25 Dvi širdys (901)
15:55 Dvi širdys (902)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Karo menas