LNK programa

LNK Šiandien

2018-02-21
DABAR Galutinis tikslas 5 01:15 - 06:30, Trukmė 315 min
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (2)
07:00 Madagaskaro pingvinai (25)
07:30 Tomas ir Džeris (35)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Laida: Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Kitu kampu
13:25 Rožių karas (97)
14:25 Dvi širdys (561)
14:55 Dvi širdys (562)
15:25 Dvi širdys (563)
15:55 Dvi širdys (564)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Paveldėtoja (12)
20:30 PREMJERA Gyvūnų policija
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas

LNK Rytoj

2018-02-22
00:25 Dalasas (8)
01:20 Priverstas žudyti
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (3)
07:00 Madagaskaro pingvinai (26)
07:30 Tomas ir Džeris (36)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Laida: Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Gyvūnų policija
13:25 Rožių karas (98)
14:25 Dvi širdys (565)
14:55 Dvi širdys (566)
15:25 Dvi širdys (567)
15:55 Dvi širdys (568)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Sala

LNK Poryt

2018-02-23
01:10 Dalasas (9)
01:55 Smagus pasivažinėjimas
03:25 Alchemija V. Asmeniškas kinas. Kauno kino festivalis 2010
03:50 RETROSPEKTYVA
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (4)
07:00 Muča Luča (1)
07:30 Tomas ir Džeris (37)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Laida: Yra, kaip yra
12:00 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas (99)
14:25 Dvi širdys (569)
14:55 Dvi širdys (570)
15:25 Dvi širdys (571)
15:55 Dvi širdys (572)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Terminatorius. Genesys
23:25 Žudikai

LNK Užporyt

2018-02-24
01:50 Sala
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai (26)
06:55 Tomas ir Džeris (36)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (11)
07:45 Kung Fu Panda (25)
08:10 Keista šeimynėlė (26)
08:35 Tomo ir Džerio šou (6)
09:00 Ogis ir tarakonai (28)
09:10 Ogis ir tarakonai (29)
09:20 Ogis ir tarakonai (30)
09:30 Tinginių miestelis (70)
10:00 Ogis ir tarakonai (38)
10:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Kung Fu Triušis
11:55 Panelė detektyvė
13:45 Načas Libras
15:35 Policininkai ir Robersonai
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda 2
21:20 Džekas milžinų nugalėtojas
23:35 Vaiduoklių namas