LNK programa

LNK Šiandien

2018-10-22
DABAR Snaiperis 02:15 - 06:00, Trukmė 225 min
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (401)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (402)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (403)
07:30 Madagaskaro pingvinai (23)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (26)
09:00 Rimti reikalai (11)
09:30 Rimti reikalai (12)
10:05 KK2 penktadienis
11:40 Meilės sparnai (131)
12:45 Gyvenimo daina (100)
13:50 Dvi širdys (1218)
14:20 Dvi širdys (1219)
14:50 Dvi širdys (1220)
15:20 Dvi širdys (1221)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (29)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis. Palikimas

LNK Rytoj

2018-10-23
00:35 Akloji zona (6)
01:35 Slaptasis agentas
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (404)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (405)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (406)
07:30 Madagaskaro pingvinai (24)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
08:55 Rimti reikalai (13)
09:25 Rimti reikalai (14)
09:55 Laida: KK2
10:25 Laida: Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (132)
12:25 Meilės sparnai (133)
13:25 Gyvenimo daina (101)
14:25 Dvi širdys (1222)
14:55 Dvi širdys (1223)
15:25 Dvi širdys (1224)
15:55 Dvi širdys (1225)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (30)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios 3: velniai žino kur

LNK Poryt

2018-10-24
00:35 Akloji zona (7)
01:35 Snaiperis. Palikimas
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (407)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (408)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (409)
07:30 Madagaskaro pingvinai (25)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
08:55 Rimti reikalai (15)
09:25 Rimti reikalai (16)
09:55 Laida: KK2
10:25 Laida: Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (134)
12:25 Meilės sparnai (135)
13:25 Gyvenimo daina (102)
14:25 Dvi širdys (1226)
14:55 Dvi širdys (1227)
15:25 Dvi širdys (1228)
15:55 Dvi širdys (1229)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (31)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Įkaitų krizė

LNK Užporyt

2018-10-25
00:20 Akloji zona (8)
01:20 Pagirios 3: velniai žino kur
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (410)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (411)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (412)
07:30 Madagaskaro pingvinai (26)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
08:55 Rimti reikalai (17)
09:25 Rimti reikalai (18)
09:55 Laida: KK2
10:25 Laida: Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (136)
12:25 Meilės sparnai (137)
13:25 Gyvenimo daina (103)
14:25 Dvi širdys (1230)
14:55 Dvi širdys (1231)
15:25 Dvi širdys (1232)
15:55 Dvi širdys (1233)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (32)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Skvoteriai