LNK programa

LNK Šiandien

2019-10-18
DABAR Volkeris, Teksaso reindžeris (34) 09:00 - 09:55, Trukmė 55 min
09:55 Rozenheimo policija (21)
10:55 Supermamos (6)
10:55 Rimti reikalai 2 (26)
11:25 Supermamos (6)
11:30 Rimti reikalai 2 (26)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (59)
13:00 Paskolinta meilė (66)
14:00 Našlaitės (98)
15:00 Svajoklė (98)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Pabėgimo planas
23:15 Nuo sutemų iki aušros

LNK Rytoj

2019-10-19
00:30 Begėdis (8)
01:20 Laivas vaiduoklis
01:35 Susišaudymas
02:55 Pažinimo klubas
03:00 Alchemija. VDU karta
03:20 Kolibrio efektas
03:30 RETROSPEKTYVA
06:40 Tomo ir Džerio šou (7)
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (37)
07:20 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (38)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (1)
08:05 Berniukas Blogiukas (6)
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Ogis ir tarakonai (27)
09:10 Ogis ir tarakonai (28)
09:20 KINO PUSRYČIAI Kung Fu Panda
11:05 Denis - grėsmė visuomenei
13:00 Aš - šnipas
14:55 Sachara
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Lino. Nuotykiai katino kailyje
21:15 PREMJERA Kvailių nėra
23:30 PREMJERA Metas veikti

LNK Poryt

2019-10-20
01:10 Pabėgimo planas
01:20 Laivas vaiduoklis
02:55 Pažinimo klubas
03:20 Kolibrio efektas
06:50 Tomo ir Džerio šou (8)
07:15 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (39)
07:30 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (40)
07:45 Šaunusis Skūbis-Dū (2)
08:15 Berniukas Blogiukas (7)
08:40 KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė
10:30 Dviese mes jėga
12:30 Ne anyta, o monstras
14:30 Šeimos ryšiai
16:20 Sveikatos namai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Stebuklas virš Hadsono
23:35 15 šlovės minučių

LNK Užporyt

2019-10-21
01:55 Kvailių nėra
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1140)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1141)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1142)
07:30 Tomo ir Džerio šou (9)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
09:55 Rozenheimo policija (22)
10:55 Rimti reikalai 2 (27)
11:25 Supermamos (7)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (60)
13:00 Paskolinta meilė (67)
14:00 Našlaitės (99)
15:00 Svajoklė (99)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (29)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Puertorikiečiai Paryžiuje