LNK programa

LNK Šiandien

2019-06-18
DABAR Laida: Yra, kaip yra 17:30 - 18:30, Trukmė 60 min
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė

LNK Rytoj

2019-06-19
00:20 Gyvi numirėliai (4)
00:25 Gyvi numirėliai (3)
01:10 Tik nekvieskite farų!
01:10 Baudžiamasis būrys
06:05 Mano gyvenimo šviesa (883)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (884)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (885)
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
10:05 Mirtis rojuje (2)
11:25 Neklausk meilės vardo (25)
11:55 Neklausk meilės vardo (26)
13:00 Mano likimas (85)
14:00 Našlaitės (13)
15:00 Svajoklė (13)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Elijaus knyga

LNK Poryt

2019-06-20
00:20 Gyvi numirėliai (4)
00:40 Gyvi numirėliai (5)
01:10 Baudžiamasis būrys
01:40 Žmogžudystė
06:05 Mano gyvenimo šviesa (886)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (887)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (888)
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (64)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (65)
10:00 Mirtis rojuje (3)
11:15 Namai, kur širdis (99)
12:00 Neklausk meilės vardo (27)
12:30 Neklausk meilės vardo (28)
13:00 Mano likimas (86)
14:00 Našlaitės (14)
15:00 Svajoklė (14)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Laida: KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto valanda

LNK Užporyt

2019-06-21
00:00 Gyvi numirėliai (6)
00:40 Gyvi numirėliai (5)
00:55 Elijaus knyga
01:40 Žmogžudystė
02:45 Alchemija. Švietimo amžius
03:15 RETROSPEKTYVA
06:15 Mano gyvenimo šviesa (889)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (890)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (891)
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (3)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (66)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (67)
09:50 Mirtis rojuje (4)
10:55 Kandisė Renuar (1)
12:00 Neklausk meilės vardo (29)
12:30 Neklausk meilės vardo (30)
13:00 Mano likimas (87)
14:00 Našlaitės (15)
15:00 Svajoklė (15)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas
23:00 Mirtinas greitis 2