TV8 programa

TV8 Šiandien

2018-04-26
DABAR Aistros vynas 16:55 - 18:00, Trukmė 65 min
18:00 Meilės sparnai
19:00 Meilės sparnai
20:00 Ką pasakė Kakė Makė?
20:15 LABANAKT, VAIKUČIAI. Stiopa - jūreivis
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Jonvabalis
21:00 PREMJERA. Dar kartą - taip
22:45 Meilės sparnai
23:45 Meilės sparnai

TV8 Rytoj

2018-04-27
00:45 TV3 pagalba
04:55 Televitrina
06:05 Televitrina
06:20 Ką pasakė Kakė Makė?
06:35 Stiopa - jūreivis
07:00 Jonvabalis
07:20 Boleko ir Lioleko nuotykiai
07:30 Natalija
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Aistros vynas
10:05 Medikopteris
11:05 Dar kartą - taip
12:55 Šunyčiai patruliai
13:25 Magiškoji komanda
13:55 Nanetės vaikystė
14:10 Nanetės vaikystė
14:25 Benas Tenas
14:40 Benas Tenas
14:55 Medikopteris
15:55 Natalija
16:55 Aistros vynas
18:00 Meilės sparnai
19:00 Pasikeisk!
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Sugrįžimas iš Olimpo
20:25 LABANAKT, VAIKUČIAI. Kalifas - gandras
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Meilės įrodymas
22:45 Meilės sparnai
23:45 Pasikeisk!

TV8 Poryt

2018-04-28
00:45 TV3 pagalba
06:45 Televitrina
07:00 Kempiniukas Plačiakelnis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Nanetės vaikystė
08:15 Nanetės vaikystė
08:30 Supermergaitės
08:45 Supermergaitės
09:00 Benas Tenas
09:15 Benas Tenas
09:30 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
10:00 Šunyčiai patruliai
10:30 Šunyčiai patruliai
11:00 Sugrįžimas iš Olimpo
11:25 Kalifas - gandras
11:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
12:00 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
12:30 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
13:00 Magiškoji komanda
13:30 Magiškoji komanda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Kempiniukas Plačiakelnis
15:00 Tavo augintinis
15:30 Valgyk ir lieknėk
16:00 Ir skanu, ir skoninga
17:00 Detektyvė Klara
18:05 Meilė atėjo netikėtai
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Varlė karalienė
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Auroros Tygarden detektyvai. Džiulijusų namas
22:45 Meilės įrodymas

TV8 Užporyt

2018-04-29
00:25 Detektyvė Klara
01:30 Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės
06:45 Televitrina
07:00 Kempiniukas Plačiakelnis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Nanetės vaikystė
08:15 Nanetės vaikystė
08:30 Supermergaitės
08:45 Supermergaitės
09:00 Benas Tenas
09:15 Benas Tenas
09:30 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
10:00 Šunyčiai patruliai
10:30 Šunyčiai patruliai
11:00 Varlė karalienė
11:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
12:00 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
12:30 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
13:00 Magiškoji komanda
13:30 Magiškoji komanda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Kempiniukas Plačiakelnis
15:00 Sveikatos medis
16:00 Ir skanu, ir skoninga
17:00 Detektyvė Klara
18:05 Mūsų meilės paslaptis
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Čipolinas
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Vestuvės pagal Libę
22:45 Auroros Tygarden detektyvai. Džiulijusų namas