TV8 programa

TV8 Šiandien

2018-01-18
20:00 DABAR Ką pasakė Kakė Makė?
DABAR 20:00 - 20:15, Trukmė 15 min

Ar dar yra tokių, kurie nėra nieko girdėję apie mažosios išdykėlės Kakės Makės nuotykius? Jeigu ir yra, tai greitai nebeliks, nes Kakė Makė žengia į televizijos ekranus. Fenomenala..

Plačiau >
20:15 Saldi pasaka
20:35 Linksmoji karuselė
20:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Truputis meilės
22:40 Meilės miestas
23:40 Meilės miestas

TV8 Rytoj

2018-01-19
00:40 TV Pagalba
02:10 Programos pabaiga
06:30 Televitrina
06:45 Ką pasakė Kakė Makė?
07:00 Saldi pasaka
07:15 Linksmoji karuselė
07:30 Boleko ir Lioleko nuotykiai
07:40 Natalija
08:40 Menų sala
09:10 Aistros vynas
10:15 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas
11:15 Truputis meilės
13:00 Sunkvežimių miestelis
13:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
14:00 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
14:30 Reindžeris Robas
15:00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas
16:00 Natalija
17:00 Aistros vynas
18:00 Meilės miestas
19:00 Meilės miestas
20:00 Dūdelė ir ąsotėlis
20:15 Galima ir Negalima
20:35 Linksmoji karuselė
20:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Vedybų planuotoja
23:00 Meilės miestas

TV8 Poryt

2018-01-20
00:00 Meilės miestas
01:00 TV Pagalba
07:00 Televitrina
07:15 Bernardas
08:00 Mažosios kerėtojos
08:15 Mažosios kerėtojos
08:30 Ančiukų istorijos
09:00 Ančiukų istorijos
09:30 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
10:00 Sunkvežimių miestelis
10:30 Sunkvežimių miestelis
11:00 Dūdelė ir ąsotėlis
11:15 Galima ir Negalima
11:35 Linksmoji karuselė
11:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
12:00 Reindžeris Robas
12:30 Reindžeris Robas
13:00 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
14:00 Franklinas ir draugai
14:30 Franklinas ir draugai
15:00 Tavo augintinis
15:30 Menų sala
16:00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas
17:00 Detektyvė Fišer
18:00 Šokiai!
20:00 Linkėjimai beždžionėlei
20:15 Septynžiedė gėlelė
20:35 Pats mažiausias nykštukas
20:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Detektyvas su prieskoniais
22:45 Vedybų planuotoja

TV8 Užporyt

2018-01-21
00:40 Detektyvė Fišer
01:45 Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės
02:35 Programos pabaiga
07:00 Televitrina
07:15 Bernardas
08:00 Mažosios kerėtojos
08:15 Mažosios kerėtojos
08:30 Ančiukų istorijos
09:00 Ančiukų istorijos
09:30 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
10:00 Sunkvežimių miestelis
10:30 Sunkvežimių miestelis
11:00 Linkėjimai beždžionėlei
11:15 Septynžiedė gėlelė
11:35 Pats mažiausias nykštukas
11:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
12:00 Reindžeris Robas
12:30 Reindžeris Robas
13:00 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
14:00 Franklinas ir draugai
14:30 Franklinas ir draugai
15:00 Sveikatos medis
16:00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas
17:00 Detektyvė Fišer
18:00 Šokiai!
20:00 Svečiuose pas nykštukus
20:15 Dvi pasakos
20:35 Pats mažiausias nykštukas
20:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Mėnulis virš ežero
22:50 Detektyvas su prieskoniais