TV6 programa

TV6 Šiandien

2019-10-18
DABAR Gyvūnų manija 4/6s. (kart.) 09:00 - 09:30, Trukmė 30 min
09:30 Topmodeliai 24/2402s. (kart.)
10:30 Simpsonai 8/24s.
11:00 Simpsonai 8/25s.
11:30 Univeras 7/34s. (kart.)
12:00 Univeras 7/35s. (kart.)
12:30 Vedęs ir turi vaikų 2/201s. (kart.)
13:00 Vedęs ir turi vaikų 2/202s. (kart.)
13:30 Šaunioji įgula 2/4s. (kart.)
14:00 Šaunioji įgula 2/5s. (kart.)
14:30 Televitrina 13
15:00 Einšteinas 2/6s.
16:00 CSI kriminalistai 12/1201s.
17:00 Univeras 7/36s.
17:30 Univeras 7/37s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų 2/203s.
18:30 Vedęs ir turi vaikų 2/204s.
19:00 Šaunioji įgula 2/6s.
19:30 Šaunioji įgula 2/7s.
20:00 Rezidentai 4/96s.
20:30 Rezidentai 4/97s.
21:00 Žinios 291
21:45 Sportas 1
21:58 Orai 291
22:00 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty

TV6 Rytoj

2019-10-19
00:15 Tironas 3/5s.
01:25 Pjūklas 3
01:25 Pėdsakai 1/160s.
02:10 Svieto lygintojai 5/2s.
03:00 Dvi merginos be cento 3/17s.
03:20 Dvi merginos be cento 3/18s.
03:45 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/46s.
06:15 Televitrina 14
06:30 Jokių kliūčių! 2/208s. (kart.)
07:30 Iš peties 8/11s. (kart.)
08:30 Simpsonai 8/24s. (kart.)
09:00 Vienam gale kablys 20/41s. (kart.)
09:30 Statybų gidas 6/7s.
10:00 Autopilotas 3/7s.
10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2818s.
11:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų šeima 1/1s. (kart.)
12:00 Jokių kliūčių! 2/209s.
13:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų šeima 1/2s.
14:00 Išlikimas 27/3s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/207s.
16:00 Iš peties 8/12s.
17:00 Sandėlių karai 7/15s.
17:30 Sandėlių karai 7/16s.
18:00 Krovinių karai 4/12s.
18:30 Krovinių karai 4/13s.
19:00 Amerikos talentai 12/9s.
21:00 Žinios 292
21:45 Sportas 1
21:58 Orai 292
22:00 Dviveidis

TV6 Poryt

2019-10-20
00:55 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty (kart.)
01:25 Pjūklas 3
03:45 Taksi 2 (kart.)
06:15 Televitrina 14
06:30 Jokių kliūčių! 2/209s. (kart.)
07:30 Iš peties 8/12s. (kart.)
08:30 Simpsonai 8/25s. (kart.)
09:00 Gyvūnų manija 4/7s.
09:30 Vienam gale kablys 20/42s.
10:00 Praeities žvalgas 5/7s.
10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2819s.
11:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų šeima 1/2s. (kart.)
12:00 Jokių kliūčių! 2/210s.
13:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų šeima 1/3s.
14:00 Išlikimas 27/4s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/208s.
16:00 Iš peties 8/13s.
17:00 Sandėlių karai 7/17s.
17:30 Sandėlių karai 7/18s.
18:00 Krovinių karai 5/1s.
18:30 Krovinių karai 5/2s.
19:00 Amerikos talentai 12/10s.
21:00 Žinios 293
21:45 Sportas 1
21:58 Orai 293
22:00 Nufilmuoti antgamtiniai reiškiniai 1/4s.
23:00 Drakono akys (kart.)

TV6 Užporyt

2019-10-21
00:55 Dviveidis (kart.)
03:20 Dainų dvikova 3/19s.
03:45 Dainų dvikova 3/20s.
06:15 Televitrina 3
06:30 CSI kriminalistai 12/1201s. (kart.)
07:30 Einšteinas 2/6s. (kart.)
08:30 Rezidentai 4/97s. (kart.)
09:00 Autopilotas 3/7s. (kart.)
09:30 Topmodeliai 24/2403s. (kart.)
10:30 Simpsonai 9/1s.
11:00 Simpsonai 9/2s.
11:30 Univeras 7/36s. (kart.)
12:00 Univeras 7/37s. (kart.)
12:30 Vedęs ir turi vaikų 2/203s. (kart.)
13:00 Vedęs ir turi vaikų 2/204s. (kart.)
13:30 Šaunioji įgula 2/6s. (kart.)
14:00 Šaunioji įgula 2/7s. (kart.)
14:30 Televitrina 13
15:00 Einšteinas 2/7s.
16:00 CSI kriminalistai 12/1202s.
17:00 Univeras 7/38s.
17:30 Univeras 7/39s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų 2/205s.
18:30 Vedęs ir turi vaikų 2/206s.
19:00 Šaunioji įgula 2/8s.
19:30 Šaunioji įgula 2/9s.
20:00 Rezidentai 4/98s.
20:30 Žinios 198
20:58 Orai 73
21:00 Farai 12/29s.
22:05 Naša Raša 3/49s.
22:35 Naša Raša 3/50s.
23:00 Tūnąs tamsoje