TV6 programa

TV6 programa

TV6 Šiandien

2018-08-20
DABAR Serialas Kaulai 08:00 - 09:00, Trukmė 60 min
09:00 Nuo amato iki verslo
09:30 CSI Majamis
10:30 Serialas Simpsonai
11:00 Serialas Simpsonai
11:25 Serialas Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Planetos talentai
13:30 Iš peties
14:30 Televitrina
15:00 6 kadrai
15:25 Serialas Kaulai
16:25 CSI Majamis
17:25 Serialas Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
19:55 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania
21:00 Žinios
21:28 Orai
21:30 Pašėlęs policininkas
22:30 Naša Raša
23:00 Šėtono belaukiant

TV6 Rytoj

2018-08-21
02:15 Jokių kliūčių!
06:30 Saša ir Tania
07:00 Pragaro kelias
08:00 Serialas Kaulai
09:00 Sandėlių karai
09:30 CSI Majamis
10:30 Serialas Simpsonai
11:00 Serialas Simpsonai
11:25 Serialas Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Univeras. Naujas bendrikas
14:00 Univeras. Naujas bendrikas
14:30 Televitrina
15:00 6 kadrai
15:25 Serialas Kaulai
16:25 CSI Majamis
17:25 Serialas Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
19:55 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania
21:00 Žinios
21:28 Orai
21:30 Rytai
23:55 Pėdsakai

TV6 Poryt

2018-08-22
00:50 Daktaras Hausas
01:50 24 valandos. Palikimas
02:50 6 kadrai
03:20 Vilfredas
06:15 Televitrina
06:30 Saša ir Tania
07:00 Pėdsakai
08:00 Serialas Kaulai
09:00 Sandėlių karai
09:30 CSI Majamis
10:30 Serialas Simpsonai
11:00 Serialas Simpsonai
11:25 Serialas Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Univeras. Naujas bendrikas
14:00 Univeras. Naujas bendrikas
14:30 Televitrina
15:00 6 kadrai
15:25 Serialas Kaulai
16:25 CSI Majamis
17:25 Serialas Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
19:55 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania
21:00 Žinios
21:28 Orai
21:30 Patarėjas
23:55 Pėdsakai

TV6 Užporyt

2018-08-23
00:55 Daktaras Hausas
01:45 24 valandos. Palikimas
02:35 6 kadrai
03:00 Trapučio parkas
06:15 Televitrina
06:30 Saša ir Tania
07:00 Pėdsakai
08:00 Serialas Kaulai
09:00 Vienam gale kablys
09:30 CSI Majamis
10:30 Serialas Simpsonai
11:00 Serialas Simpsonai
11:25 Serialas Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Univeras. Naujas bendrikas
14:00 Univeras. Naujas bendrikas
14:30 Televitrina
15:00 6 kadrai
15:25 Serialas Kaulai
16:25 CSI Majamis
17:25 Serialas Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
19:55 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania
21:00 Žinios
21:28 Orai
21:30 8 jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos
23:25 Pėdsakai