Info TV programa

Info TV programa

Info TV Šiandien

2018-08-20
DABAR Visi už vieną 07:30 - 08:30, Trukmė 60 min
08:30 Laida: KK2
09:00 Laida: KK2
09:30 Laida: KK2
09:30 Valanda su Rūta
10:00 Laida: KK2
10:30 Laida: KK2
10:55 Ne vienas kelyje
11:00 Rytas su LNK
11:30 Autopilotas
12:00 Kitu kampu
13:00 Gyvenimiškos istorijos
13:00 Gyvūnų policija
13:55 Gyvenimiškos istorijos
14:00 Rytas su LNK
14:50 Gyvenimiškos istorijos
15:45 Gyvenimiškos istorijos
16:00 Išgyvenk, jei gali
16:26 Išgyvenk, jei gali
16:40 Gyvūnų policija
17:00 Info diena
17:35 KK2 penktadienis
19:00 Kitu kampu
20:00 Raudona Linija
21:00 Visi už vieną
21:00 Info diena
21:30 Visi už vieną
22:00 Žinios
23:00 Gyvūnų policija
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Rytoj

2018-08-21
00:00 Taškas žemėlapyje
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Visi už vieną
00:30 Info diena
01:00 Visi už vieną
01:30 Visi už vieną
02:00 KK2 penktadienis
02:30 Info diena
03:10 Čia tai geras!
04:05 Autopilotas
04:35 Ne vienas kelyje
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Visi už vieną
09:00 Laida: KK2
09:30 Valanda su Rūta
11:00 Rytas su LNK
13:00 Gyvenimiškos istorijos
14:00 Rytas su LNK
16:00 Išgyvenk, jei gali
16:26 Išgyvenk, jei gali
17:00 Info diena
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Poryt

2018-08-22
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Visi už vieną
09:00 Laida: KK2
09:30 Valanda su Rūta
11:00 Rytas su LNK
13:00 Gyvenimiškos istorijos
14:00 Rytas su LNK
16:00 Išgyvenk, jei gali
16:26 Išgyvenk, jei gali
17:00 Info diena
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Užporyt

2018-08-23
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Visi už vieną
09:00 Laida: KK2
09:30 Valanda su Rūta
11:00 Rytas su LNK
13:00 Gyvenimiškos istorijos
14:00 Rytas su LNK
16:00 Išgyvenk, jei gali
16:26 Išgyvenk, jei gali
17:00 Info diena
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva