Info TV programa

Info TV Šiandien

2018-02-21
DABAR Info diena 02:30 - 06:30, Trukmė 240 min
06:30 Labas vakaras, Lietuva
08:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
09:00 Visi už vieną
09:30 Laida: Nuo... Iki...
10:30 Laida: KK2
11:00 Rytas su LNK
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Kitu kampu
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte

Info TV Rytoj

2018-02-22
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:30 Labas vakaras, Lietuva
08:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
09:00 Visi už vieną
09:30 Kitu kampu
10:30 Laida: KK2
11:00 Rytas su LNK
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Gyvūnų policija
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte

Info TV Poryt

2018-02-23
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:30 Labas vakaras, Lietuva
08:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
09:00 Savaitės kriminalai
09:30 Gyvūnų policija
10:30 Laida: KK2
11:00 Rytas su LNK
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Bus visko
17:00 Info diena
21:00 @rimvydasvalatka
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 @rimvydasvalatka

Info TV Užporyt

2018-02-24
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Laida: KK2
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 KK2 penktadienis
18:00 Visi už vieną
18:30 Visi už vieną
19:00 Visi už vieną
19:30 Savaitės kriminalai
20:00 Kitu kampu
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Gyvūnų policija