Info TV programa

Info TV Šiandien

2021-04-22
DABAR Info diena 04:00 - 05:30, Trukmė 90 min
05:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
06:00 Info diena
08:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
10:00 Info diena
11:30 Labas vakaras, Lietuva
13:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Pirmosios ponios (1)
17:00 Info diena
19:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
20:00 Info diena
21:00 PREMJERA Pirmosios ponios (2)
22:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Rytoj

2021-04-23
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
03:05 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
04:00 Info diena
05:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
05:30 @rimvydasvalatka
06:00 Info diena
08:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
10:00 Info diena
11:30 Labas vakaras, Lietuva
13:30 Bučiuoju. Rūta
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Pirmosios ponios (2)
19:30 @rimvydasvalatka
20:00 Info diena
21:00 PREMJERA Pirmosios ponios (3)
22:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Poryt

2021-04-24
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
03:05 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
03:05 @rimvydasvalatka
04:00 Info diena
05:10 Apie žūklę
05:30 @rimvydasvalatka
05:35 Autopilotas
06:00 Info diena
08:30 @rimvydasvalatka
10:00 Info diena
12:30 @rimvydasvalatka
14:00 Gyvūnų pasaulis
14:30 Mes pačios
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 Vaikystės langas
17:00 KK2 penktadienis
18:30 Laida: Nuo... Iki...
19:30 Bus visko
20:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:30 Gyvūnų pasaulis
22:00 Žinios
23:00 Bus visko

Info TV Užporyt

2021-04-25
00:00 Dabar pasaulyje
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Info diena
00:30 VIDO VIDeO
01:25 VIDO VIDeO
02:20 VIDO VIDeO
03:05 @rimvydasvalatka
03:10 VIDO VIDeO
04:00 Info diena
04:00 Bus visko
04:45 Tauro ragas
05:05 Apie žūklę
05:10 Apie žūklę
05:35 Autopilotas
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 Bus visko
08:30 Laida: KK2
09:00 Mes pačios
09:30 Sėkmės tandemas
10:00 Sveikatos kodas
10:30 Sveikatos kodas televitrina
11:00 Laida: Nuo... Iki...
12:00 VIDO VIDeO
13:00 VIDO VIDeO
14:00 VIDO VIDeO
15:00 Sveikatos kodas
15:30 Sveikatos kodas televitrina
16:00 Sėkmės tandemas
16:30 Bučiuoju. Rūta
17:30 KK2 penktadienis
19:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Galiūnų varžybos Lietuva – Latvija. Biržai