Info TV programa

Info TV Šiandien

2020-10-02
DABAR Info diena 00:30 - 03:05, Trukmė 155 min
03:05 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
04:00 Info diena
05:30 @rimvydasvalatka
05:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
06:00 Info diena
08:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
10:00 Info diena
11:30 Labas vakaras, Lietuva
13:30 Bučiuoju. Rūta
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Senovės istorijos top 10 (9)
19:30 @rimvydasvalatka
21:00 Senovės istorijos top 10 (10)
22:00 Lietuvos sprendimas
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Rytoj

2020-10-03
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
03:05 @rimvydasvalatka
03:05 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
04:00 Info diena
05:10 Apie žūklę
05:30 @rimvydasvalatka
05:35 Autopilotas
06:00 Info diena
08:30 @rimvydasvalatka
10:00 Info diena
12:30 @rimvydasvalatka
14:00 Gyvūnų pasaulis
14:30 Laida: KK2
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 KK2 penktadienis
17:55 Pasivaikščiojimai
18:30 Laida: Nuo... Iki...
19:30 Bus visko
20:30 Bučiuoju. Rūta
21:30 Gyvūnų pasaulis
22:00 Žinios
23:00 Bus visko

Info TV Poryt

2020-10-04
00:00 Dabar pasaulyje
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Info diena
00:30 VIDO VIDeO
01:25 VIDO VIDeO
02:20 VIDO VIDeO
03:05 @rimvydasvalatka
03:10 VIDO VIDeO
04:00 Info diena
04:00 Bus visko
04:45 Tauro ragas
05:05 Apie žūklę
05:10 Apie žūklę
05:35 Autopilotas
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 Bus visko
08:30 Laida: KK2
09:00 Laida: KK2
09:30 Laida: KK2
10:00 Sveikatos kodas
10:30 Sveikatos kodas televitrina
11:00 Laida: Nuo... Iki...
12:00 VIDO VIDeO
13:00 VIDO VIDeO
14:00 VIDO VIDeO
15:00 Sveikatos kodas
15:30 Sveikatos kodas televitrina
16:00 Laida: KK2
16:30 Bučiuoju. Rūta
17:30 KK2 penktadienis
19:00 VIDO VIDeO
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Europos galiūnų taurė. Panevėžys

Info TV Užporyt

2020-10-05
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:00 Laida: KK2
00:30 VIDO VIDeO
00:30 Bučiuoju. Rūta
01:25 VIDO VIDeO
01:30 Gyvūnų pasaulis
02:00 KK2 penktadienis
02:20 VIDO VIDeO
03:10 VIDO VIDeO
03:15 Laida: Nuo... Iki...
04:00 Bus visko
04:10 Autopilotas
04:40 Gyvūnų pasaulis
04:45 Tauro ragas
05:05 Apie žūklę
05:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Lietuvos sprendimas
08:30 Laida: Nuo... Iki...
09:30 Gyvūnų pasaulis
10:00 Laida: KK2
10:30 Laida: KK2
11:00 Laida: KK2
11:30 Laida: KK2
12:00 Bučiuoju. Rūta
13:00 KK2 penktadienis
14:30 Žinios
15:30 Gyvūnų pasaulis
16:00 Senovės istorijos top 10 (10)
19:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
20:00 Info diena
21:00 Pasaulio istorija kitaip (1)
21:30 Pasaulio istorija kitaip (2)
22:00 Labas vakaras, Lietuva