Info TV programa

Info TV Šiandien

2018-12-13
DABAR Info diena 02:30 - 05:30, Trukmė 180 min
05:30 Info diena
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
06:30 Info diena
10:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
10:30 Labas vakaras, Lietuva
11:30 Laida: Nuo... Iki...
12:00 Žinios
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Laida: KK2
14:30 Laida: Nuo... Iki...
15:00 Laida: Yra, kaip yra
16:00 Gyvūnų policija
17:00 Info diena
19:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
20:00 Info diena
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Rytoj

2018-12-14
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
02:30 Info diena
05:30 Info diena
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
06:30 Info diena
10:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
10:30 Labas vakaras, Lietuva
11:30 Laida: Nuo... Iki...
12:00 Žinios
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Laida: KK2
14:30 Laida: Nuo... Iki...
15:00 Laida: Yra, kaip yra
15:55 Pasivaikščiojimai
16:25 Ne vienas kelyje
17:00 Info diena
19:30 @rimvydasvalatka
20:00 Info diena
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Poryt

2018-12-15
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
02:00 @rimvydasvalatka
02:30 Info diena
05:00 Autopilotas
05:30 Info diena
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:00 @rimvydasvalatka
10:30 Info diena
14:00 @rimvydasvalatka
14:30 Laida: KK2
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 KK2 penktadienis
18:00 Pasivaikščiojimai
18:30 Sveikatos kodas
19:30 Raudona linija
20:00 100 metų propagandos
20:30 Pasivaikščiojimai
21:00 Valanda su Rūta
22:00 Žinios
23:00 Bus visko

Info TV Užporyt

2018-12-16
00:00 Dabar pasaulyje
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Info diena
00:30 Laida: Yra, kaip yra
01:25 Laida: Yra, kaip yra
02:00 @rimvydasvalatka
02:20 Laida: Yra, kaip yra
02:30 Info diena
03:15 Laida: Yra, kaip yra
04:05 Tauro ragas
04:35 Apie žūklę
05:00 Autopilotas
05:05 Apie žūklę
05:30 Ne vienas kelyje
05:35 Tauro ragas
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Valanda su Rūta
07:30 Bus visko
08:30 Laida: KK2
09:00 Laida: KK2
09:30 Laida: KK2
10:00 Laida: KK2
10:30 Laida: Nuo... Iki...
11:00 Laida: Nuo... Iki...
11:30 Nebijok pažinti
12:00 Sveikatos kodas
13:00 Laida: Yra, kaip yra
13:55 Laida: Yra, kaip yra
14:50 Laida: Yra, kaip yra
15:45 Laida: Yra, kaip yra
16:40 Gyvūnų policija
17:35 KK2 penktadienis
19:00 Laida: Nuo... Iki...
19:30 Raudona linija
20:00 100 metų propagandos
20:30 Žmonės, kurių parašas pakeitė Lietuvos istoriją
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Valanda su Rūta