Info TV programa

Info TV Šiandien

2019-02-16
DABAR Info diena 02:50 - 05:00, Trukmė 130 min
05:00 Autopilotas
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 @rimvydasvalatka
06:30 Info diena
09:59 „Top Shop“ televitrina
10:15 @rimvydasvalatka
10:45 Info diena
14:00 @rimvydasvalatka
14:30 Laida: KK2
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 KK2 penktadienis
18:00 Laida: Nuo... Iki...
18:30 Sveikatos kodas
19:00 Sveikatos kodas televitrina
19:30 Gyvūnų policija
20:25 PREMJERA Brendu šimtmečio lietuviška brasta
21:00 Valanda su Rūta
22:00 Žinios
23:00 Bus visko

Info TV Rytoj

2019-02-17
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Laida: Yra, kaip yra
00:30 Info diena
01:25 Laida: Yra, kaip yra
02:20 Laida: Yra, kaip yra
02:20 @rimvydasvalatka
02:50 Info diena
03:15 Laida: Yra, kaip yra
04:05 Tauro ragas
04:35 Apie žūklę
05:00 Autopilotas
05:05 Apie žūklę
05:30 Ne vienas kelyje
05:35 Tauro ragas
06:00 Laida: Nuo... Iki...
06:30 Valanda su Rūta
07:20 Bus visko
08:10 Laida: KK2
08:35 Laida: KK2
09:00 Laida: KK2
09:30 Laida: KK2
09:59 „Top Shop“ televitrina
10:15 Laida: Nuo... Iki...
10:45 Laida: Nuo... Iki...
11:15 Laida: Nuo... Iki...
11:45 Sveikatos kodas
12:15 Sveikatos kodas televitrina
12:45 Laida: Yra, kaip yra
13:45 Laida: Yra, kaip yra
14:45 Laida: Yra, kaip yra
15:45 Laida: Yra, kaip yra
16:40 Gyvūnų policija
17:35 KK2 penktadienis
19:00 Laida: Nuo... Iki...
19:30 Laida: Nuo... Iki...
20:00 Gyvūnų policija
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Galiūnai (4)

Info TV Poryt

2019-02-18
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Bus visko
00:30 Laida: Yra, kaip yra
01:25 Laida: Yra, kaip yra
01:30 Laida: Nuo... Iki...
02:00 KK2 penktadienis
02:20 Laida: Yra, kaip yra
03:15 Gyvūnų policija
03:15 Laida: Yra, kaip yra
04:05 Autopilotas
04:05 Tauro ragas
04:35 Ne vienas kelyje
04:35 Apie žūklę
05:05 Apie žūklę
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę (k)
06:00 Apie žūklę
06:30 Labas vakaras, Lietuva (k)
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. Pramoginė gyvenimo būdo laida. Vedėjas Paulius Kaupelis
07:30 Gyvūnų pasaulis
08:00 Žinios (k)
09:00 Gyvūnų policija (k)
09:00 Gyvūnų policija
09:59 „Top Shop“ televitrina.
09:59 „Top Shop“ televitrina
10:15 KK2 (k)
10:15 Laida: KK2
10:45 KK2 (k)
10:45 Laida: KK2
11:15 KK2 (k)
11:15 Laida: KK2
11:45 Valanda su Rūta (k)
11:45 Valanda su Rūta
12:45 KK2 penktadienis (k)
12:45 KK2 penktadienis
13:55 Ne vienas kelyje (k)
13:55 Ne vienas kelyje
14:40 KK2 (k)
14:40 Laida: KK2
15:10 Gyvūnų policija (k)
15:10 Gyvūnų policija
16:05 Bus visko (k)
16:05 Bus visko
17:00 Info diena
19:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
20:00 Info diena
21:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu (k)
21:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:30 Info diena (k)
21:30 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Užporyt

2019-02-19
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Bus visko
00:30 Info diena (k)
00:30 Info diena
01:30 Laida: Nuo... Iki...
02:00 KK2 penktadienis
02:20 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu (k)
02:20 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
02:50 Info diena (k)
02:50 Info diena
03:15 Gyvūnų policija
04:05 Autopilotas
04:35 Ne vienas kelyje
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu (k)
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
06:30 Info diena (k)
06:30 Info diena
09:59 „Top Shop“ televitrina.
09:59 „Top Shop“ televitrina
10:15 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu (k)
10:15 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
10:45 Labas vakaras, Lietuva (k)
10:45 Labas vakaras, Lietuva
11:50 KK2 (k)
11:50 Laida: KK2
12:20 Žinios
13:25 Yra, kaip yra (k)
13:25 Laida: Yra, kaip yra
14:25 KK2 (k)
14:25 Laida: KK2
14:55 Yra, kaip yra (k)
14:55 Laida: Yra, kaip yra
16:00 Valanda su Rūta (k)
16:00 Valanda su Rūta
17:00 Info diena
19:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
20:00 Info diena
21:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu (k)
21:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:30 Info diena (k)
21:30 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva