Info TV programa

Info TV Šiandien

2020-07-02
DABAR Žinios 14:30 - 15:30, Trukmė 60 min
15:30 Laida: KK2
16:00 Senovės atradimai (5)
16:00 Senovės atradimai (4)
19:30 Info komentarai su Arnu Mazėčiu
20:00 Info diena
21:00 Senovės atradimai (6)
21:00 Senovės atradimai (5)
22:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Rytoj

2020-07-03
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 Info diena
04:00 Info diena
06:00 Info diena
10:00 Info diena
12:20 Labas vakaras, Lietuva
13:30 Laida: Nuo... Iki...
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Senovės atradimai (6)
21:00 Senovės atradimai (7)
22:00 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Poryt

2020-07-04
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 Info diena
04:00 Info diena
05:10 Apie žūklę
05:35 Autopilotas
06:00 Info diena
10:00 Info diena
14:00 Gyvūnų pasaulis
14:30 Laida: KK2
15:00 Laida: KK2
15:30 Laida: KK2
16:00 Laida: KK2
16:30 KK2 penktadienis
17:55 Pasivaikščiojimai
18:30 Laida: Nuo... Iki...
19:30 Laida: Nuo... Iki...
20:30 Laida: Nuo... Iki...
21:30 Gyvūnų pasaulis
22:00 Žinios
23:00 Laida: Nuo... Iki...

Info TV Užporyt

2020-07-05
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:05 Dabar pasaulyje
00:30 VIDO VIDeO
00:35 Info diena
01:25 VIDO VIDeO
02:20 VIDO VIDeO
03:10 VIDO VIDeO
04:00 Info diena
04:00 Laida: Nuo... Iki...
04:45 Tauro ragas
05:05 Apie žūklę
05:10 Apie žūklę
05:35 Tauro ragas
05:35 Autopilotas
06:00 Apie žūklę
06:30 Laida: Nuo... Iki...
07:30 Laida: Nuo... Iki...
08:30 Laida: KK2
09:00 Laida: KK2
09:30 Laida: KK2
10:00 Sveikatos kodas
11:00 Laida: Nuo... Iki...
12:00 VIDO VIDeO
13:00 VIDO VIDeO
14:00 VIDO VIDeO
15:00 Sveikatos kodas
16:00 Laida: KK2
16:30 Laida: Nuo... Iki...
17:30 KK2 penktadienis
19:00 Laida: Nuo... Iki...
20:00 Laida: Nuo... Iki...
21:00 Laida: Nuo... Iki...
22:00 Žinios
23:00 Galiūnai (2)