Info TV programa

Info TV Šiandien

2019-12-08
DABAR Sveikatos kodas 09:00 - 10:00, Trukmė 60 min
10:00 Laida: KK2
10:30 Laida: Nuo... Iki...
11:30 Pasivaikščiojimai
12:00 VIDO VIDeO
13:00 VIDO VIDeO
14:00 Sveikatos namai
15:00 Sveikatos kodas
15:30 Sveikatos kodas televitrina
16:00 Laida: KK2
16:30 Gaudyk laiką
17:30 KK2 penktadienis
19:00 Pasirinkę Lietuvą
19:30 Informacijos pinklėse
20:00 Gyvūnų pasaulis
20:30 Pasivaikščiojimai
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Galiūnai (4)

Info TV Rytoj

2019-12-09
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:30 VIDO VIDeO
00:30 Sveikatos namai
01:25 VIDO VIDeO
01:30 Gyvūnų pasaulis
02:00 KK2 penktadienis
02:20 VIDO VIDeO
03:15 VIDO VIDeO
03:15 Laida: Nuo... Iki...
04:00 Bus visko
04:10 Autopilotas
04:40 Gyvūnų pasaulis
04:45 Tauro ragas
05:05 Apie žūklę
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę
06:30 Labas vakaras, Lietuva
08:00 Valanda su Rūta
09:00 Gyvūnų pasaulis
09:30 Pasivaikščiojimai
10:00 Laida: KK2
10:30 Laida: KK2
11:00 Laida: KK2
11:30 Laida: KK2
12:00 Pasirinkę Lietuvą
12:30 Informacijos pinklėse
13:00 KK2 penktadienis
14:30 Žinios
15:30 Gyvūnų pasaulis
16:00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (16)
21:00 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Poryt

2019-12-10
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:05 Dabar pasaulyje
00:30 Sveikatos namai
00:35 Info diena
01:30 Gyvūnų pasaulis
02:00 KK2 penktadienis
03:15 Laida: Nuo... Iki...
04:05 Info diena
04:10 Autopilotas
04:40 Gyvūnų pasaulis
06:00 Info diena
10:00 Info diena
12:00 Labas vakaras, Lietuva
13:30 VIDO VIDeO
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (17)
21:00 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva

Info TV Užporyt

2019-12-11
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 Info diena
04:05 Info diena
06:00 Info diena
10:00 Info diena
12:00 Labas vakaras, Lietuva
13:30 VIDO VIDeO
14:30 Žinios
15:30 Laida: KK2
16:00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (18)
21:00 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva