LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-07-17
DABAR Nacionalinė ekspedicija 21:30 - 22:30, Trukmė 60 min
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)

LRT Televizija Rytoj

2018-07-18
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 Radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 2 s. 2016 m. (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 346 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Giminės
12:35 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:18 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)

LRT Televizija Poryt

2018-07-19
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 Radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 3 s. 2016 m. (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 347 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Giminės
12:35 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:18 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)

LRT Televizija Užporyt

2018-07-20
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 Radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 4 s. 2016 m. (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai".
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 348 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Giminės
12:35 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Die (JB20))