LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-09-21
DABAR Panorama 20:30 - 21:00, Trukmė 30 min
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną
21:30 Auksinis protas
22:30 Dviračio žinios
22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Spektras (Spectre (JB26))
23:00 Premjera. Prieš audrą 1 (Ride Upon The Storm/Herrens veje 1)

LRT Televizija Rytoj

2018-09-22
00:15 Spektras (Spectre (JB26))
01:15 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
02:00 Radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (kart.)
02:40 Benediktas XVI. Pagarba tiesai (Benedict XVI, in Honor of The Truth/Benedetto XVI, L'ora della Vereita )
03:00 Radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
03:30 Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo pamokos (Pope Francis. A Man in His Own Words)
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:20 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža apie Šv. Sosto ir kunigų vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę. Ved. prof. Liudas Mažylis. HD (kart.)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą" (kart.)
07:00 Gimtoji žemė
07:30 Premjera. Dvynukės (Das doppelte Lottchen/Lote and Luise. Twins on Board)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:15 Popiežiaus Pranciškaus atvykimas
12:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
13:15 Premjera. Benediktas XVI. Pagarba tiesai (Benedict XVI, in Honor of The Truth/Benedetto XVI, L'ora della Vereita )
14:05 Premjera. Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo pamokos (Pope Francis. A Man in His Own Words)
14:50 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
15:15 Šiandien prieš 100 metų
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
19:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Gražiausios poetų dainos
22:40 Premjera. Sunkus amžius (Girl in Progress/See if I Care/Anxiety)

LRT Televizija Poryt

2018-09-23
01:20 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį (Francois le pape qui veut changer le monde / Pope Francis, The Vatican's Last Chance)
03:25 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
04:15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
05:10 Klausimėlis.lt.
05:25 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža apie Šv. Sosto ir kunigų vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę. Ved. prof. Liudas Mažylis. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Gyventi kaime gera
08:00 Šventadienio mintys
08:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Pasiruošimas Šventosioms Mišios. Tiesioginė transliacija iš Kauno Santakos parko.
10:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
12:35 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį (Francois le pape qui veut changer le monde / Pope Francis, The Vatican's Last Chance)
14:45 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
15:58 Loterija „Keno Loto"
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Pranciškus – popiežius iš Naujojo pasaulio (Francis. The Pope from the New World)
17:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
18:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 12 s. HD.
21:50 Premjera. Bučinys prie laužo (Campfire Kiss)
23:15 Sukti reikaliukai (Duplicity / Gemeinsame Geheimsache)

LRT Televizija Užporyt

2018-09-24
00:00 Radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
01:00 Radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 Radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 393 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis (Der Alte eps 395-411)
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas (Genius 1. Einstein)