LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-04-26
DABAR Žaidimas „Kas ir kodėl?" 18:00 - 18:30, Trukmė 30 min
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:28 Loterija „Jėga"
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Nesaugus prieglobstis (Safe House)

LRT Televizija Rytoj

2018-04-27
01:00 Radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida.
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida.
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 289 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
10:55 Akis už akį 4 (Leverage 4)
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
12:40 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:58 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Kamuolinis žaibas (Thunderball (JB4))

LRT Televizija Poryt

2018-04-28
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:30 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Laida: Beatos virtuvė
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (The Wild Adventures of Blinky Bill)
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 2)
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė (Nature's Perfect Partners)
13:40 Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Marple 4)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Išbandymas dviem (Admission)

LRT Televizija Užporyt

2018-04-29
00:55 Kamuolinis žaibas (Thunderball (JB4))
03:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)
03:55 Pasaulio dokumentika. Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė (Nature's Perfect Partners)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos (Die Marchen der Hans Cristian Andersen / Hans Christian Andersen / Finest Fairy Tales FFT)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mėlynoji planeta 2 (Blue Planet 2)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 (Wild 24 S03)
13:40 Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Marple 4)
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Pramoginė laida „Editos šou"
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
21:55 Moters kvapas (Scent of A Woman)