LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-11-17
DABAR Labas rytas, Lietuva 09:35 - 10:30, Trukmė 55 min
10:30 Žinios
10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė (Galapagos. Realm of Giant Sharks)
12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai (Spy in the Wild)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
17:30 Žinios. Sportas.
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Premjera. Havana (Havana). Romantinė drama. JAV. 1990 m. N-14. Rež. Sydney Pollack. HD (subtitruota
23:10 Premjera. Havana (Havana)

LRT Televizija Rytoj

2018-11-18
00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija
01:15 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida
01:30 47 roninai (47 Ronin)
01:30 47 roninai
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai
02:55 Istorijos detektyvai
03:30 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė (Galapagos. Realm of Giant Sharks)
03:30 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
04:20 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
04:25 Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)
04:25 Džesika Flečer 5
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 433 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Naujoji Zelandija
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atšiaurioji Antarktida
13:45 Puaro
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Latvijos valstybės nepriklausomybės 100-mečiui. Premjera. Pagonių žiedas
22:55 Kaimo šerifas (Dampfnudel Blues)

LRT Televizija Poryt

2018-11-19
00:00 Radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija (Wild New Zealand)
00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija
01:00 Radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
01:15 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida (Wild Antarctica)
01:15 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida
02:00 Radijo žinios
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
02:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:55 Istorijos detektyvai
03:00 Radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis". Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
04:00 Radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
04:20 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 434 s. HD (kart.
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 433 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas (Genius 2. Picasso)

LRT Televizija Užporyt

2018-11-20
00:00 Radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija (Wild New Zealand)
01:00 Radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
01:15 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida (Wild Antarctica)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
02:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
03:00 Radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis". Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
04:20 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 435 s. HD (kart.
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 434 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 UEFA „Tautų lygos" futbolo turnyras. Serbija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Belgrado.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)