LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-01-18
19:30 DABAR Specialus tyrimas
DABAR 19:30 - 20:25, Trukmė 55 min

Abejoti, žvelgti kritiškai, atskleisti valstybės mulkinimo schemas ir jų sudarytojus, XXI a. ostapus benderius – tokia televizijos laidos "Specialus tyrimas" rengėjų užduotis...

Plačiau >
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys

LRT Televizija Rytoj

2018-01-19
00:35 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Dviračio žinios
03:30 Laisvės vėliavnešiai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
05:00 Seserys
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:32 Trumposios žinios
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Drakono širdis. Nauja pradžia

LRT Televizija Poryt

2018-01-20
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 Seserys
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:11 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:30 Detektyvė Miretė
07:45 Džeronimas
08:08 Lietuvos šimtmečio datos
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:50 Didingi nariuotakojai
12:45 Grizlių karalystė
13:35 Lietuvos šimtmečio datos
13:40 Puaro
15:15 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:25 Lietuvos šimtmečio datos
19:30 Stilius
20:25 Loterijos "Keno Loto" ir "Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 "Eurovizija 2018". Nacionalinė atranka
23:15 Trumposios žinios
23:20 Geriau nebūna

LRT Televizija Užporyt

2018-01-21
01:35 Didingi nariuotakojai
02:25 Grizlių karalystė
03:10 Teisė žinoti
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
04:00 Karinės paslaptys
04:45 Auksinis protas
06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
08:55 Lietuvos šimtmečio datos
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Atšiaurioji Kanada
12:45 Jeloustouno gamta
13:30 Daktaras Jonas Basanavičius
14:00 Nepriklausomybės Akto parodos atidarymas
14:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai
16:00 Auksinis protas
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Pramoginė laida "Editos šou"
19:25 Lietuvos šimtmečio datos
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
21:50 Trumposios žinios
21:55 Ana Karenina