LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2018-02-21
DABAR Radijo žinios 03:00 - 03:05, Trukmė 5 min
03:05 Mano tautinis kostiumas. būta ir atkurta. Dokumentinė apybraiža. Scen. aut. Zita Kelmickaitė, rež. Juozas Javaitis. HD (kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 243 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Akis už akį 2 (Leverage 2)
11:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
12:40 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:20 Valdžios tvirtovė (Borgen)

LRT Televizija Rytoj

2018-02-22
01:00 Radijo žinios
01:05 Valdžios tvirtovė (Borgen)
01:30 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktui. Ved. prof. Liudas Mažylis. HD (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 244 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
10:55 Akis už akį 2 (Leverage 2)
11:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
12:40 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Sikarijus. narkotikų karas (Sicario)

LRT Televizija Poryt

2018-02-23
01:00 Radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida.
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida.
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 245 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
10:55 Akis už akį 2 (Leverage 2)
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
12:40 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Žvėrių valdovas 3. Brakso akis (Beastmaster III. The Eye of Braxus)

LRT Televizija Užporyt

2018-02-24
00:30 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 Radijo žinios
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)
02:00 Radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 Radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
04:00 Radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Laida: Beatos virtuvė
07:00 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (The Jungle Bunch To The Rescue! 2)
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 1)
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)
07:45 Premjera. Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:50 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa (David Attenborough's Light on Earth)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatinga misija (Mission Critical)
13:40 Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Eurovizija 2018"
22:50 Kietakiaušiai (Superbad)
23:20 Kietakiaušiai (Superbad)