TV3 programa

TV3 Šiandien

2019-04-23
DABAR Meilės sūkuryje 190 08:55 - 10:00, Trukmė 65 min
10:00 Meilės miestas 1/43s.
11:00 Meilės miestas 1/44s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/7s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/8s.
13:00 Pažadėtoji 6/306s.
14:00 Pažadėtoji 6/307s.
15:00 Simpsonai 15/16s.
15:30 Simpsonai 15/17s.
16:00 TV3 žinios 80
16:25 TV3 orai 80
16:30 TV Pagalba 13/36s.
18:30 TV3 žinios 113
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 113
19:30 Prieš srovę 19/16s.
20:30 Prakeikti 7/40s.
21:00 TV3 vakaro žinios 64
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 64
22:00 Kietas riešutėlis 4.0

TV3 Rytoj

2019-04-24
00:40 Pasitikėjimas 1/6s.
00:50 Pasitikėjimas 1/5s.
01:40 Kvantikas 3/7s.
01:40 Kvantikas 3/8s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/20s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/21s.
03:20 Pasitikėjimas 1/6s. (kart.)
03:25 Pasitikėjimas 1/5s. (kart.)
04:20 Kvantikas 3/7s. (kart.)
04:25 Kvantikas 3/8s. (kart.)
05:15 Paskutinis iš Magikianų 4/7s. (kart.)
05:30 Paskutinis iš Magikianų 4/9s. (kart.)
05:40 Paskutinis iš Magikianų 4/8s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/156s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/16s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/17s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/16s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 191
10:00 Meilės miestas 1/45s.
11:00 Meilės miestas 1/46s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/9s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/10s.
13:00 Pažadėtoji 6/308s.
14:00 Pažadėtoji 6/309s.
15:00 Simpsonai 15/18s.
15:30 Simpsonai 15/19s.
16:00 TV3 žinios 81
16:25 TV3 orai 81
16:30 TV Pagalba 13/37s.
18:30 TV3 žinios 114
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 114
19:30 Gero vakaro šou 5/32s.
20:30 Prakeikti 7/41s.
21:00 TV3 vakaro žinios 65
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 65
22:00 Centurionas
22:25 Vikinglotto 17

TV3 Poryt

2019-04-25
00:00 X mutantai 1/13s.
00:40 Pasitikėjimas 1/6s.
01:00 Pasitikėjimas 1/7s.
01:40 Kvantikas 3/8s.
02:00 Kvantikas 3/9s.
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5/21s.
02:50 Ekstrasensai detektyvai 5/22s.
03:20 Pasitikėjimas 1/6s. (kart.)
03:45 X mutantai 1/13s. (kart.)
04:25 Kvantikas 3/8s. (kart.)
04:35 Pasitikėjimas 1/7s. (kart.)
05:20 Paskutinis iš Magikianų 4/10s. (kart.)
05:30 Paskutinis iš Magikianų 4/9s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/157s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/18s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/19s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/32s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 192
10:00 Meilės miestas 1/47s.
11:00 Meilės miestas 1/48s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/11s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/12s.
13:00 Pažadėtoji 6/310s.
14:00 Pažadėtoji 6/311s.
14:30 Pažadėtoji 6/312s.
15:00 Simpsonai 15/20s.
15:30 Simpsonai 15/21s.
16:00 TV3 žinios 82
16:25 TV3 orai 82
16:30 TV Pagalba 13/38s.
18:30 TV3 žinios 115
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 115
19:30 Farai 12/32s.
20:30 Prakeikti 7/42s.
21:00 TV3 vakaro žinios 66
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 66
22:00 Žala

TV3 Užporyt

2019-04-26
00:00 X mutantai 1/13s.
00:10 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/1s.
01:00 Pasitikėjimas 1/7s.
01:05 Pasitikėjimas 1/8s.
01:55 Kvantikas 3/10s.
02:00 Kvantikas 3/9s.
02:45 Ekstrasensai detektyvai 5/24s.
02:50 Ekstrasensai detektyvai 5/22s.
03:45 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/1s. (kart.)
03:45 X mutantai 1/13s. (kart.)
04:30 Pasitikėjimas 1/8s. (kart.)
04:35 Pasitikėjimas 1/7s. (kart.)
05:20 Paskutinis iš Magikianų 4/10s. (kart.)
05:25 Paskutinis iš Magikianų 4/11s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/144s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/20s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/21s. (kart.)
07:55 Farai 12/32s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 193
10:00 Meilės miestas 1/49s.
11:00 Meilės miestas 1/50s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/13s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/14s.
13:00 Pažadėtoji 6/313s.
13:30 Pažadėtoji 6/314s.
14:00 Pažadėtoji 6/315s.
14:30 Pažadėtoji 6/316s.
15:00 Simpsonai 15/22s.
15:30 Simpsonai 16/1s.
16:00 TV3 žinios 83
16:25 TV3 orai 83
16:30 TV Pagalba 13/39s.
18:30 TV3 žinios 116
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 116
19:30 Žuvytė Dorė
21:25 Karibų piratai. Ant keistų bangų