TV3 programa

TV3 programa

TV3 Šiandien

2018-08-20
DABAR Bibliotekininkai 07:55 - 08:55, Trukmė 60 min
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Serialas Kobra 11
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:22 Sporto apžvalga
22:27 Orai
22:30 Laukinė

TV3 Rytoj

2018-08-21
01:30 Aš - robotas
03:30 Purvini pinigai
05:10 CSI e-nusikaltimų skyrius
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Tai bent giminaičiai
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:22 Sporto apžvalga
22:27 Orai
22:30 Fenikso skrydis

TV3 Poryt

2018-08-22
00:55 CSI e-nusikaltimų skyrius
01:45 Serialas Kaulai
02:35 Rouzvudas
03:25 Ekstrasensai tiria
04:20 Moderni šeima
04:45 Moderni šeima
05:10 Kastlas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
11:55 Tai bent giminaičiai
13:00 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:17 Sporto apžvalga
22:22 Orai
22:25 Vikinglotto
22:30 Taksi 2

TV3 Užporyt

2018-08-23
00:50 Kastlas
01:40 Serialas Kaulai
02:30 Rouzvudas
03:20 Ekstrasensai tiria
04:20 Moderni šeima
04:45 Moderni šeima
05:30 Moderni šeima
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
11:55 Tai bent giminaičiai
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Paskutinis iš Magikianų
20:30 Paskutinis iš Magikianų
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:22 Sporto apžvalga
22:27 Orai
22:30 Komando