TV3 programa

TV3 Šiandien

2019-06-18
DABAR TV3 žinios 169 18:30 - 19:22, Trukmė 52 min
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 169
19:30 Atsargiai! Merginos 1/19s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/20s.
20:30 Prakeikti 7/71s.
21:00 TV3 vakaro žinios 96
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 96
22:00 Sveiki atvykę į džiungles
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/6s.

TV3 Rytoj

2019-06-19
00:50 X failai 10/5s.
00:50 X failai 10/6s.
01:35 Amerikiečiai 5/12s.
01:40 Amerikiečiai 5/13s.
02:35 Tėvynė 5/10s.
02:40 Tėvynė 5/11s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/5s. (kart.)
03:50 Kalėjimo bėgliai 1/6s. (kart.)
04:25 Paskutinis iš Magikianų 5/9s.
04:40 Gyvenimo išdaigos 1/1s.
04:50 Paskutinis iš Magikianų 5/10s.
05:00 Gyvenimo išdaigos 1/4s.
05:05 Gyvenimo išdaigos 1/2s.
05:25 Virtuvė 6/17s.
05:35 Virtuvė 6/16s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/173s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1911s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1912s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/19s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/20s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3098
10:00 Meilės sparnai 1/25s.
11:00 Meilės sparnai 1/26s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 1/5s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 1/6s.
13:00 Pažadėtoji 6/461s.
13:30 Pažadėtoji 6/462s.
14:00 Pažadėtoji 6/463s.
14:30 Pažadėtoji 6/464s.
15:00 Simpsonai 19/1913s.
15:30 Simpsonai 19/1914s.
16:00 TV3 žinios 121
16:25 TV3 orai 121
16:30 TV Pagalba 11/32s.
18:30 TV3 žinios 170
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 170
19:30 Atsargiai! Merginos 2/21s.
20:00 Atsargiai! Merginos 2/22s.
20:30 Prakeikti 7/72s.
21:00 TV3 vakaro žinios 97
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 97
22:00 Kol nenuėjau miegoti
22:25 Vikinglotto 25
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/7s.

TV3 Poryt

2019-06-20
00:50 X failai 10/6s.
00:55 X failai 11/1s.
01:40 Amerikiečiai 5/13s.
01:45 APB 1/1s.
02:35 Tėvynė 5/12s.
02:40 Tėvynė 5/11s.
03:40 Kalėjimo bėgliai 1/7s. (kart.)
03:50 Kalėjimo bėgliai 1/6s. (kart.)
04:30 Gyvenimo išdaigos 1/3s.
04:40 Gyvenimo išdaigos 1/1s.
05:00 Gyvenimo išdaigos 1/4s.
05:20 Virtuvė 6/18s.
05:25 Virtuvė 6/17s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/154s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1913s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1914s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 2/21s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 2/22s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3099
10:00 Meilės sparnai 1/27s.
11:00 Meilės sparnai 1/28s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 1/7s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 1/8s.
13:00 Pažadėtoji 6/465s.
13:30 Pažadėtoji 6/466s.
14:00 Pažadėtoji 6/467s.
14:30 Pažadėtoji 6/468s.
15:00 Simpsonai 19/1915s.
15:30 Simpsonai 19/1916s.
16:00 TV3 žinios 122
16:25 TV3 orai 122
16:30 TV Pagalba 11/33s.
18:30 TV3 žinios 171
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 171
19:30 Atsargiai! Merginos 2/23s.
20:00 Atsargiai! Merginos 2/24s.
20:30 Prakeikti 7/73s.
21:00 TV3 vakaro žinios 98
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 98
22:00 12 galimybių 3. Padėtis be išeities
23:50 Kalėjimo bėgliai 1/8s.

TV3 Užporyt

2019-06-21
00:45 X failai 11/2s.
00:55 X failai 11/1s.
01:35 APB 1/2s.
01:45 APB 1/1s.
02:25 Amerikietiška siaubo istorija 5/1s.
02:35 Tėvynė 5/12s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/8s. (kart.)
03:40 Kalėjimo bėgliai 1/7s. (kart.)
04:25 Paskutinis iš Magikianų 5/11s.
04:30 Gyvenimo išdaigos 1/3s.
04:55 Paskutinis iš Magikianų 5/12s.
05:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/43s.
05:20 Virtuvė 6/18s.
05:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/44s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/155s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1915s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1916s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 2/23s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 2/24s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/3s. (kart.)
10:00 Meilės sparnai 1/29s.
11:00 Meilės sparnai 1/30s.
12:00 Gyvenimo išdaigos 1/9s.
12:30 Gyvenimo išdaigos 1/10s.
13:00 Pažadėtoji 6/469s.
13:30 Pažadėtoji 6/470s.
14:00 Pažadėtoji 6/471s.
14:30 Pažadėtoji 6/472s.
15:00 Simpsonai 19/1917s.
15:30 Simpsonai 19/1918s.
16:00 TV3 žinios 123
16:25 TV3 orai 123
16:30 TV Pagalba 11/34s.
18:30 TV3 žinios 172
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 172
19:30 Brolis lokys
21:10 Vienišas klajūnas