TV3 programa

TV3 Šiandien

2018-10-22
DABAR Rouzvudas 04:35 - 05:25, Trukmė 50 min
05:25 Naujokė
06:10 Televitrina
06:25 Inoekspertai
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:50 Svajonių sodai
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
10:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 Vakaro žinios
21:52 Sporto apžvalga
21:57 Orai
22:00 Serialas Kobra 11
23:00 Blogas policininkas

TV3 Rytoj

2018-10-23
00:05 Apsukrios kambarinės
01:00 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:50 Rouzvudas
02:40 Ekstrasensai tiria
04:05 Paskutinis žmogus Žemėje
04:30 Apsukrios kambarinės
05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Mokytis niekada nevėlu
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 Vakaro žinios
21:52 Sporto apžvalga
21:57 Orai
22:00 Pagrobti vaikai
23:50 Apsukrios kambarinės

TV3 Poryt

2018-10-24
00:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:40 Rouzvudas
02:30 Ekstrasensai tiria
03:55 Paskutinis žmogus Žemėje
04:20 Apsukrios kambarinės
05:10 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 Vakaro žinios
21:52 Sporto apžvalga
21:57 Orai
22:00 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa
22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto
22:30 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa
23:55 Apsukrios kambarinės

TV3 Užporyt

2018-10-25
00:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:40 Gražuolė ir pabaisa
02:25 Ekstrasensai tiria
03:55 Paskutinis žmogus Žemėje
04:20 Apsukrios kambarinės
05:10 Gražuolė ir pabaisa
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
10:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Laida: Farai TV
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 Vakaro žinios
21:52 Sporto apžvalga
21:57 Orai
22:00 Paskutinis raganų medžiotojas