TV3 programa

TV3 Šiandien

2018-06-24
DABAR Aladinas 08:00 - 08:30, Trukmė 30 min
08:30 Serialas Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Virtuvė
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Skaniai ir paprastai
10:30 Svajonių sodai
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Romanas su brangakmeniu
11:30 Ozas. Didingas ir Galingas
13:45 Nilo perlas
14:10 Vidurvasario vainikas
15:50 Havajai 5.0
16:25 Kung fu panda. Meistrų paslaptys
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 Žinių laida
19:18 Sporto apžvalga
19:22 Orai
19:22 Sporto apžvalga
19:25 Eurojackpot
19:27 Orai
19:30 Palikti sniegynuose
19:30 Laukiniai šernai
21:35 Kietas riešutėlis 4.0
21:55 Iksmenai. Pradžia. Ernis

TV3 Rytoj

2018-06-25
00:10 Pabėgimo kambarys
01:20 Kvantikas
01:50 Iksmenai. Pradžia. Ernis
02:10 Amerikiečiai
03:05 Aferistas
03:50 Juodosios raganos metai
03:55 Ekstrasensai tiria
04:55 Kvantikas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
10:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Serialas Kobra 11
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:22 Sporto apžvalga
22:27 Orai
22:30 Ekipažas

TV3 Poryt

2018-06-26
00:20 Elementaru
01:20 Kvantikas
02:10 Amerikiečiai
03:05 Aferistas
03:55 Ekstrasensai tiria
04:55 Elementaru
05:35 Virtuvė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Tarp mūsų, mergaičių
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:22 Sporto apžvalga
22:27 Orai
22:30 Ore

TV3 Užporyt

2018-06-27
00:20 Elementaru
01:20 Kvantikas
02:15 Amerikiečiai
03:05 Aferistas
03:55 Ekstrasensai tiria
04:55 Elementaru
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Tarp mūsų, mergaičių
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Serialas Pažadėtoji
14:30 Serialas Pažadėtoji
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:28 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:22 Sporto apžvalga
19:27 Orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 Vakaro žinios
22:17 Sporto apžvalga
22:22 Orai
22:25 Vikinglotto
22:30 Mirtinas smūgis