TV3 programa

TV3 Šiandien

2019-08-21
DABAR Pažadėtoji 7/1986s. 13:00 - 13:30, Trukmė 30 min
13:30 Pažadėtoji 7/1987s.
14:00 Pažadėtoji 7/1988s.
14:30 Pažadėtoji 7/1989s.
15:00 Simpsonai 23/13s.
15:30 Simpsonai 23/14s.
16:00 TV3 žinios 166
16:25 TV3 orai 166
16:30 TV Pagalba 13/45s.
18:30 TV3 žinios 233
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 233
19:30 Atsargiai! Merginos 4/84s.
20:00 Atsargiai! Merginos 4/85s.
20:30 Kam ta meilė? 2/29s.
21:00 TV3 vakaro žinios 133
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 133
22:00 Nusikaltėlis
22:25 Vikinglotto 34

TV3 Rytoj

2019-08-22
00:20 Kaulai 12/11s.
01:15 Nuodėmių daktaras 1/105s.
02:05 Raitelis be galvos 2/12s.
02:55 Rouzvudas 1/1s.
03:50 Kaulai 12/11s. (kart.)
04:40 Naujakuriai 3/9s.
06:10 Televitrina 36
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/108s.
06:55 Simpsonai 23/13s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/14s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/84s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 4/85s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3133
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/5s.
11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/6s.
12:00 Svotai 2
13:00 Pažadėtoji 7/1990s.
13:30 Pažadėtoji 7/1991s.
14:00 Pažadėtoji 7/1992s.
14:30 Pažadėtoji 7/1993s.
15:00 Simpsonai 23/15s.
15:30 Simpsonai 23/16s.
16:00 TV3 žinios 167
16:25 TV3 orai 167
16:30 TV Pagalba 13/47s.
18:30 TV3 žinios 234
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 234
19:30 Baltijos kelias. 30 metų
20:30 Kam ta meilė? 2/30s.
21:00 TV3 vakaro žinios 134
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 134
22:00 Žudymo žaidimai

TV3 Poryt

2019-08-23
00:05 Kaulai 12/12s.
01:05 Nuodėmių daktaras 1/106s.
01:55 Raitelis be galvos 2/13s.
02:45 Rouzvudas 1/2s.
03:30 Kaulai 12/12s. (kart.)
04:25 Naujakuriai 3/10s.
04:50 Svotai 2 (kart.)
06:10 Televitrina 36
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/109s.
06:55 Simpsonai 23/15s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/16s. (kart.)
07:55 Baltijos kelias. 30 metų (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/12s.
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/7s.
11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/8s.
12:00 Svotai 3
13:00 Pažadėtoji 7/1994s.
13:30 Pažadėtoji 7/1995s.
14:00 Pažadėtoji 7/1996s.
14:30 Pažadėtoji 7/1997s.
15:00 Simpsonai 23/17s.
15:30 Simpsonai 23/18s.
16:00 TV3 žinios 168
16:25 TV3 orai 168
16:30 TV Pagalba 13/49s.
18:30 TV3 žinios 235
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 235
19:30 Ledynmetis 2. Eros pabaiga
21:15 Vienas šūvis. Dvi kulkos
23:45 Lemtingas posūkis 5

TV3 Užporyt

2019-08-24
01:25 Greitis (kart.)
03:25 Nusikaltėlis (kart.)
06:15 Televitrina 36
06:30 Elena iš Avaloro 1/9s. (kart.)
07:00 Bakuganas. Kovos planeta 1/1s.
07:30 Aladinas 1/114s.
08:00 Elena iš Avaloro 1/10s.
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/110s.
09:00 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva - Pietų Korėja 7
11:00 Maisto kelias 2/9s.
11:30 Baltuolė ir Rožytė
13:00 Stebuklinga žaislų krautuvėlė
14:50 Jaunavedžiai
16:45 Ekstrasensų mūšis 13
18:30 TV3 žinios 236
19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 236
19:25 Eurojackpot 34
19:30 Garfildas
21:05 Iksmenai. Praėjusios ateities dienos
23:45 Nuodėminga aistra