TV3 programa

TV3 Šiandien

2019-10-18
DABAR Meilės simfonija 1/56s. 10:00 - 11:00, Trukmė 60 min
11:00 Meilės simfonija 1/57s.
12:00 Svotai 5
13:00 Pažadėtoji 7/2143s.
13:30 Pažadėtoji 7/2144s.
14:00 Pažadėtoji 7/2145s.
14:30 Pažadėtoji 7/2146s.
15:00 Simpsonai 27/8s.
15:30 Simpsonai 27/9s.
16:00 TV3 žinios 208
16:25 TV3 orai 208
16:30 TV Pagalba 14/35s.
17:55 Namų idėja su IKEA 2/7s.
18:30 TV3 žinios 291
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 291
19:30 Karališka drąsa
21:15 Galingieji reindžeriai
23:50 Kodėl būtent jis?

TV3 Rytoj

2019-10-19
00:45 X mutantai 2/7s.
01:35 Rouzvudas 2/11s.
01:55 Pasiutę šunys (kart.)
02:25 Amerikiečiai 4/10s.
03:20 Rezidentas 1/13s. (kart.)
03:35 Pabėgimas į Galvestoną (kart.)
04:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/17s.
04:35 Paskutinis žmogus Žemėje 4/18s.
05:05 Svotai 5 (kart.)
06:15 Televitrina 3
06:30 Elena iš Avaloro 1/25s. (kart.)
07:00 Vėžliukai nindzės 1/4s.
07:30 Aladinas 1/130s.
08:00 Elena iš Avaloro 1/26s.
08:30 Virtuvės istorijos 10/7s.
09:00 Gardu Gardu 8/7s.
10:00 Būk sveikas! 2/7s.
10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7/7s.
11:00 Misija: dirbame sau 3/5s.
11:30 Normas, lokys iš Šiaurės
13:15 Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs sutvėrimai
15:45 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 5
17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/7s.
18:30 TV3 žinios 292
19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 292
19:25 Eurojackpot 42
19:30 Turtuolis vargšas 2/7s.
21:00 Lenktynininkė ir gangsteris
23:30 Auklė nakčiai

TV3 Poryt

2019-10-20
01:15 Jūrų pėstininkas. Užnugaris (kart.)
01:55 Pasiutę šunys (kart.)
02:45 Atkeršyti bet kokia kaina (kart.)
03:35 Pabėgimas į Galvestoną (kart.)
04:25 X mutantai 2/7s.
07:00 Vėžliukai nindzės 1/5s.
07:30 Aladinas 1/131s.
08:00 Ančiukų istorijos 1/1s.
08:30 Svajonių ūkis 6/5s.
09:00 La Maistas 1/7s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 8/7s.
11:00 Svajonių sodai 5
12:00 Ričis Didysis
13:45 Princesė nuotaka
15:45 Karštos galvos
17:30 Visi mes žmonės 3/7s.
18:30 TV3 žinios 293
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 293
19:30 X Faktorius 7/7s.
22:00 Nužudyk mane tris kartus
23:50 Galingieji reindžeriai

TV3 Užporyt

2019-10-21
02:05 Kodėl būtent jis?
04:05 Auklė nakčiai
05:15 Svotai 6 (kart.)
06:00 Sveikatos medis 6/6s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/405s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/136s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/226s.
07:55 Svajonių sodai 5 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3166
10:00 Meilės simfonija 1/58s.
11:00 Meilės simfonija 1/59s.
12:00 Svotai 6
13:00 Pažadėtoji 7/2147s.
13:30 Pažadėtoji 7/2148s.
14:00 Pažadėtoji 7/2149s.
14:30 Pažadėtoji 7/2150s.
15:00 Simpsonai 27/10s.
15:30 Simpsonai 27/11s.
16:00 TV3 žinios 209
16:25 TV3 orai 209
16:30 TV Pagalba 14/36s.
18:30 TV3 žinios 294
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 294
19:30 Namas 2/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/23s.
21:00 TV3 vakaro žinios 167
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 167
22:00 Kobra 11 23/8s.
23:00 Pragare