Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2021-09-28
DABAR „Pėdsakas“ (1/25) 00:30 - 01:00, Trukmė 30 min
01:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/43)
01:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/45)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/34)
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/44)
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/46)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/35)
02:50 „Gyvenimo linija“ (1/1)
02:50 „Gyvenimo linija“ (1/2)
03:20 Alfa taškas
03:35 Lietuvos dvarai
03:35 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
03:40 Laisvės TV valanda
04:20 „Zoologijos sodas“ (1/1)
04:20 „Zoologijos sodas“ (1/3)
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Julija Beniuševičiūtė Žymantienė-Žemaitė. Dokumentinių filmų ciklas . Lietuva . 2016 m."
04:45 „Zoologijos sodas“ (1/2)
04:45 „Zoologijos sodas“ (1/4)
04:50 „Reali mistika“ (3/6)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Gyvenimo linija“ (1/2)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/42)
09:00 „Teisingumo agentai“ (1/13)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/34)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/35)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ (1/26)
15:00 „Reali mistika“ (3/1)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ (1/5)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:24 Orai
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/35)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/7)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/36)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:54 Orai
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2021-09-29
00:30 „Pėdsakas“ (1/26)
00:30 „Pėdsakas“ (1/25)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/35)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/34)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/36)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/35)
03:20 Alfa taškas
03:40 #NeSpaudai
03:40 Laisvės TV valanda
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Archeologė Marija Gimbutienė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2015 m."
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Julija Beniuševičiūtė Žymantienė-Žemaitė. Dokumentinių filmų ciklas . Lietuva . 2016 m."
04:50 „Reali mistika“ (3/7)
04:50 „Reali mistika“ (3/6)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:00 Nauja diena
06:30 Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida. Lietuva. 2021. N-7.
07:00 Lietuvos dvarai
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/43)
09:00 „Teisingumo agentai“ (1/14)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/35)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/36)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ (1/27)
15:00 „Reali mistika“ (3/2)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Laikykitės ten. intelektualios politinės satyros šou
17:30 „Zoologijos sodas“ (1/6)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/36)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/8)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/37)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. intelektualios politinės satyros šou. 2021

Lietuvos ryto televizija Poryt

2021-09-30
00:30 „Pėdsakas“ (1/27)
00:30 „Pėdsakas“ (1/26)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/36)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/35)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/37)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/36)
03:20 Alfa taškas
03:40 Laikykitės ten. intelektualios politinės satyros šou
03:40 #NeSpaudai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Filomena Grincevičiūtė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2015 m."
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Archeologė Marija Gimbutienė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2015 m."
04:50 „Reali mistika“ (3/8)
04:50 „Reali mistika“ (3/7)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
07:00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“ (1/1)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/44)
09:00 „Teisingumo agentai“ (1/15)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/36)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/37)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ (1/28)
15:00 „Reali mistika“ (3/3)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ (2/1)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:24 Orai
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/37)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/9)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/38)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:54 Orai
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai. Aktualių temų laida. Vedėjas: R.Paleckis.

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2021-10-01
00:30 „Pėdsakas“ (1/27)
00:30 „Pėdsakas“ (1/28)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/36)
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/37)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/37)
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/38)
03:20 Alfa taškas
03:40 Laikykitės ten. intelektualios politinės satyros šou
03:40 Oponentai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Filomena Grincevičiūtė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2015 m."
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Jadvyga Juškytė-Širšė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2015 m."
04:50 „Reali mistika“ (3/8)
04:50 „Reali mistika“ (3/9)
05:25 Kaimo akademija (4/136)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
07:00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“ (1/2)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/45)
09:00 „Teisingumo agentai“ (1/16)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/37)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/38)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ (1/29)
15:00 „Reali mistika“ (3/4)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“ (2/2)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/38)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/10)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/39)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda. 2021.