Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2021-01-27
DABAR „Žiedas su rubinu“ (1/4) 01:30 - 02:30, Trukmė 60 min
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/17)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/16)
03:20 Laikykitės ten
03:20 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
04:00 Alfa taškas
04:25 Vyrų šešėlyje
04:25 Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida. Lietuva. 2020. N-7.
04:50 „Reali mistika“ (3/16)
04:50 „Reali mistika“ (3/15)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Mūsų gyvūnai
09:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/25)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/17)
11:00 „Žiedas su rubinu“ (1/5)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (1/18)
15:00 „Reali mistika“ (2/29)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/18)
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/17)
21:30 „Žiedas su rubinu“ (1/6)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2021-01-28
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/17)
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/18)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/5)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/6)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/17)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/18)
03:20 Laikykitės ten
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Vyrų šešėlyje
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ (3/16)
04:50 „Reali mistika“ (3/17)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/26)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/18)
11:00 „Žiedas su rubinu“ (1/6)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (1/19)
15:00 „Reali mistika“ (2/30)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/19)
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/18)
21:30 „Žiedas su rubinu“ (1/7)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai. Aktualių temų laida. Vedėjas: R.Paleckis. 2020.

Lietuvos ryto televizija Poryt

2021-01-29
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/19)
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/18)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/7)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/6)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/19)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/18)
03:20 Oponentai
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ (3/18)
04:50 „Reali mistika“ (3/17)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
05:35 Kaimo akademija
06:30 Alfa taškas
07:00 Oponentai
08:00 Deutsche Welle pristato: Greitis
08:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
09:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/27)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/19)
11:00 „Žiedas su rubinu“ (1/7)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (1/20)
15:00 „Reali mistika“ (2/31)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/20)
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (3/19)
21:30 „Žiedas su rubinu“ (1/8)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2021-01-30
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/20)
00:30 „Teisingumo agentai“ (1/19)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/8)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/7)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/20)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/19)
03:20 Laikykitės ten
03:20 Oponentai
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:00 Alfa taškas
04:25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ (3/19)
04:50 „Reali mistika“ (3/18)
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:35 Kaimo akademija
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
06:00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
06:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
06:59 Kanalo programa
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (14)
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje su V
10:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
10:30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/29)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/30)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/7)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/8)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai