Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2020-10-29
DABAR „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/49) 10:00 - 11:00, Trukmė 60 min
11:00 „Reali mistika“ (1/46)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ (1/75)
15:00 „Reali mistika“ (1/28)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/50)
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/47)
21:30 „Paslaptys“ (1/76)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai. Aktualių temų laida. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2020-10-30
00:30 „Reali mistika“ (1/47)
00:30 „Reali mistika“ (1/46)
01:30 „Paslaptys“ (1/76)
01:30 „Paslaptys“ (1/75)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/50)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/49)
03:20 Laikykitės ten
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:25 Mūsų gyvūnai
04:45 „Reali mistika“ (1/47)
04:45 „Reali mistika“ (1/46)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
05:35 Pagaliau savaitgalis
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/15)
09:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/29)
09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/50)
11:00 „Reali mistika“ (1/47)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ (1/76)
15:00 „Reali mistika“ (1/29)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
17:40 Mokslo ritmu
18:00 Reporteris
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/1)
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/48)
21:30 „Paslaptys“ (1/77)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Poryt

2020-10-31
00:10 Mokslo ritmu
00:30 „Reali mistika“ (1/48)
00:30 „Reali mistika“ (1/47)
01:30 „Paslaptys“ (1/77)
01:30 „Paslaptys“ (1/76)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/50)
03:20 Laikykitės ten
03:50 Mokslo ritmu
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:00 Alfa taškas
04:25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
04:25 Kaimo akademija
04:40 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
04:45 „Reali mistika“ (1/48)
04:45 „Reali mistika“ (1/47)
05:00 Šauliai
05:35 Pagaliau savaitgalis
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
06:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/26)
06:20 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/29)
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (1)
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje su V
10:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
10:30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
11:00 Skonio reikalas
11:30 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/17)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/18)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/5)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/6)
15:55 Dideli maži ekranai. Informacinė rubrika. 2020.
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 Moteriškas apiplėšimas (1)
21:30 Moteriškas apiplėšimas (2)
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2020-11-01
00:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/17)
00:10 Mokslo ritmu
00:30 „Reali mistika“ (1/48)
01:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/18)
01:30 „Paslaptys“ (1/77)
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/5)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/6)
03:20 Laikykitės ten
03:35 Skonio reikalas
03:50 Mokslo ritmu
03:55 Skonio reikalas
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:20 Laikykitės ten
04:25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
04:40 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
04:45 „Reali mistika“ (1/48)
05:00 Kaimo akademija
05:00 Šauliai
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Krepšinio pasaulyje su V
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
06:00 Moteriškas apiplėšimas (1)
06:59 Kanalo programa
07:00 Moteriškas apiplėšimas (2)
08:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
09:45 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje su V
10:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/19)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/20)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/7)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/8)
15:55 Dideli maži ekranai. Informacinė rubrika. 2020.
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved