Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2020-06-06
DABAR „Kelrodė žvaigždė“ (29) 13:00 - 14:00, Trukmė 60 min
14:00 „Dvaro rūmai” (2/8)
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/50)
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (2)
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Gluchariovas“ (3/41)
21:30 „Gluchariovas“ (3/42)
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2020-06-07
00:00 Grilio skanėstai
00:15 Grilio skanėstai
00:30 „Reali mistika“ (2/5)
00:30 Grilio skanėstai
00:45 Grilio skanėstai
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ (28)
01:30 „Dvigubas gyvenimas“ (3)
02:00 „Kelrodė žvaigždė“ (29)
02:30 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:50 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/50)
03:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/49)
03:35 „Pasaulis iš viršaus“ (2/8)
04:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
04:20 „Kelrodė žvaigždė“ (27)
04:40 Gyvenimas
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 Pinigų karta
05:29 Kanalo programa
05:30 4 kampai
05:40 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06:00 „Gluchariovas“ (3/41)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Gluchariovas“ (3/42)
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
10:00 Šiandien kimba
11:00 Šarūnas Marčiulionis
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ (30)
13:00 „Kelrodė žvaigždė“ (31)
14:00 „Dvaro rūmai” (2/9)
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Protų kovos su Robertu Petrausku
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (3)
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Poryt

2020-06-08
00:00 Šarūnas Marčiulionis
00:00 Grilio skanėstai
00:15 Grilio skanėstai
00:30 Grilio skanėstai
00:45 Grilio skanėstai
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ (30)
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ (28)
02:00 „Kelrodė žvaigždė“ (31)
02:00 „Kelrodė žvaigždė“ (29)
02:50 Protų kovos su Robertu Petrausku
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/50)
03:35 „Pasaulio turgūs“ (4)
03:35 „Pasaulis iš viršaus“ (2/8)
04:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
04:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
04:40 Gyvenimas
05:15 Mažos mūsų pergalės
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:00 Šiandien kimba
07:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
08:00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/4)
09:00 „Dvigubas gyvenimas“ (1)
10:00 Pinigų karta
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 „Reali mistika“ (2/5)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
16:00 Reporteris
16:23 Sportas
16:30 Alfa taškas
16:58 Orai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (28)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (2/6)
21:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Protų kovos su Robertu Petrausku. Protmūšis. 2020.

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2020-06-09
00:00 Šarūnas Marčiulionis
00:30 „Reali mistika“ (2/6)
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ (30)
01:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
02:00 „Kelrodė žvaigždė“ (31)
02:20 Alfa taškas
02:40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
02:50 Protų kovos su Robertu Petrausku
03:25 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
03:35 „Pasaulio turgūs“ (4)
04:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
04:10 „Kelrodė žvaigždė“ (28)
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
04:55 Alfa taškas
05:15 Mažos mūsų pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
07:30 Alfa taškas
08:00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
09:00 „Dvigubas gyvenimas“ (2)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (2/49)
11:00 „Reali mistika“ (2/6)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2)
16:00 Reporteris
16:23 Sportas
16:30 Alfa taškas
16:58 Orai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (29)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Protų kovos su Robertu Petrausku
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (2/7)
21:30 Oponentai
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."