Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2018-12-13
DABAR „Moterų daktaras“ (3/4) 03:00 - 03:50, Trukmė 50 min
03:50 „Kambarinė“ (7)
03:50 „Mentalistas“ (4)
04:45 „Vienišas vilkas“ (17)
04:45 „Vienišas vilkas“ (16)
05:35 Kaimo akademija. TV žurnalas. Ved
05:35 Kitoks pokalbis su D
06:00 Kanalo programa
06:05 TV shop
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:30 Lryto popuri
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (32)
09:00 Ant bangos
10:00 „Mentų karai. Odesa“ (1/10)
11:10 „Albanas“ (27)
12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/3)
13:30 TV shop
13:45 „Miškinis“ (4/11)
14:55 „Gluchariovas“ (3/2)
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (38)
18:00 Reporteris
18:53 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (3/14)
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:58 Orai
23:00 Ant bangos

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2018-12-14
00:00 „Gluchariovas“ (3/3)
00:00 „Gluchariovas“ (3/4)
01:05 „Albanas“ (13)
01:05 „Albanas“ (14)
02:10 „Vienišas vilkas“ (17)
02:10 „Vienišas vilkas“ (18)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/5)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/6)
03:50 „Kambarinė“ (7)
03:50 „Kambarinė“ (8)
04:45 „Vienišas vilkas“ (17)
04:45 „Vienišas vilkas“ (18)
05:35 Kitoks pokalbis su D
06:00 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7. "
06:05 TV shop
06:25 Lryto popuri
06:50 10 min iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida. Ved
07:00 Adomo obuolys
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (33)
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi
10:40 Čempionai
11:15 Ant bangos
12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/4)
13:30 TV shop
13:45 „Miškinis“ (4/12)
14:55 „Gluchariovas“ (3/3)
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D
16:58 Orai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (39)
18:00 Reporteris
18:53 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (3/15)
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D
20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
22:58 Orai
23:00 Ant bangos

Lietuvos ryto televizija Poryt

2018-12-15
00:00 „Gluchariovas“ (3/4)
01:05 „Albanas“ (14)
01:15 „Moterų daktaras“ (2/35; 2/36)
02:10 „Vienišas vilkas“ (18)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/6)
03:05 „Šeimininkė“ (1/3; 1/4)
03:50 „Kambarinė“ (8)
04:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
04:45 „Vienišas vilkas“ (18)
04:50 „Kambarinė“ (7; 8)
05:30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija. 2014 m. N-7. "
06:10 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "
06:40 Skonio reikalas. Kulinarinė laida. Ved
07:00 Kanalo programa
07:04 TV shop
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Marija De Neri – Oginskienė“. Dokumentinis filmas. Lietuva."
07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (5/2)
13:15 „Šeimininkė“ (1/5; 1/6)
15:35 TV shop
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Čempionai
16:50 4 kampai
17:25 „Neišsižadėk“ (64)
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (64 tęs.; 65)
20:00 Žinios
20:23 Orai
20:25 „Mentalistas“ (7; 8)
22:28 Orai
22:30 „Mentalistas“ (8 tęs.)
23:10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/1; 6/2)

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2018-12-16
00:45 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/1; 1/2)
01:15 „Moterų daktaras“ (2/35; 2/36)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/4; 4/5)
03:05 „Šeimininkė“ (1/3; 1/4)
04:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
04:40 „Mentalistas“ (2)
04:50 „Kambarinė“ (7; 8)
05:30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija. 2014 m. N-7. "
05:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
07:00 Kanalo programa
07:04 TV shop
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Padangių moterys“. Dokumentinis filmas. Lietuva."
07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Tiesa apie kalorijas“. Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2015m. N- 7."
11:10 4 kampai
11:40 Skonio reikalas
12:10 Lryto popuri
13:00 Adomo obuolys
14:00 Ant bangos
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Svetimų troškimų sūkurys“ (3; 4)
20:00 Žinios
20:23 Orai
20:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ (4 tęs.)
21:00 24/7. Savaitės aktualijų komentarai
22:28 Orai
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (5/2)