Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2022-12-01
DABAR „Paslaptys“ 1/24. Melodrama, detektyvas. Ukraina, 2019 21:25 - 22:30, Trukmė 65 min
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Būsto anatomija
23:30 Oponentai

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2022-12-02
00:30 „Teisingumo agentai“ 4/22. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
01:30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/4
02:30 Pajūrio švyturiai
03:00 Laisvės TV valanda
03:50 „Neišsižadėk“ 1/9. Melodrama. Ukraina, 2016
04:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/20. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
05:10 Švarūs miestai – švari Lietuva
05:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2022. N-7.
06:15 TV shop
06:30 „Reali mistika“ 6/27. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7.
07:30 Skonio reikalas
08:00 „Neišsižadėk“ 1/9. Melodrama. Ukraina, 2016
09:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/20. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10:00 „Pėdsakas“ 1/79. Detektyvas. Ukraina. 2021. N-7.
11:00 „Paslaptys“ 1/24. Melodrama, detektyvas. Ukraina, 2019
12:00 „Neatrasta Rusija“ 1/75
12:30 Gyvenimas versle
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 4/22. Detektyvas. Ukraina. 2018. N-7.
15:00 „Reali mistika“ 6/28. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7.
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Sveikatos kodas
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/4
19:30 Pusvalandis su Valatka
20:00 Reporteris
20:40 Sportas
20:48 Orai
20:50 „Aiškiaregė“ 1/233. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21:25 „Paslaptys“ 1/25. Melodrama, detektyvas. Ukraina, 2019
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:30 Laisvės TV valanda

Lietuvos ryto televizija Poryt

2022-12-03
00:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/22. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
01:00 „Teisingumo agentai“ 3/1. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7.
02:00 „Teisingumo agentai“ 3/2. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7.
02:50 „Aiškiaregė“ 1/137-138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03:35 Lietuvos mokyklos
04:00 Būsto anatomija
04:20 „Aiškiaregė“ 1/137. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
04:45 „Aiškiaregė“ 1/138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
06:00 „Neišsižadėk“ 1/6. Melodrama. Ukraina, 2016
06:59 Kanalo programa
07:00 „Neišsižadėk“ 1/7. Melodrama. Ukraina, 2016
08:00 Pajūrio švyturiai
08:40 Sveikatos kodas
09:00 „Aiškiaregė“ 1/137. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09:30 „Aiškiaregė“ 1/138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10:00 Pirmi kartai
10:30 Skonio reikalas
11:00 Švarūs miestai – švari Lietuva
11:30 Būsto anatomija
12:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/21. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis tv serialas. Ukraina. 2017. N-7.
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/22. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis tv serialas. Ukraina. 2017. N-7.
14:00 „Teisingumo agentai“ 3/1. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7.
15:00 „Teisingumo agentai“ 3/2. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7.
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Lietuvos mokyklos
17:00 Kuriantys Lietuvą
17:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2022. N-7.
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Bušido ringas
19:00 „Aiškiaregė“ 1/137-138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Likimo vingiai“ 1/7-8. Vaidyb. serialas. Ukraina.
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 1/21. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2022-12-04
06:00 „Neišsižadėk“ 1/8. Melodrama. Ukraina, 2016
06:59 Kanalo programa
07:00 „Neišsižadėk“ 1/9. Melodrama. Ukraina, 2016
08:00 Kuriantys Lietuvą