Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2020-10-02
DABAR „Reali mistika“ (1/26) 00:30 - 01:30, Trukmė 60 min
01:30 „Paslaptys“ (1/58)
01:30 „Paslaptys“ (1/57)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/30)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/29)
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/15)
04:25 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/14)
04:45 „Reali mistika“ (1/27)
04:45 „Reali mistika“ (1/26)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
05:35 Pagaliau savaitgalis
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ (1/39)
09:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/15)
09:30 Skonio reikalas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/30)
11:00 „Reali mistika“ (1/27)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/16)
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ (1/58)
15:00 „Reali mistika“ (1/9)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/31)
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/28)
21:30 „Paslaptys“ (1/59)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2020-10-03
00:30 „Reali mistika“ (1/28)
00:30 „Reali mistika“ (1/27)
01:30 „Paslaptys“ (1/59)
01:30 „Paslaptys“ (1/58)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/31)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/30)
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/16)
04:25 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/15)
04:45 „Reali mistika“ (1/28)
04:45 „Reali mistika“ (1/27)
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:35 Pagaliau savaitgalis
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
06:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/17)
06:20 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/18)
06:40 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/19)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/20)
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (28)
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje su V
10:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
11:30 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/1)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/2)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/37)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/38)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Meilės lygtis“ (1)
21:30 „Meilės lygtis“ (2)
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Poryt

2020-10-04
00:00 Skonio reikalas
00:30 Skonio reikalas
00:30 „Reali mistika“ (1/28)
01:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/1)
01:30 „Paslaptys“ (1/59)
02:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/2)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/31)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/37)
03:20 Laikykitės ten
03:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/38)
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:20 Laikykitės ten
04:25 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/16)
04:45 „Reali mistika“ (1/28)
05:00 Kaimo akademija
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida. 2020.
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Krepšinio pasaulyje su V
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
06:00 „Meilės lygtis“ (1)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Meilės lygtis“ (2)
08:00 Pinigų karta
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 Pagaliau savaitgalis
10:00 Krepšinio pasaulyje su V
10:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
11:00 Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida . 2018 m. N-7.
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/3)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/4)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/39)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/40)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Kryptys LT
19:00 Seimo rinkimų debatai “Sveikatos politika Lietuvoje ir pandemija”. Laisvės TV laida. 2020.
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 Seimo rinkimų debatai “Sveikatos politika Lietuvoje ir pandemija”. Laisvės TV laida. 2020.
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2020-10-05
00:00 Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida . 2018 m. N-7.
00:00 Skonio reikalas
00:30 Mūsų gyvūnai
00:30 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/3)
01:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/1)
02:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/4)
02:00 „Netikėtas teisingumas“ (2/2)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/39)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/37)
03:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/40)
03:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/38)
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida. 2020.
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
05:30 Krepšinio pasaulyje su V
06:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06:30 Pinigų karta
07:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
08:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
09:00 Mūsų gyvūnai
09:30 Partizanų keliais
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/31)
11:00 „Reali mistika“ (1/28)
12:00 TV shop
12:15 Mokslo ritmu
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ (1/58)
15:00 „Reali mistika“ (1/10)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/32)
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/29)
21:30 „Paslaptys“ (1/60)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2020. N-7.