Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2021-04-22
DABAR „Reali mistika“ (4/13) 04:50 - 05:29, Trukmė 39 min
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ (1/47)
09:00 „Pėdsakas“ (1/35)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/25)
11:00 „Žiedas su rubinu“ (1/63)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (2/36)
15:00 „Reali mistika“ (3/28)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:24 Orai
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/26)
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (4/14)
21:30 „Žiedas su rubinu“ (1/64)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:54 Orai
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai. Aktualių temų laida. Vedėjas: R.Paleckis. 2021.

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2021-04-23
00:30 „Teisingumo agentai“ (2/36)
00:30 „Teisingumo agentai“ (2/35)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/64)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/63)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/26)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/25)
03:10 Oponentai
03:10 #NeSpaudai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mokslo ritmu
04:25 Kaimo akademija
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ (4/14)
04:50 „Reali mistika“ (4/13)
05:20 „Reali mistika“ (4/15)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
07:00 Oponentai
08:00 „Paslaptys“ (1/48)
09:00 „Pėdsakas“ (1/36)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/26)
11:00 „Žiedas su rubinu“ (1/64)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (2/37)
15:00 „Reali mistika“ (3/29)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Atliekų kultūra
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/27)
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (4/15)
21:30 „Žiedas su rubinu“ (1/65)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 Laisvės TV valanda. 2021.

Lietuvos ryto televizija Poryt

2021-04-24
00:30 „Teisingumo agentai“ (2/37)
00:30 „Teisingumo agentai“ (2/36)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/65)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/64)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/27)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/26)
03:10 Laisvės TV valanda
03:10 Oponentai
03:50 Alfa taškas
03:50 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04:10 Mokslo ritmu
04:10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
04:25 Kaimo akademija
04:35 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ (4/14)
04:55 Atliekų kultūra
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:20 „Reali mistika“ (4/15)
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
06:00 „Paslaptys“ (1/45)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Paslaptys“ (1/46)
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje su V
10:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
10:30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ (1/37)
13:00 „Pėdsakas“ (1/38)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/5)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/6)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten.Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2021-04-25
00:00 „Pėdsakas“ (1/37)
00:30 „Teisingumo agentai“ (2/37)
01:00 „Pėdsakas“ (1/38)
01:30 „Žiedas su rubinu“ (1/65)
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/5)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (6/27)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/6)
03:10 Laisvės TV valanda
03:35 Gyvenimas
03:50 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04:10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
04:20 Laikykitės ten
04:35 Kaimo akademija
04:55 Atliekų kultūra
05:00 Kaimo akademija
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Krepšinio pasaulyje su V
05:40 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
06:00 „Paslaptys“ (1/47)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Paslaptys“ (1/48)
08:00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje su V
10:30 Deutsche Welle pristato: Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ (1/39)
13:00 „Pėdsakas“ (1/40)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/7)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/8)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
17:30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ (1)
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ (1) (tęs.)
19:00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ (2)
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ (3)
21:30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ (4)
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."