Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2021-08-02
DABAR „Daktarė Kovalčiuk“ (1/39) 01:30 - 02:00, Trukmė 30 min
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/13)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/43)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/14)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/4)
03:30 Brolis keistuolis (k) (Brother Nature)
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
04:20 Laikykitės ten
04:40 Kaimo akademija
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
05:30 Krepšinio pasaulyje su V
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2021. N-7.
07:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/2)
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai."
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/43)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/39)
12:00 TV shop
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (4/25)
15:00 „Reali mistika“ (4/20)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/25)
17:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/5)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/44)
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/25)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/40)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/25)
23:30 „Netikėtas teisingumas“ (3/5). Kriminalinis veiksmo serialas. Vaid.: R.Semisalas, L.Tyščenko ir kiti. 2018. N-7.

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2021-08-03
00:00 „Pėdsakas“ (1/95)
00:30 „Teisingumo agentai“ (4/25)
01:00 „Pėdsakas“ (1/96)
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/40)
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/13)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/44)
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/14)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/5)
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:20 Laikykitės ten
04:25 Partizanų keliais. Istorinė - edukacinė laida. 2017 m. N-7.
04:50 „Reali mistika“ (1/25)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/3)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/10)
09:00 „Pėdsakas“ (1/93)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/44)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/40)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (4/26)
15:00 „Reali mistika“ (4/21)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/26)
17:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/6)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/45)
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/26)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/41)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/26)
23:30 „Netikėtas teisingumas“ (3/6). Kriminalinis veiksmo serialas. Vaid.: R.Semisalas, L.Tyščenko ir kiti. 2018. N-7.

Lietuvos ryto televizija Poryt

2021-08-04
00:30 „Teisingumo agentai“ (4/26)
00:30 „Teisingumo agentai“ (4/25)
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/41)
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/40)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/45)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/44)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/6)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/5)
03:55 4 kampai
03:55 Kaimo akademija
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Karolina Praniauskaitė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2016 m."
04:25 Partizanų keliais. Istorinė - edukacinė laida. 2017 m. N-7.
04:50 „Reali mistika“ (1/26)
04:50 „Reali mistika“ (1/25)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/4)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/11)
09:00 „Pėdsakas“ (1/94)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/45)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/41)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (4/27)
15:00 „Reali mistika“ (4/22)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
17:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/7)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/46)
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/27)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/42)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
23:30 „Netikėtas teisingumas“ (3/7). Kriminalinis veiksmo serialas. Vaid.: R.Semisalas, L.Tyščenko ir kiti. 2018. N-7.

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2021-08-05
00:30 „Teisingumo agentai“ (4/27)
00:30 „Teisingumo agentai“ (4/26)
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/42)
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/41)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/46)
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/45)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/7)
03:10 „Netikėtas teisingumas“ (3/6)
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Karolina Praniauskaitė. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2016 m."
04:50 „Reali mistika“ (1/27)
04:50 „Reali mistika“ (1/26)
05:29 Kanalo programa
05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. "Lietuvos gelmių istorijos"
07:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/5)
08:00 „Žiedas su rubinu“ (1/12)
09:00 „Pėdsakas“ (1/95)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/46)
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/42)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ (4/28)
15:00 „Reali mistika“ (4/23)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
17:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/8)
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/47)
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (1/28)
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (1/43)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
23:30 „Netikėtas teisingumas“ (3/8). Kriminalinis veiksmo serialas. Vaid.: R.Semisalas, L.Tyščenko ir kiti. 2018. N-7.