Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2020-08-05
DABAR „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/38) 10:00 - 11:00, Trukmė 60 min
11:00 „Reali mistika“ (2/44)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” (1/36)
13:00 „Merginos iš Ukrainos“ (2/12)
14:00 „Paslaptys“ (1/19)
15:00 „Reali mistika“ (2/26)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 4 kampai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/39)
19:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (2/45)
21:30 „Paslaptys“ (1/20)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2020-08-06
00:30 „Reali mistika“ (2/44)
00:30 „Reali mistika“ (2/45)
01:30 „Paslaptys“ (1/19)
01:30 „Paslaptys“ (1/20)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/38)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/39)
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/26)
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
04:25 „Pone prezidente” (1/35)
04:25 „Pone prezidente” (1/36)
04:45 „Reali mistika“ (2/44)
04:45 „Reali mistika“ (2/45)
05:29 Kanalo programa
05:30 „Gluchariovas“ (3/58)
06:00 „Gluchariovas“ (3/57)
06:30 Skonio reikalas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ (1/6)
09:00 „Pone prezidente” (1/36)
09:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/39)
11:00 „Reali mistika“ (2/45)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” (1/37)
13:00 „Gluchariovas“ (3/57)
14:00 „Paslaptys“ (1/20)
15:00 „Reali mistika“ (2/27)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Skonio reikalas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/40)
19:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (2/46)
21:30 „Paslaptys“ (1/21)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Poryt

2020-08-07
00:30 „Reali mistika“ (2/46)
00:30 „Reali mistika“ (2/45)
01:30 „Paslaptys“ (1/21)
01:30 „Paslaptys“ (1/20)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/39)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/40)
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/27)
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
04:25 „Pone prezidente” (1/36)
04:25 „Pone prezidente” (1/37)
04:45 „Reali mistika“ (2/45)
04:45 „Reali mistika“ (2/46)
05:29 Kanalo programa
05:30 „Gluchariovas“ (3/58)
05:35 Pagaliau savaitgalis
06:30 Pagaliau savaitgalis
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ (1/7)
09:00 „Pone prezidente” (1/37)
09:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/40)
11:00 „Reali mistika“ (2/46)
12:00 TV shop
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” (1/38)
13:00 „Gluchariovas“ (3/58)
14:00 „Paslaptys“ (1/21)
15:00 „Reali mistika“ (2/28)
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/41)
19:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/29)
20:00 Reporteris
20:20 Sportas
20:28 Orai
20:30 „Reali mistika“ (2/47)
21:30 „Paslaptys“ (1/22)
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/29)
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2020-08-08
00:30 „Reali mistika“ (2/47)
00:30 „Reali mistika“ (2/46)
01:30 „Paslaptys“ (1/22)
01:30 „Paslaptys“ (1/21)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/41)
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (3/40)
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/29)
04:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” (1/28)
04:25 „Pone prezidente” (1/38)
04:25 „Pone prezidente” (1/37)
04:45 „Reali mistika“ (2/47)
04:45 „Reali mistika“ (2/46)
05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Pone prezidente” (1/40)
06:20 „Pone prezidente” (1/41)
06:40 „Pone prezidente” (1/42)
06:59 Kanalo programa
07:00 „Pone prezidente” (1/43)
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (20)
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje su V
10:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2020. N-7.
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
11:30 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ (1/9)
13:00 „Netikėtas teisingumas“ (1/10)
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/5)
15:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (1/6)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmimas“ (2)
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Gluchariovas“ (3/59)
21:30 „Gluchariovas“ (3/60)
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ved