Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2019-08-21
DABAR „Bruto ir Neto” (3/1) 12:10 - 12:40, Trukmė 30 min
12:40 „Pamiršk mane” (1/64)
13:10 „Pamiršk mane” (1/65)
13:55 „Karo merginos“ (1/11)
15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
16:00 Reporteris
16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai
17:00 „Mentalistas“ (3)
18:00 Reporteris
18:45 Sportas
18:53 Orai
18:55 „Šeimininkė“ (1/15)
20:00 Reporteris
20:23 Sportas
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai
21:00 „Bruto ir Neto” (3/3)
21:30 „Pamiršk mane” (1/71)
22:00 „Pamiršk mane” (1/72)
22:30 Reporteris
23:20 Sportas
23:28 Orai
23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2019-08-22
00:30 „Mentalistas“ (3)
00:30 „Mentalistas“ (2)
01:35 „Šeimininkė“ (1/15)
01:35 „Šeimininkė“ (1/14)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/3)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/2)
03:00 „Pamiršk mane” (1/71)
03:00 „Pamiršk mane” (1/69)
03:20 „Pamiršk mane” (1/72)
03:20 „Pamiršk mane” (1/70)
03:40 „Karo merginos“ (1/2)
03:40 Laikykitės ten
04:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
05:20 „Rojus“ 27. Melodrama. Rež. D.Goldmanas. Vaid.: K.Drozd, A.Fedinčikas, K.Daniliukas. Ukraina. 2016 m. N-7.
05:20 „Rojus“ (26)
06:13 Kanalo programa
06:14 TV shop
06:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
07:00 „Gluchariovas“ (2/47)
08:00 Reporteris
08:50 Sportas
08:58 Orai
09:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
10:00 „Rojus“ (40)
11:05 „Šeimininkė“ (1/7)
12:10 „Bruto ir Neto” (3/2)
12:40 „Pamiršk mane” (1/66)
13:10 „Pamiršk mane” (1/67)
13:55 „Karo merginos“ (1/12)
15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
16:00 Reporteris
16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai
17:00 „Mentalistas“ (4)
18:00 Reporteris
18:45 Sportas
18:53 Orai
18:55 „Šeimininkė“ (1/16)
20:00 Reporteris
20:23 Sportas
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai
21:00 „Bruto ir Neto” (3/4)
21:30 „Pamiršk mane” (1/73)
22:00 „Pamiršk mane” (1/74)
22:30 Reporteris
23:20 Sportas
23:28 Orai
23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7

Lietuvos ryto televizija Poryt

2019-08-23
00:30 „Mentalistas“ (4)
00:30 „Mentalistas“ (3)
01:35 „Šeimininkė“ (1/16)
01:35 „Šeimininkė“ (1/15)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/4)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/3)
03:00 „Pamiršk mane” (1/73)
03:00 „Pamiršk mane” (1/71)
03:20 „Pamiršk mane” (1/74)
03:20 „Pamiršk mane” (1/72)
03:40 „Karo merginos“ (1/3)
03:40 „Karo merginos“ (1/2)
04:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
05:20 „Rojus“ (28)
06:13 Kanalo programa
06:14 TV shop
06:30 Baltijos kelias
07:00 „Gluchariovas“ (2/48)
07:00 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” Lietuva XIX - XX a. pradžioje. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
07:30 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” 1918-1920 m. savanoriai. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
08:00 Reporteris
08:50 Sportas
08:58 Orai
09:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
10:00 „Rojus“ (41)
10:00 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” Nepriklausomybės kovų krikštas. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
10:30 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” Kovos su bolševikais. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
11:00 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” Kovos su bermontininkais. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
11:05 „Šeimininkė“ (1/8)
11:30 „ TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.” Vladas Putvinskis – Pūtvis. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
12:10 „Bruto ir Neto” (3/3)
12:40 „Pamiršk mane” (1/68)
13:10 „Pamiršk mane” (1/69)
13:55 „Karo merginos“ (1/13)
15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
16:00 Reporteris
16:23 Sportas
16:30 „ Baltijos kelias
16:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Viktoras Pranckietis. Pokalbių laida ."
16:58 Orai
17:00 „Mentalistas“ (5)
18:00 Reporteris
18:45 Sportas
18:53 Orai
18:55 „Šeimininkė“ (1/17)
20:00 Reporteris
20:23 Sportas
20:30 Lietuva „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Viktoras Pranckietis. Pokalbių laida ."
20:58 Orai
21:00 „Bruto ir Neto” (3/5)
21:30 „Pamiršk mane” (1/75)
22:00 „Pamiršk mane” (1/76)
22:30 Reporteris
23:20 Sportas
23:28 Orai
23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2019-08-24
00:30 „Mentalistas“ (5)
01:35 „Šeimininkė“ (1/17)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/5)
03:00 „Pamiršk mane” (1/75). Rež.: R. Banionis, V. Banionienė. Vaid.: A. Bendoriūtė, A. Bialobžeskis, L. Kalpokaitė. Lietuva. 2013 m. N-7.
03:40 „Karo merginos“ (1/4)
04:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
05:20 „Žmogus be praeities“ (8)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ (3/6)
06:35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu (3/22)
07:03 Kanalo programa
07:04 TV shop
07:20 „Lietuvos mokslininkai. Rimantas Petras Venskutonis“ . Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva . 2018 m.
07:55 „Pasaulio turgūs“ (1)
08:30 „Pasaulio turgūs“ (2)
09:00 „Nuostabūs pojūčiai“ (3)
09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
10:00 Grilio skanėstai
10:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Nijolė Oželytė. Pokalbių laida ."
11:00 Laikykitės ten
12:00 „Inspektorius Luisas“ (6/1)
14:00 „Ragana“ (1/1)
15:00 „Ragana“ (1/2)
16:00 Žinios
16:28 Orai
16:30 Baltijos kelias
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Vasara tiesiogiai su D
19:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu. Analitinė laida .Ved.: E. Jakilaitis. Lietuva. 2019 m.
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Šviesoforas” (1/45)
21:00 „Šviesoforas” (1/46)
21:30 „Pamiršk mane” (1/77). Rež.: R. Banionis, V. Banionienė. Vaid.: A. Bendoriūtė, A. Bialobžeskis, L. Kalpokaitė. Lietuva. 2013 m. N-7.
22:30 Žinios
22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. I