Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2019-02-16
DABAR „Svarbiausia - įstatymas“ (9) 03:00 - 03:50, Trukmė 50 min
03:50 „Inspektorius Luisas. Didysis darbas“ (9/4)
04:35 „Albanas“ (37)
04:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
05:00 „Inspektorius Luisas. Didysis darbas“ (9/3; 9/4)
05:10 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7. "
05:35 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7. "
06:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "
06:40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. Pokalbių laida.
07:00 Kanalo programa
07:04 TV shop
07:20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (1)
07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2016 m."
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
10:00 Adomo obuolys
11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/4)
13:00 „Šeimininkė“ (1/23; 1/24)
15:15 „Pasaulio turgūs. Barselona“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7. "
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (2; 3)
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimai 2018
20:00 Žinios
20:23 Orai
20:25 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3/1; 3/2)
22:28 Orai
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3/2 tęs.)
23:05 „Mentų karai. Odesa“ (1/3; 1/4)

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2019-02-17
00:40 „Gurovo bylos. Savivalė“ (5/3; 5/4)
01:25 „Moterų daktaras“ (2/53; 2/54)
02:10 „Vera. Paslėptos gelmės“ (1/1)
02:55 „Šeimininkė“ (1/21; 1/22)
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (13; 14)
04:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
05:10 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7. "
05:35 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7. "
07:00 Kanalo programa
07:04 TV shop
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Gražina Pigagaitė“. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2016 m."
07:55 „Gluchariovas“ (2/11; 2/12)
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Vera. Paslėptos gelmės“ (1/1)
13:00 „Bitininkas“ (1/19; 1/20; 1/21)
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Ne spaudai
18:00 Žinios
18:28 Orai
18:30 „Spąstai Pelenei“ (1; 2)
20:00 Žinios
20:23 Orai
20:25 „Spąstai Pelenei“ (2 tęs.)
21:00 24/7. Savaitės aktualijų komentarai
22:28 Orai
22:30 „Detektyvas Morsas“ (2/2)

Lietuvos ryto televizija Poryt

2019-02-18
00:00 „Gluchariovas“ (3/42). Kriminalinis serialas. Vaid.: M. Averinas, D. Rožkovas, V. Tarasova. Rusija. 2010 m. N-7.
00:40 „Gurovo bylos. Savivalė“ (5/3; 5/4)
02:10 „Vera. Paslėptos gelmės“ (1/1)
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (13; 14)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/10)
06:09 Kanalo programa
06:10 TV shop
06:30 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7. "
07:00 Šiandien kimba
08:00 Ne spaudai
09:00 „24/7”. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė.
10:00 „Širdies plakimas“ (6)
11:10 „Mentalistas“ (13)
12:20 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“ (8/5)
13:30 TV shop
13:45 „Miškinis“ (3/11)
14:55 „Gluchariovas“ (3/42)
16:00 Reporteris
16:58 Orai
17:00 „Gyvybės langelis“ (1/23)
18:00 Reporteris
18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18:55 „Gluchariovas“ (3/54)
20:00 Reporteris
20:28 Orai
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23:00 Ne spaudai

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2019-02-19
00:00 „Gluchariovas“ (3/43). Kriminalinis serialas. Vaid.: M. Averinas, D. Rožkovas, V. Tarasova. Rusija. 2010 m. N-7.
00:00 „Gluchariovas“ (3/42). Kriminalinis serialas. Vaid.: M. Averinas, D. Rožkovas, V. Tarasova. Rusija. 2010 m. N-7.
01:05 „Albanas“ (53)
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (38)
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (10)
03:50 „Neišsižadėk“ (63)
04:35 „Albanas“ (38)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/11)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/10)
06:09 Kanalo programa
06:10 TV shop
06:30 Nuoga tiesa
08:00 Reporteris
08:58 Orai
09:00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai” (2/1)
10:00 „Širdies plakimas“ (7)
11:10 „Mentalistas“ (14)
12:20 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“ (8/6)
13:30 TV shop
13:45 „Miškinis“ (3/12)
14:55 „Gluchariovas“ (3/43)
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai
17:00 „Gyvybės langelis“ (1/24)
18:00 Reporteris
18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18:55 „Gluchariovas“ (3/55)
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai"
23:00 „Prokuroras“ (2)