Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2018-01-18
20:00 DABAR Reporteris
DABAR 20:00 - 20:27, Trukmė 27 min

Išsamiausioje analitinėje laidoje – aktualūs pasakojimai, transliacijos iš įvykių vietos, neeilinės istorijos, netikėti komentarai. Tai kitoks požiūris į šalies ir pasaulio įvykius..

Plačiau >
20:27 Orai
20:30 Patriotai
21:30 Karo merginos
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Gurovo bylos 5. Savivalė

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2018-01-19
01:45 Geriausios nardymo vietos
02:15 Moterų daktaras
03:00 Albanas
03:45 Bitininkas
04:30 Rojus
05:15 Albanas
06:00 Geriausios nardymo vietos
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
07:15 Patriotai
08:15 Sparnuočių gyvenimas. Plėšrūnai ir maitlesiai
09:20 Likimo melodija
10:25 Svetimų troškimų sūkurys
11:30 Delta
12:35 Gluchariovas
13:40 TV parduotuvė
13:55 Baltoji strėlė
15:00 Bitininkas
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Rojus
18:00 Reporteris
18:47 Orai
18:50 Bitininkas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Rasputinas
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 Gluchariovas

Lietuvos ryto televizija Poryt

2018-01-20
01:10 Delta
03:00 Albanas
03:45 Bitininkas
04:30 Rojus
05:15 Albanas
06:00 Pražūtingi smaragdai
06:40 Geriausios nardymo vietos
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Didysis barjerinis rifas
08:25 Karo ir pokario vaikai. Tremtinių vaikai. Lietuva
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Didysis barjerinis rifas
11:00 Detektyvas Morsas
13:00 Vera. Oro pilys
15:00 Geriausios nardymo vietos
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Mano Europos Parlamentas
16:50 Pražūtingi smaragdai
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 4 kampai
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Detektyvas Morsas

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2018-01-21
01:00 Pražūtingi smaragdai
02:40 Vera. Oro pilys
04:10 Geriausios nardymo vietos
04:30 Detektyvas Morsas
06:00 Pražūtingi smaragdai
06:40 Geriausios nardymo vietos
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Geriausios nardymo vietos
08:00 Darbščios rankos, atviros širdys
08:30 Geriausios nardymo vietos
09:00 Šiandien kimba
10:00 Mano Europos Parlamentas
10:30 Ekovizija
10:40 Gurovo bylos 5. Savivalė
12:45 Namas su lelijomis
15:00 Geriausios nardymo vietos
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
16:50 Pražūtingi smaragdai
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 Mano Europos Parlamentas
19:00 Juodosios katės
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Juodosios katės
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Deimantų medžiotojai