LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2018-01-18
19:35 DABAR Dangaus vardu
DABAR 19:35 - 20:30, Trukmė 55 min

Serialas. Vokietija..

Plačiau >
20:30 Anapus čia ir dabar
21:15 Martyno Liuterio gyvenimas
21:30 Keliaukime kartu. Mykolajivas
22:00 Mano tėviškė
22:15 Streikas
23:30 Mokslo sriuba
23:45 DW naujienos rusų kalba

LRT Kultūra Rytoj

2018-01-19
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras
01:30 Antrininkas
03:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
03:25 Kultūrų kryžkelė. Trembita
03:40 Septynios Kauno dienos
04:10 Legendos
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas
07:25 Lesė
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stop juosta
12:40 Istorijos detektyvai
13:25 Stambiu planu
14:10 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
15:00 Mano tėviškė
15:15 Grizis ir lemingai
15:25 Vakaro pasakėlės
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo sriuba
18:35 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:35 Dangaus vardu
20:30 Kultūros teismas
21:20 Žudikas amžiams
22:50 Kai solo griežia kontrabosas

LRT Kultūra Poryt

2018-01-20
00:20 DW naujienos rusų kalba
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Džiazo muzikos vakaras
01:55 Streikas
03:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
03:30 Kultūros teismas
04:15 Kultmisijos
05:00 Euromaxx
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija: Vilnija
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų ir jaunimo muzikos festivalio "Mes – Pasaulis" šokio pasaka
11:10 Liudwig van Beethoven. Opera "Fidelijus"
13:20 Klauskite daktaro
14:15 Stilius
15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
16:00 Euromaxx
16:30 Ateinu
18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Alenas Delonas. Išskirtinis portretas
19:40 Mes esame autoriai
20:15 Stambiu planu
21:00 Šugarlando ekspresas
22:45 KT Tunstall koncertas
23:45 Mano tėviškė

LRT Kultūra Užporyt

2018-01-21
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Žudikas amžiams
02:00 Prokurorai
02:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
03:20 Lietuva mūsų lūpose
03:50 Klauskite daktaro
04:45 Istorijos detektyvai
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 KT Tunstall koncertas
07:00 Mokslo sriuba
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
08:30 Krikščionio žodis
08:45 Kelias
09:00 Euromaxx
09:30 Padirbta, vogta – parduota!
10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos
11:30 Durys atsidaro
12:00 Kultmisijos
12:45 ARTi. Veidai
13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta
14:00 Legendos
14:45 Šventadienio mintys
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje
15:45 "Kaunas Sonorum 2017"
17:15 Kultūros teismas
18:00 Nes man tai rūpi
18:55 Martyno Liuterio gyvenimas
19:10 Antinas Hovardas
21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
21:55 Margarita Diuras. Muzika
22:55 Naujametinis gala koncertas "Auksiniai duetai"