LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2018-04-26
DABAR Laba diena, Lietuva. HD (kart.) 16:30 - 18:00, Trukmė 90 min
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota)
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota)
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Ten, kur namai 1 (A Place to Call Home 1)
20:30 Anapus čia ir dabar
21:15 Mano tėviškė
21:30 Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup 2018"
22:00 Mes esame autoriai
22:35 Senekos diena

LRT Kultūra Rytoj

2018-04-27
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
01:00 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017". „Jaga Jazzist" (Norvegija)
02:00 Elito kinas. Nekalti prisiminimai (Innocence of Memories)
03:40 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)
04:10 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas.
05:00 Laidas: Euromaxx
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017". „Jaga Jazzist" (Norvegija)
07:05 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
07:15 Auklė Mun (Miss Moon)
07:25 Tobotai 1 (Tobot 1)
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Stop juosta. HD (kart.)
12:40 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. (kart.)
13:30 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)
14:20 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – dainininkė Sarah Brightman (Didžioji Britanija)
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
15:25 Auklė Mun (Miss Moon)
15:40 Tobotai 1 (Tobot 1)
16:05 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. I diviziono B grupė. Lietuva – Ukraina. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
22:00 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD.
22:45 Europos kinas. Premjera. Virš mūsų tik dangus (Uber uns das All/Above Us Only Sky)

LRT Kultūra Poryt

2018-04-28
00:15 DW naujienos rusų kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
01:00 Džiazo muzikos vakaras. XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014"
01:45 Senekos diena. Vaidybinis filmas. Rež. K. Vildžiūnas. Vaidina Dainius Gavenonis, Elžbieta Latėnaitė, Marijus Mažūnas, Ina Marija Bartaitė ir kiti. HD (kart.)
03:30 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD (kart.)
04:15 Kalbantys tekstai. Alvydas Šlepikas. HD (kart.)
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD (subtitruota, kart.)
08:05 Misija. Vilnija.
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018". Ved. Raminta Naujanytė-Bjelle ir Ignas Andriukevičius. HD (kart.)
11:35 Atminimo vakaras „In memoriam Virgilijui Noreikai"
13:20 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas (su vertimu į gestų k.)
14:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų k.)
15:05 Atžalos
16:00 Euromaxx
16:35 Istorijos perimetrai. 3 d. Nepriklausomybės kovos. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. HD.
17:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. HD (kart.)
18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Stambiu planu
19:25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. I diviziono B grupė. Lietuva – Estija. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
22:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Negyvėliams netinka pledai (Dead Men Don't Wear Plaid)
23:30 LRT OPUS ORE. Grupė „MOVO"

LRT Kultūra Užporyt

2018-04-29
00:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
01:00 Europos kinas. Virš mūsų tik dangus (Uber uns das All/Above Us Only Sky)
02:30 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)
03:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)
03:50 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas (su vertimu į gestų k.)
04:40 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika.
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „MOVO". HD (kart.)
07:05 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)
08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota, kart.)
08:45 Kelias
09:00 Laidas: Euromaxx
09:30 Premjera. Meno ritmai (Art Beats)
10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)
11:30 Durys atsidaro
12:00 Teatras
12:45 ARTi
13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta
14:00 Legendos
14:45 Šventadienio mintys
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje
15:45 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018"
17:15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2018"
18:00 Nes man tai rūpi
18:45 Bravo! (Bravo!)
20:00 Premjera. Sunkus vaikas 2 (Problem Child 2)
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis (Fascinating Encounters. The National Treasures of Kyoto / Kyoto kokuho roman)
22:15 Mano tėviškė. (kart.)
22:30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias – operos žvaigždė Montserrat Marti (Ispanija)
23:25 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)