BTV programa

BTV Šiandien

2018-02-21
DABAR Pragaro katytė (2) 02:50 - 06:40, Trukmė 230 min
06:40 F. T. Budrioji akis (38)
07:35 Prokurorų patikrinimas (381)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (736)
09:35 Tokia tarnyba (56)
10:30 Kobra 11 (6)
11:35 Sudužusių žibintų gatvės (29)
12:40 Stoties policija (4)
13:40 Prokurorų patikrinimas (382)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (737)
15:55 Tokia tarnyba (57)
16:50 Kobra 11 (7)
17:50 Sudužusių žibintų gatvės (30)
18:55 Stoties policija (5)
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Taktinis puolimas
22:50 Mirties nuosprendis

BTV Rytoj

2018-02-22
00:35 Taikinys (2)
01:25 Pragaro katytė (3)
02:15 Kas žudikas? (16)
06:40 F. T. Budrioji akis (39)
07:35 Prokurorų patikrinimas (382)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (737)
09:35 Tokia tarnyba (57)
10:30 Kobra 11 (7)
11:35 Sudužusių žibintų gatvės (30)
12:40 Stoties policija (5)
13:40 Prokurorų patikrinimas (383)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (738)
15:55 Tokia tarnyba (58)
16:50 Kobra 11 (8)
17:50 Sudužusių žibintų gatvės (31)
18:55 Stoties policija (6)
20:00 Info diena
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Tylos kodeksas
23:05 Taktinis puolimas

BTV Poryt

2018-02-23
00:50 Taikinys (3)
01:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1)
02:20 Savaitės kriminalai
02:45 Pionieriai. Kova dėl plieno
06:40 F. T. Budrioji akis (40)
07:35 Prokurorų patikrinimas (383)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (738)
09:35 Tokia tarnyba (58)
10:30 Kobra 11 (8)
11:35 Sudužusių žibintų gatvės (31)
12:40 Stoties policija (6)
13:40 Prokurorų patikrinimas (384)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (739)
15:55 Tokia tarnyba (59)
16:50 Kobra 11 (9)
17:50 Sudužusių žibintų gatvės (32)
18:55 Stoties policija (7)
20:00 Info diena
21:00 Išminuotojas
23:00 Tylos kodeksas

BTV Užporyt

2018-02-24
01:00 Taikinys (4)
01:45 Išminuotojas
06:00 F. T. Budrioji akis (37)
06:55 F. T. Budrioji akis (38)
07:50 F. T. Budrioji akis (39)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau (7)
10:30 Pragaro katytė (4)
11:30 Džiunglių karalienė
12:40 Reali mistika (13)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
14:45 Kas žudikas? (17)
16:00 Detektyvų istorijos (3)
17:00 Nutrūkę nuo grandinės (2)
17:30 Tango ir Kešas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus
23:15 AŠTRUS KINAS Šėtono vaikas