BTV programa

BTV Šiandien

2021-01-27
DABAR CSI. Majamis (22) 03:00 - 06:35, Trukmė 215 min
06:35 Strėlė (21)
07:35 Mano virtuvė geriausia (19)
08:45 Stoties policija (17)
09:45 Paskutinis faras (7)
10:40 Mentalistas (12)
11:40 Atsarginis prezidentas (9)
12:40 CSI. Majamis (24)
13:40 Mano virtuvė geriausia (20)
14:55 Stoties policija (18)
16:00 Paskutinis faras (8)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (13)
18:30 Strėlė (22)
19:30 Atsarginis prezidentas (10)
20:30 Varom! (9)
21:00 Mirties angelas
22:40 Atlygis

BTV Rytoj

2021-01-28
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (13)
01:30 Didžiojo sprogimo teorija (14)
01:35 Didžiojo sprogimo teorija (11)
01:50 CSI. Majamis (24)
02:00 Didžiojo sprogimo teorija (12)
02:20 CSI. Majamis (23)
06:35 Strėlė (22)
07:35 Mano virtuvė geriausia (20)
08:45 Stoties policija (18)
09:45 Paskutinis faras (8)
10:40 Mentalistas (13)
11:40 Atsarginis prezidentas (10)
12:40 CSI. Majamis (25)
13:40 Mano virtuvė geriausia (21)
14:55 Stoties policija (19)
16:00 Paskutinis faras (9)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (14)
18:30 Strėlė (23)
19:30 Atsarginis prezidentas (11)
20:30 Varom! (10)
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys
23:15 Mirties angelas

BTV Poryt

2021-01-29
00:55 Didžiojo sprogimo teorija (15)
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (13)
01:20 Didžiojo sprogimo teorija (16)
01:30 Didžiojo sprogimo teorija (14)
01:40 CSI. Majamis (25)
01:50 CSI. Majamis (24)
06:35 Strėlė (23)
07:35 Mano virtuvė geriausia (21)
08:45 Stoties policija (19)
09:45 Paskutinis faras (9)
10:40 Mentalistas (14)
11:40 Atsarginis prezidentas (11)
12:40 CSI. Majamis (1)
13:40 Mano virtuvė geriausia (22)
14:55 Stoties policija (20)
16:00 Paskutinis faras (10)
17:30 Mentalistas (15)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (1)
19:30 Amerikietiškos imtynės (2)
20:30 Amerikietiškos imtynės (2)
21:30 Miesto teisingumas
23:30 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys

BTV Užporyt

2021-01-30
00:55 Didžiojo sprogimo teorija (15)
01:20 Didžiojo sprogimo teorija (16)
01:40 CSI. Majamis (25)
01:45 Didžiojo sprogimo teorija (17)
02:10 Didžiojo sprogimo teorija (18)
02:30 CSI. Majamis (1)
07:00 Varom! (7)
07:30 Snaiperis (4)
08:30 Varom! (8)
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Pakvaišusi porelė (13)
10:25 Pakvaišusi porelė (14)
10:55 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (2)
12:00 Atranka. Išlieka stipriausi (1)
13:00 Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal (8)
13:55 Pragaro virtuvė (11)
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu (12)
15:50 Nepamirštamas tyrimas (3)
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona (18)
20:30 Snaiperis (5)
21:30 MANO HEROJUS Audros sūkuryje
23:20 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų iki aušros