TV1 programa

TV1 Šiandien

2019-10-18
DABAR Meilės sparnai (79) 09:05 - 10:05, Trukmė 60 min
10:05 Akloji (34)
10:05 Akloji (33)
10:35 Akloji (36)
10:35 Akloji (115)
11:10 Būrėja (12)
11:10 Būrėja (11)
11:45 Būrėja (13)
11:45 Būrėja (48)
12:20 Mokytojas (2)
12:20 Mokytojas (1)
13:20 Drakonų kova. Super (32)
13:20 Drakonų kova. Super (31)
13:50 Stivenas Visata (11)
13:50 Stivenas Visata (10)
14:05 Kas naujo, Skūbi-Dū? (8)
14:05 Kas naujo, Skūbi-Dū? (7)
14:30 Žingsnis iki dangaus (11)
14:30 Žingsnis iki dangaus (10)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (316)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (314)
16:30 Svaragini. Amžina draugystė (317)
16:30 Svaragini. Amžina draugystė (315)
17:00 Būk su manim (1544)
17:00 Būk su manim (1542)
17:30 Būk su manim (1545)
17:30 Būk su manim (1543)
18:00 Keršto gėlės (17)
18:00 Keršto gėlės (16)
18:50 Mokytojas (3)
18:50 Mokytojas (2)
19:50 Žingsnis iki dangaus (12)
19:50 Žingsnis iki dangaus (11)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Tabula Rasa (5)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Policijos telefonas 110. Kas geriausia mano vaikui
22:10 DETEKTYVO VAKARAS Tabula Rasa (6)
22:55 Imperatorė Ki (33)
23:20 Nusikaltimas prie Baltijos jūros. Neapsaugota liudytoja

TV1 Rytoj

2019-10-19
00:10 Imperatorė Ki (34)
00:15 Imperatorė Ki (32)
01:15 Senojo Tilto paslaptis (144)
01:25 Senojo Tilto paslaptis (142)
01:30 Senojo Tilto paslaptis (140)
02:15 Senojo Tilto paslaptis (145)
02:20 Senojo Tilto paslaptis (143)
02:25 Senojo Tilto paslaptis (141)
03:10 Policijos telefonas 110. Kas geriausia mano vaikui
03:15 Prancūziška žmogžudystė. Mirtis pilies griuvėsiuose
03:20 Prancūziška žmogžudystė. Salos paslaptys
06:35 Akloji (31)
07:05 Pragaro katytė (12)
08:05 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (78)
09:05 Tėvas Motiejus (18)
10:15 Būrėja (9)
10:50 Būrėja (10)
11:25 Būrėja (11)
12:00 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (26)
12:30 Akloji (32)
13:05 Didelės svajonės, mažos erdvės (2)
14:30 Sveikatos namai
15:30 Sveikatos namai teleparduotuvė
15:45 Širdele mano (208)
16:45 Širdele mano (209)
17:45 Akloji (116)
18:20 Akloji (117)
18:50 Būrėja (49)
19:25 Būrėja (50)
20:00 Iliuzija (8)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Aš gyvas (11)
22:45 Meksikietis

TV1 Poryt

2019-10-20
01:10 Nusikaltimas prie Baltijos jūros. Neapsaugota liudytoja
01:15 Senojo Tilto paslaptis (144)
02:15 Senojo Tilto paslaptis (145)
02:45 Tabula Rasa (5)
03:10 Policijos telefonas 110. Kas geriausia mano vaikui
03:40 Tabula Rasa (6)
07:00 Akloji (33)
07:30 Pragaro katytė (13)
08:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (79)
09:30 Tėvas Motiejus (19)
10:50 Būrėja (12)
11:25 Būrėja (13)
12:00 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (27)
12:30 Džino viešnagė Italijoje (5)
13:00 Gaminame namie su Reičele Alen (3)
13:30 Sveikinimai
15:45 Širdele mano (210)
16:45 Širdele mano (211)
17:45 Akloji (118)
18:20 Akloji (119)
18:50 Būrėja (51)
19:25 Būrėja (52)
20:00 Iliuzija (9)
21:00 SNOBO KINAS Prancūziška porelė
23:00 Mano karalius

TV1 Užporyt

2019-10-21
01:10 Nusikaltimas prie Baltijos jūros. Neapsaugota liudytoja
01:20 Meksikietis
02:45 Tabula Rasa (5)
03:25 Aš gyvas (11)
03:40 Tabula Rasa (6)
06:00 Pasisvėrę ir laimingi (26)
06:50 Tėvas Motiejus (17)
08:05 Neklausk meilės vardo (182)
08:35 Neklausk meilės vardo (183)
09:05 Meilės sparnai (81)
10:00 Didelės svajonės, mažos erdvės (2)
11:15 Akloji (116)
11:45 Būrėja (49)
12:20 Mokytojas (3)
13:20 Drakonų kova. Super (33)
13:50 Stivenas Visata (12)
14:10 Kas naujo, Skūbi-Dū? (9)
14:35 Žingsnis iki dangaus (12)
15:50 Svaragini. Amžina draugystė (318)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (319)
16:30 Svaragini. Amžina draugystė (320)
17:00 Būk su manim (1546)
17:30 Būk su manim (1547)
18:00 Keršto gėlės (18)
18:50 Mokytojas (4)
19:50 Žingsnis iki dangaus (13)
21:00 Džekas ir Džilė
22:55 Imperatorė Ki (35)