TV1 programa

TV1 Šiandien

2018-01-18
19:00 DABAR Detektyvė Rizoli
DABAR 19:00 - 20:00, Trukmė 60 min

Vaid.: Angie Harmon, Jordan Bridges, Sasha Alexander...

Plačiau >
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Nusikaltimas Alpijuje
22:50 Gyvenimo šukės

TV1 Rytoj

2018-01-19
00:35 Geriausi Švedijos detektyvai. Pakartotiniai smūgiai
02:35 Policija ir Ko
03:25 Ekspertė Džordan
04:10 Midsomerio žmogžudystės X. Kingo krištolas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Akloji
08:15 Būrėja
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:30 Policija ir Ko
11:35 Ekspertė Džordan
12:35 Detektyvė Rizoli
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
14:35 Zigis ir Ryklys
14:45 Zigis ir Ryklys
14:55 Zigis ir Ryklys
15:05 Įspūdingasis Žmogus-voras
15:35 Rožinė pantera
16:05 Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 Detektyvė Rizoli
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Modus
22:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Modus
23:00 SNOBO KINAS Nužudyti Bilą. 2 dalis

TV1 Poryt

2018-01-20
01:35 Policija ir Ko
02:30 Ekspertė Džordan
03:15 Prancūziška žmogžudystė. Nusikaltimas Alpijuje
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Povandeninis Okavango pasaulis
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Surikatų namai
09:15 Anapus nežinomybės
10:15 Akloji
10:50 Akloji
11:25 Būrėja
12:00 Nekviesta meilė
12:30 Nekviesta meilė
13:00 Nekviesta meilė
13:30 Nekviesta meilė
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Širdele mano
16:00 Širdele mano
17:00 Akloji
17:30 Akloji
18:00 Būrėja
18:30 Būrėja
19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Bekas. Bėgiai tamsoje
22:45 Tėvas Motiejus
23:45 Tėvas Motiejus

TV1 Užporyt

2018-01-21
00:40 Nužudyti Bilą. 2 dalis
03:00 Modus
03:50 Modus
04:40 Pasisvėrę ir laimingi
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Afrika. Pavojinga tikrovė
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Surikatų namai
09:15 Žiniuonis
10:15 Akloji
10:50 Akloji
11:25 Būrėja
12:00 Moterys prieš vyrus
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Širdele mano
16:00 Širdele mano
17:00 Akloji
17:30 Akloji
18:00 Būrėja
18:30 Būrėja
19:00 TV1 KOMEDIJA Vakarėlis
21:00 Džeki Broun