TV1 programa

TV1 Šiandien

2018-04-26
DABAR Būk su manim (598) 18:00 - 18:30, Trukmė 30 min
18:30 Neklausk meilės vardo (392)
19:00 Detektyvė Rizoli (10)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Burgundijoje
22:55 Gyvenimo šukės (78)

TV1 Rytoj

2018-04-27
00:50 Dolmenas (4)
02:25 Sunkių nusikaltimų skyrius (6)
03:10 Midsomerio žmogžudystės XIII. Ramybės savaitgalis
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (13)
07:20 Kas namie šeimininkas? (14)
07:50 Akloji (88)
08:25 Būrėja (40)
09:00 Sveikinimai
11:30 Sunkių nusikaltimų skyrius (7)
12:35 Detektyvė Rizoli (10)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
14:35 Kaukė (20)
15:05 Kas naujo, Skūbi-Dū? (14)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (31)
16:00 Stivenas Visata (61)
16:15 Stivenas Visata (62)
16:30 Būk su manim (599)
17:30 Būk su manim (600)
18:00 Būk su manim (601)
18:30 Neklausk meilės vardo (393)
19:00 Detektyvė Rizoli (11)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Komisaras Falkas. Slapyvardis Liza
23:10 SNOBO KINAS Fargo

TV1 Poryt

2018-04-28
01:05 Sunkių nusikaltimų skyrius (7)
01:50 Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Burgundijoje
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (11)
07:20 Kas namie šeimininkas? (12)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (101)
08:45 Surikatų namai (11)
09:15 Žiniuonis (26)
10:15 Akloji (84)
10:50 Akloji (85)
11:25 Būrėja (16)
12:00 Nekviesta meilė (109)
12:30 Nekviesta meilė 2 (1)
13:15 Nekviesta meilė 2 (2)
14:00 Tabatos salonas (2)
15:00 Širdele mano (156)
16:00 Širdele mano (157)
17:00 Akloji (70)
17:35 Akloji (71)
18:15 Būrėja (17)
18:50 Keisti mano reikaliukai
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 3. Silpnoji grandis
22:55 Tėvas Motiejus (19)

TV1 Užporyt

2018-04-29
00:00 Tėvas Motiejus (20)
01:10 Fargo
02:45 Komisaras Falkas. Slapyvardis Liza
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (13)
07:20 Kas namie šeimininkas? (14)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (82)
08:45 Surikatų namai (12)
09:15 Žiniuonis (27)
10:15 Akloji (86)
10:50 Akloji (87)
11:25 Būrėja (18)
12:00 Bus visko
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Tabatos salonas (3)
15:00 Širdele mano (158)
16:00 Širdele mano (159)
17:00 Akloji (72)
17:35 Akloji (73)
18:10 Būrėja (19)
18:45 TV1 KOMEDIJA Vieno kino vargai Kinijoje
21:00 Mano žmona - ragana
23:05 Voratinklis