TV1 programa

TV1 Šiandien

2018-06-24
DABAR Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (109) 07:50 - 08:40, Trukmė 50 min
08:40 Sodininkų pasaulis (15)
08:50 Sodininkų pasaulis (14)
09:15 Tėvas Motiejus (4)
09:30 Tėvas Motiejus (3)
10:20 Būrėja (68)
10:45 Būrėja (66)
10:55 Akloji (106)
11:20 Būrėja (67)
11:30 Beatos virtuvė
11:55 Akloji (105)
12:30 Mylėk savo sodą (4)
12:30 Nekviesta meilė 2 (24)
13:15 Nekviesta meilė 2 (25)
13:30 Sveikinimai
14:00 Nekviesta meilė 2 (26)
14:45 Tabatos salonas (3)
15:45 Širdele mano (188)
15:55 Širdele mano (190)
16:45 Širdele mano (189)
16:55 Širdele mano (191)
17:45 Akloji (104)
17:45 Akloji (102)
18:20 Akloji (105)
18:20 Akloji (103)
18:55 Būrėja (43)
18:55 Būrėja (42)
19:30 Imperatorė Ki (16)
19:30 Imperatorė Ki (15)
21:00 Apačiai
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 5. Žmogžudystės ligoninėje
22:50 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
22:55 Sugėrovai

TV1 Rytoj

2018-06-25
00:35 Žmonos maištas
00:45 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
02:20 Bekas 5. Žmogžudystės ligoninėje
02:25 Rebeka Martinson. Kol nepraeis tavo rūstybė
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (13)
07:45 Akloji (105)
08:15 Būrėja (42)
08:45 Akloji (102)
09:15 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (4)
11:25 Sunkių nusikaltimų skyrius (19)
12:20 Kandisė Renuar (5)
13:30 Mirtis rojuje (1)
14:40 Muča Luča (37)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (15)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72)
16:00 Tinginių miestelis (21)
16:30 Būk su manim (708)
17:00 Būk su manim (709)
17:30 Mano meilės šviesa (70)
18:00 Mano meilės šviesa (71)
18:30 Kandisė Renuar (6)
19:45 Mirtis rojuje (2)
21:00 Laiko įkaitai
23:15 Gyvenimo šukės (3)

TV1 Poryt

2018-06-26
01:25 Nusikaltimas (1)
03:15 Sunkių nusikaltimų skyrius (19)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (14)
07:45 Akloji (106)
08:15 Būrėja (43)
08:45 Akloji (103)
09:15 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (5)
11:25 Sunkių nusikaltimų skyrius (1)
12:20 Kandisė Renuar (6)
13:30 Mirtis rojuje (2)
14:40 Muča Luča (38)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (16)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (73)
16:00 Tinginių miestelis (22)
16:30 Būk su manim (710)
17:00 Būk su manim (711)
17:30 Mano meilės šviesa (72)
18:00 Mano meilės šviesa (73)
18:30 Kandisė Renuar (7)
19:45 Mirtis rojuje (3)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVI. Aeroklubas
22:55 Gyvenimo šukės (4)

TV1 Užporyt

2018-06-27
01:10 Nusikaltimas (2)
03:05 Sunkių nusikaltimų skyrius (1)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (15)
07:45 Būrėja (69)
08:15 Būrėja (68)
08:45 Akloji (104)
09:15 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (6)
11:25 Sunkių nusikaltimų skyrius (2)
12:20 Kandisė Renuar (7)
13:30 Mirtis rojuje (3)
14:40 Muča Luča (39)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (17)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (74)
16:00 Tinginių miestelis (23)
16:30 Būk su manim (712)
17:00 Būk su manim (713)
17:30 Mano meilės šviesa (74)
18:00 Mano meilės šviesa (75)
18:30 Kandisė Renuar (8)
19:45 Mirtis rojuje (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVI. Auksinė kekė
22:55 Gyvenimo šukės (5)