TV1 programa

TV1 Šiandien

2018-02-21
DABAR Policija ir Ko (10) 02:20 - 03:10, Trukmė 50 min
03:10 Mentalistė (13)
04:05 Pavažinėtos mašinos
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Tabatos salonas (1)
07:45 Akloji (41)
08:20 Akloji (32)
08:55 Būrėja (58)
09:30 Būk mano meile!
10:30 Policija ir Ko (11)
11:35 Mentalistė (14)
12:40 Detektyvė Rizoli (12)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
14:35 Antinas Gudruolis (12)
15:05 Žvėrelių būrys (10)
15:35 Rožinė pantera (18)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (78)
16:30 Būk su manim (443)
17:00 Būk su manim (444)
17:30 Būk su manim (445)
18:00 Neklausk meilės vardo (318)
18:30 Neklausk meilės vardo (319)
19:00 Detektyvė Rizoli (13)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XI. Mago sūnėnas
23:05 Gyvenimo šukės (31)

TV1 Rytoj

2018-02-22
01:00 Įtariamieji (2)
02:15 Policija ir Ko (11)
03:05 Mentalistė (14)
04:00 Midsomerio žmogžudystės XI. Midsomerio gyvenimas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Tabatos salonas (2)
07:45 Akloji (42)
08:20 Akloji (33)
08:55 Būrėja (59)
09:30 Būk mano meile!
10:30 Policija ir Ko (12)
11:35 Mentalistė (15)
12:40 Detektyvė Rizoli (13)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
14:35 Antinas Gudruolis (13)
15:05 Žvėrelių būrys (11)
15:35 Rožinė pantera (19)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (79)
16:30 Būk su manim (446)
17:00 Būk su manim (447)
17:30 Būk su manim (448)
18:00 Neklausk meilės vardo (320)
18:30 Neklausk meilės vardo (321)
19:00 Detektyvė Rizoli (14)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Koljūre
23:05 Gyvenimo šukės (32)

TV1 Poryt

2018-02-23
01:00 Įtariamieji (3)
02:15 Policija ir Ko (12)
03:05 Mentalistė (15)
04:00 Midsomerio žmogžudystės XI. Mago sūnėnas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Tabatos salonas (3)
07:45 Akloji (43)
08:20 Akloji (38)
08:55 Būrėja (25)
09:30 Būk mano meile!
10:30 Policija ir Ko (13)
11:35 Mentalistė (16)
12:40 Detektyvė Rizoli (14)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
14:35 Antinas Gudruolis (14)
15:05 Žvėrelių būrys (12)
15:35 Rožinė pantera (20)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (80)
16:30 Būk su manim (449)
17:00 Būk su manim (450)
17:30 Būk su manim (451)
18:00 Neklausk meilės vardo (322)
18:30 Neklausk meilės vardo (323)
19:00 Detektyvė Rizoli (15)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Komisaras Falkas. Leo Gauto byla
22:55 SNOBO KINAS Privatus detektyvas

TV1 Užporyt

2018-02-24
00:55 Policija ir Ko (13)
01:45 Mentalistė (16)
02:35 Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Koljūre
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Laukinė šiaurės gamta (3)
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (82)
08:45 Surikatų namai (6)
09:15 Anapus nežinomybės
10:15 Akloji (39)
10:50 Akloji (40)
11:25 Būrėja (25)
12:00 Nekviesta meilė (73)
12:30 Nekviesta meilė (74)
13:00 Nekviesta meilė (75)
13:30 Nekviesta meilė (76)
14:00 Pasisvėrę ir laimingi (10)
15:00 Širdele mano (120)
15:55 Širdele mano (121)
16:50 Akloji (34)
17:20 Akloji (35)
17:50 Būrėja (60)
18:25 Būrėja (61)
19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (34)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 2. Siuntėjas nežinomas
22:50 Tėvas Motiejus (1)
23:55 Tėvas Motiejus (2)