НТВ-Мир programa

НТВ-Мир Šiandien

2018-02-21
DABAR Buto klausimas 03:10 - 03:20, Trukmė 10 min
03:20 „Žvaigždės susiėjo“
04:05 „Viskas bus gerai!“
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį-3“
18:00 Šiandien
18:50 Detektyvinis serialas „Žudiko profilis-2“
20:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Mentų karai - 11“
22:50 Dienos apžvalga
23:20 Aštraus siužeto serialas „Šachta“

НТВ-Мир Rytoj

2018-02-22
01:20 Susitikimo vieta
03:10 Sodininkų atsakas
04:05 „Viskas bus gerai!“
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį-3“
18:00 Šiandien
18:50 Detektyvinis serialas. „Žudiko profilis-2“
20:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Mentų karai -11“
22:45 „Zacharas Prilepinas. Rusų kalbos pamokos“
23:15 Aštraus siužeto serialas „Šachta“

НТВ-Мир Poryt

2018-02-23
01:05 Susitikimo vieta
03:05 Policijos serialas „Svetimas rajonas“
06:30 „Laukinis pasaulis su Timofėju Baženovu“
07:00 Šiandien
07:20 „Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties“
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
12:00 „Tyrimą atliko...“
13:00 Filmas „Vagis“
15:00 Šiandien
15:25 „Ypatingas įvykis. Tyrimas“
16:00 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį-3“
18:00 Šiandien
18:30 Detektyvinis serialas. „Žudiko profilis-2“
22:30 Premjera. Aštraus siužeto filmas „Konvojus“

НТВ-Мир Užporyt

2018-02-24
02:25 „Pergalės altorius“. „Valstybinė siena“"
03:15 Policijos serialas „Svetimas rajonas-2“
06:45 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
07:00 Šiandien
07:20 „Apžiūra“
07:55 „Jų papročiai“
08:30 „Gaminame su Aleksėju Ziminu“
09:00 Šiandien
09:25 „Pagrindinis kelias“
10:05 „Gyvas ir miręs maistas“
11:05 „Buto klausimas“
12:15 „Važiuosime, pavalgysime!“
13:05 „Lauk manęs“
14:05 „Savas žaidimas“
15:00 Šiandien
15:20 „Kartą...“
16:00 Milijono verta paslaptis
18:00 „Centrinė televizija“ su Vadimu Takmenevu
19:00 „Tu šaunuolis!“
21:30 Detektyvinis serialas „Šerifas-2“
23:25 Premjera. Aštraus siužeto filmas „Atsargos karininkas. Šaukinys „Valkata“