TV1 programa

TV1 Šiandien

2017-06-24
22:05 DABAR DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Nusikalstamas ketinimas. II dalis
DABAR 22:05 - 23:10, Trukmė 65 min

Vaid.: Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward...

Plačiau >
23:10 Begėdis

TV1 Rytoj

2017-06-25
00:20 Jonvabaliai sode
02:15 Vyriausiasis inspektorius Benksas. Dalelė širdies
03:45 Pasisvėrę ir laimingi
04:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Atspėk gyvūną
07:20 Surikatų namai
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Atspėk gyvūną
09:45 Surikatų namai
10:15 Būrėja
10:50 Būrėja
11:25 Akloji
11:55 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
12:25 Merės Berės patiekalai
13:00 Mylėk savo sodą
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Senojo Tilto paslaptis
16:10 Senojo Tilto paslaptis
17:20 Akloji
17:50 Akloji
18:20 Būrėja
18:55 Nemarus kinas. Trys muškietininkai. Miledi kerštas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Sutrikęs. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Sutrikęs. II dalis
23:10 Netark nė žodžio

TV1 Poryt

2017-06-26
01:25 Begėdis
02:30 Nebylus liudijimas
03:25 Nebylus liudijimas
04:20 Pasisvėrę ir laimingi
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Būk mano meile!
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
15:05 Keista šeimynėlė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVIII. Sielų derlius
22:55 Be kaltės kalta

TV1 Užporyt

2017-06-27
01:00 Auklė
01:30 Auklė
01:55 Policija ir Ko
02:45 Ekspertė Džordan
03:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:15 Nebylus liudijimas
05:10 Nebylus liudijimas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Būk mano meile!
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
15:05 Keista šeimynėlė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės I. Mažo miestelio mirtys
23:10 Be kaltės kalta