TV1 programa

TV1 Šiandien

2017-12-12
16:05 DABAR Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka
23:05 Nakties karalienė

TV1 Rytoj

2017-12-13
00:50 Policija ir Ko
01:45 Ekspertė Džordan
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:15 Diagnozė - žmogžudystė
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
08:15 Būrėja
08:50 Akloji
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:30 Policija ir Ko
11:35 Ekspertė Džordan
12:35 CSI. Niujorkas
13:35 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Zigis ir Ryklys
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės VII. Kalėdų vaiduokliai
23:05 Nakties karalienė

TV1 Poryt

2017-12-14
00:50 Policija ir Ko
01:45 Ekspertė Džordan
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:15 Diagnozė - žmogžudystė
04:00 Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
08:15 Būrėja
08:50 Akloji
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:30 Policija ir Ko
11:35 Ekspertė Džordan
12:35 CSI. Niujorkas
13:35 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Zigis ir Ryklys
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Pabudimas
23:10 Nakties karalienė

TV1 Užporyt

2017-12-15
00:55 Policija ir Ko
01:50 Ekspertė Džordan
02:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:20 Diagnozė - žmogžudystė
04:05 Midsomerio žmogžudystės VII. Kalėdų vaiduokliai
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
08:15 Būrėja
08:50 Akloji
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:30 Policija ir Ko
11:35 Ekspertė Džordan
12:35 CSI. Niujorkas
13:35 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Zigis ir Ryklys
15:05 Žmogus-voras
15:35 Rožinė pantera
16:05 Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Brokenvudo paslaptys. Kaliausė
22:55 SNOBO KINAS Krikštatėvis II