TV1 programa

TV1 Šiandien

2017-10-18
12:30 DABAR CSI. Niujorkas
DABAR 12:30 - 13:30, Trukmė 60 min

Vaid.: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper, Eddie Cahill...

Plačiau >
13:30 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Marvel animė. Ernis
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės VII. Prastos naujienos
23:10 Meilės randai

TV1 Rytoj

2017-10-19
01:30 Diagnozė - žmogžudystė
02:20 Policija ir Ko
03:10 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:55 Midsomerio žmogžudystės VII. Žaliasis žmogus
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Kas namie šeimininkas?
08:50 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
09:20 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Marvel animė. Ernis
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Skrydis
23:10 Meilės randai

TV1 Poryt

2017-10-20
01:30 Diagnozė - žmogžudystė
02:15 Policija ir Ko
03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:50 Midsomerio žmogžudystės VII. Prastos naujienos
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Kas namie šeimininkas?
08:50 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
09:20 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Marvel animė. Ernis
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Inspektorius Džordžas Džentlis. Džentlio išlaisvinimas
22:55 SNOBO KINAS. PREMJERA Nelaukta tiesa

TV1 Užporyt

2017-10-21
00:40 Diagnozė - žmogžudystė
01:30 Policija ir Ko
02:20 Ekspertė Džordan
03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
03:50 Nebylus liudijimas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Baltųjų lokių sostinė
07:20 Baltųjų lokių sostinė
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Baltųjų lokių sostinė
09:45 Baltųjų lokių sostinė
10:15 Būrėja
10:50 Akloji
11:25 Akloji
12:00 Nekviesta meilė
12:30 Nekviesta meilė
13:00 Nekviesta meilė
13:30 Nekviesta meilė
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:05 Širdele mano
16:05 Širdele mano
17:05 Akloji
17:40 Akloji
18:15 Būrėja
18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimas
23:20 Detektyvė Rizoli