TV1 programa

TV1 Šiandien

2017-08-24
06:50 DABAR Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
DABAR 06:50 - 07:45, Trukmė 55 min

Daktarui Ozui nėra tabu temų. Savo šou daktaras Ozas aptaria viską - nuo sekso, dietos, mankštos iki įvairių ligų ir jų prevencijos. Nenuostabu, kad vos per kelerius metus jis tap..

Plačiau >
07:45 Būrėja
08:15 Būrėja
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Kelnas. Pagrindinė šokėja
22:50 Ponia Dila

TV1 Rytoj

2017-08-25
01:15 Auklė
01:40 Auklė
02:05 Policija ir Ko
02:55 Ekspertė Džordan
03:40 Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystės birža
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Būrėja
08:15 Būrėja
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Be kaltės
22:55 SNOBO KINAS Cirkas "Kolumbija"

TV1 Poryt

2017-08-26
01:05 Auklė
01:30 Auklė
01:55 Policija ir Ko
02:45 Ekspertė Džordan
03:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:15 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Pagrindinė šokėja
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Surikatų namai
07:20 Surikatų namai
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Surikatų namai
09:45 Surikatų namai
10:15 Būrėja
10:50 Būrėja
11:25 Akloji
12:00 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
12:30 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
13:00 Sodininkų pasaulis
13:35 Keisčiausi pasaulio restoranai
14:05 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
15:05 Širdele mano
16:05 Širdele mano
17:05 Akloji
17:40 Akloji
18:15 Būrėja
18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. Nebylus liudijimas. Nuošalioje vietoje. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS. Nebylus liudijimas. Nuošalioje vietoje. II dalis
23:10 Detektyvė Rizoli

TV1 Užporyt

2017-08-27
00:05 Cirkas "Kolumbija"
02:05 Be kaltės
03:35 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
04:20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Surikatų namai
07:20 Surikatų namai
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Surikatų namai
09:45 Surikatų namai
10:15 Būrėja
10:50 Būrėja
11:25 Akloji
12:00 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
12:30 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
13:00 Mylėk savo sodą
14:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
15:00 Širdele mano
16:00 Širdele mano
17:00 Akloji
17:35 Būrėja
18:10 TV1 KOMEDIJA Gerasis kaimynas Semas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Atspalvis. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Atspalvis. II dalis
23:10 Jis sako "Taip!"