TV1 programa

TV1 Šiandien

2017-03-23
18:50 DABAR Midsomerio žmogžudystės IV. Mirties sodas
DABAR 18:50 - 21:00, Trukmė 130 min

Midsomeris – mažas ir mielas miestelis, įsikūręs įspūdingo grožio Anglijos apylinkėse. Ramūs jo žmonės gyvena gražų gyvenimą savo jaukiuose kotedžuose. Bent jau taip galėtų pasirod..

Plačiau >
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Geriausi Švedijos detektyvai. Vidurvasario nakties sapnas
23:10 Be kaltės kalta

TV1 Rytoj

2017-03-24
00:55 Vedęs ir turi vaikų
01:20 Auklė
01:45 CSI. Niujorkas
02:30 Ekspertė Džordan
03:15 Policija ir Ko
04:05 Nebylus liudijimas. Tylus kaip kapas. I dalis
04:55 Nebylus liudijimas. Tylus kaip kapas. II dalis
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila
08:55 Akloji
09:25 Būrėja
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystės IV. Angelas žudikas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Prieblanda. Tėvų nuodėmės
22:55 SNOBO KINAS Amerikos grožybės

TV1 Poryt

2017-03-25
01:15 Vedęs ir turi vaikų
01:40 CSI. Niujorkas
02:25 Ekspertė Džordan
03:10 Policija ir Ko
04:00 Geriausi Švedijos detektyvai. Vidurvasario nakties sapnas
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Atspėk gyvūną
07:15 Neįprasti augintiniai
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
09:30 Neįprasti augintiniai
10:00 Zoologijos sodo naujagimiai
10:30 Būrėja
11:00 Būrėja
11:30 Akloji
12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė
13:00 Sodininkų pasaulis
13:35 Sodininkų pasaulis
14:10 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Senjora
16:40 Akloji
17:15 Akloji
17:50 Būrėja
18:25 Būrėja
19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 4. Palaidotas gyvas
22:50 Karalienė Izabelė

TV1 Užporyt

2017-03-26
00:40 Su kuo, po galais, aš susituokiau?
01:05 Su kuo, po galais, aš susituokiau?
01:30 Amerikos grožybės
04:25 Prieblanda. Tėvų nuodėmės
04:55 Pasisvėrę ir laimingi
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neįprasti augintiniai
07:20 Zoologijos sodo naujagimiai
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
09:30 Neįprasti augintiniai
10:00 Zoologijos sodo naujagimiai
10:30 Būrėja
11:00 Būrėja
11:30 Akloji
12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė
13:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Senojo Tilto paslaptis
16:10 Senojo Tilto paslaptis
17:20 Akloji
17:50 Akloji
18:20 Būrėja
18:55 Nemarus kinas. Rožinės panteros pėdsakai
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 5. 302-as kambarys
22:50 Meilės guru