Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-08-24
07:20 DABAR Šiandien kimba
DABAR 07:20 - 08:20, Trukmė 60 min

Naujausi žūklės būdai, klajonės po gerai žinomus ir naujai atrandamus Lietuvos ir užsienio vandens telkinius, kiekvieną kartą nauja patirtis, kuria du geri draugai ir žvejai Sauliu..

Plačiau >
08:20 Patriotai
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Delta
12:35 Merginos iš Ukrainos
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Keliauk su Reporteriu
18:52 Orai
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Gluchariovas
21:30 Delta
22:30 Keliauk su Reporteriu
23:12 Orai
23:15 Baltoji strėlė

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-08-25
00:20 Leningradas. Pokario gatvės
01:20 Reporteris
02:00 Delta
02:50 Chiromantas
03:40 Merdoko paslaptys
04:25 Delta
05:15 Chiromantas
06:05 Laukinė Australija
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte
07:20 Vantos lapas.
07:50 Pasaulis nuostabus
08:20 Patriotai
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Delta
12:35 Merginos iš Ukrainos
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Keliauk su Reporteriu
18:52 Orai
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Moterų daktaras
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 Bitininkas

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-08-26
01:05 Leningradas. Pokario gatvės
02:55 Pasaulio chameleonai
03:20 Laukinė Australija
03:40 Merdoko paslaptys
04:25 Delta
05:15 Chiromantas
06:05 Laukinė Australija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Bekraštė Kanada
08:30 Laukinė Australija
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Likimo melodija
11:30 Vincentas
13:00 Merdoko paslaptys
15:00 King of the Cage in the Beach
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Partizanų keliais
16:50 Baltoji strėlė
18:00 Žinios
18:32 Orai
18:35 0 laipsnių
18:40 Ilga kelionė namo
20:27 Orai
20:30 Kapitonas Gordejevas
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Vincentas

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-08-27
00:30 Merdoko paslaptys
02:25 Bekraštė Kanada
03:15 Vincentas
04:25 Likimo melodija
05:55 Bekraštė Kanada
06:45 Laukinė Australija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Visatos stebuklai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Samsonas Rally Rokiškis
10:35 Ekovizija
10:45 Vera. Sūnus palaidūnas
12:45 Moterų daktaras
14:55 Mainai gamtoje
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
16:50 Baltoji strėlė
18:00 Žinios
18:32 Orai
18:35 0 laipsnių
18:40 Ilga kelionė namo
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:00 Šetlando žmogžudystės. Mėlynas žaibas
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Šetlando žmogžudystės. Mėlynas žaibas