Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-02-20
14:55 DABAR Miškinis
DABAR 14:55 - 16:00, Trukmė 65 min

Rež. V.Vinogradovas. Vaid. O.Štefanko, A.Buldakovas, A. Bolšova...

Plačiau >
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa. Debatų laida
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Mafijos kronikos

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-02-21
00:30 Miškinis
01:30 Reporteris
02:15 Lietuva tiesiogiai
02:25 Chiromantas
03:15 Bitininkas
04:00 Gluchariovas
04:50 Neišsižadėk
05:35 Bitininkas
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Mikropasauliai
07:20 Nuoga tiesa. Debatų laida
09:20 Miškinis
10:25 Mama detektyvė
11:30 Gluchariovas
12:35 Pėdsakas
13:35 Chiromantas
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Albanas
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Moterų balsas. Ved. N. Bunkė, A. Zuokienė, L. Tamulytė, E. Užaitė.

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-02-22
00:30 Miškinis
01:30 Reporteris
02:15 Lietuva tiesiogiai
02:25 Chiromantas
03:15 Bitininkas
04:00 Gluchariovas
04:50 Neišsižadėk
05:35 Bitininkas
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Mikropasauliai
07:20 Auksinė daina
09:20 Miškinis
10:25 Mama detektyvė
11:30 Gluchariovas
12:35 Pėdsakas
13:35 Chiromantas
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Albanas
21:30 24/7
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Patriotai

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-02-23
00:30 Miškinis
01:30 Reporteris
02:15 Lietuva tiesiogiai
02:25 Chiromantas
03:15 Bitininkas
04:00 Gluchariovas
04:50 Neišsižadėk
05:35 Bitininkas
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Mikropasauliai
07:20 Patriotai
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Miškinis
10:25 Mama detektyvė
11:30 Gluchariovas
12:35 Pėdsakas
13:35 Chiromantas
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Albanas
21:30 Moterų balsas. Ved. N. Bunkė, A. Zuokienė, L. Tamulytė, E. Užaitė.
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Nuoga tiesa. Debatų laida