Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-05-23
23:15 DABAR Lietuva tiesiogiai
DABAR 23:15 - 23:42, Trukmė 27 min

Vedėja D. Žeimytė...

Plačiau >
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-05-24
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Likimo melodija
05:15 Bekraštė Kanada
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 Jaunikliai
07:10 Auksinė daina
09:10 Neišsižadėk
10:20 Delta
11:25 Mesingas. Aplenkiantis laiką
12:30 Bitininkas
13:35 Merdoko paslaptys"1/13
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:27 Orai
20:30 Mesingas. Aplenkiantis laiką
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-05-25
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Likimo melodija
05:15 Bekraštė Kanada
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 Jaunikliai
07:10 Patriotai
08:10 Pakalbėsim, kai grįši
09:10 Neišsižadėk
10:20 Delta
11:25 Mesingas. Aplenkiantis laiką
12:30 Bitininkas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Mesingas. Aplenkiantis laiką
21:30 24/7
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-05-26
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Likimo melodija
05:15 Bekraštė Kanada
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 Jaunikliai
07:10 Šiandien kimba
08:10 Pakalbėsim, kai grįši
09:10 Neišsižadėk
10:20 Delta
11:25 Mesingas. Aplenkiantis laiką
12:30 Bitininkas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Švytintis veidas. Grožio laida.
16:55 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Mirtinas šuolis