Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-10-18
11:30 DABAR Likimo melodija
DABAR 11:30 - 12:35, Trukmė 65 min

Drama. Vaid. A.Epštein, P.Višniakovas, L.Berlinskaja...

Plačiau >
12:35 Albanas
13:40 TV parduotuvė
13:55 Muzikinės kovos
15:55 Visa tiesa apie kavą
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Rojus
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Orai
18:52 Sauganti Lietuva
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-10-19
00:45 King of the Cage
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 Delta
03:25 Albanas
04:10 Rojus
05:00 Bitininkas
05:45 Albanas
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Kaimo akademija
07:20 Šiandien kimba
08:20 Patriotai
09:20 Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai
11:30 Likimo melodija
12:35 Albanas
13:40 TV parduotuvė
13:55 Nuoga tiesa
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Rojus
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Orai
18:52 Sauganti Lietuva
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:22 Orai
20:25 Baudėjas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-10-20
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 Delta
03:25 Albanas
04:10 Rojus
05:00 Bitininkas
05:45 Albanas
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
07:20 Moterų balsas
09:20 Pražūtingi smaragdai
11:30 Likimo melodija
12:35 Albanas
13:40 TV parduotuvė
13:55 Gyvenimo būdas
15:00 Patriotai
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Rojus
18:00 Reporteris
18:47 Orai
18:50 Renovacija. Sužinok daugiau
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Muzikinės kovos
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 Gluchariovas

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-10-21
01:05 Delta
02:55 Pražūtingi smaragdai
04:20 Gluchariovas
05:55 Vandenyno milžinai
06:45 Laukinė Australija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Laukinė Australija
08:00 Auginantiems savo kraštą.
08:30 4 kampai
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Laiko pjūvis
11:00 Vera. Sulaužytas pažadas (7/3, 7/4)
13:00 Merdoko paslaptys
15:00 King of the Cage in the Beach
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Skinsiu raudoną rožę
16:50 Pražūtingi smaragdai
18:00 Žinios
18:25 Orai
18:27 Sauganti Lietuva
18:30 Geriausios nardymo vietos
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:25 Orai
20:27 Sauganti Lietuva
20:30 Inspektorius Luisas. Didysis darbas
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Vera. Sulaužytas pažadas