Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-04-25
16:50 DABAR Laiptai į dangų
DABAR 16:50 - 18:00, Trukmė 70 min

Melodrama. Rež. G.Liubomirov, M.Abakelija. Vaid. V.Žitnickaja, M.Aramian...

Plačiau >
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-04-26
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Auksinė daina
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Laiptai į dangų
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-04-27
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Patriotai
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 24/7
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-04-28
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Šiandien kimba
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Švytintis veidas. Grožio laida.
16:55 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Nusidėjėliai ir šventieji