Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-06-24
20:30 DABAR Leningradas. Pokario gatvės
22:30 Žinios
22:52 Orai
22:55 Grilio skanėstai.
23:00 Merdoko paslaptys

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-06-25
01:10 Detektyvas Linlis
02:55 Kalnų ežerai
03:45 Merdoko paslaptys
05:15 Jaunikliai
06:15 Žemė iš paukščio skrydžio
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Grilio skanėstai.
07:30 Vantos lapas.
08:00 Darbščios rankos, atviros širdys. Laida apie tradicinius amatus. Ved. J. Marčiulaitienė .
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Mikropasauliai
10:40 Grilio skanėstai.
10:45 Vera. Varno spąstai
12:45 Ilga kelionė namo
13:50 Kalnų ežerai
14:50 Grilio skanėstai.
14:55 Kalnų ežerai
16:00 Žinios
16:22 Orai
16:25 Grilio skanėstai.
16:30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Transliacija iš Vilniaus.
17:30 Žinios
17:58 Orai
18:00 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Transliacija iš Vilniaus.
19:25 0 laipsnių
19:30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Transliacija iš Vilniaus.
20:30 Kalnų ežerai
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:53 Orai
22:55 Grilio skanėstai.
23:00 Mesingas. Aplenkiantis laiką

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-06-26
01:10 Vera. Varno spąstai
02:50 Kalnų ežerai
04:25 Ilga kelionė namo
06:10 Gamtos magija
06:20 24/7
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Vantos lapas
07:50 Kaimo akademija
08:20 24/7
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Leningradas. Pokario gatvės
12:35 Baimės įlanka
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Baimės įlanka
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Likimo melodija

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-06-27
00:45 Ilga kelionė namo
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Deimantų medžiotojai
04:30 Merdoko paslaptys
05:15 Likimo melodija
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Krokodilų koledžas
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Leningradas. Pokario gatvės
12:35 Baimės įlanka
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Baimės įlanka
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Likimo melodija