LNK programa

LNK Šiandien

2017-04-25
16:30 DABAR Labas vakaras, Lietuva
DABAR 16:30 - 17:35, Trukmė 65 min

Laidos vedėjai Živilė Vaškytė ir Paulius Skučas su plačiomis šypsenomis pasitinka iš darbo grįžtančius žiūrovus su naujausiomis žiniomis iš Lietuvos ir pasaulio, pramoginėmis nauji..

Plačiau >
17:35 Yra, kaip yra
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Nindzė žudikas

LNK Rytoj

2017-04-26
00:10 Kultas
01:05 Taikinys
01:55 Užkampis
02:45 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys
07:05 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė
15:30 Amžina meilė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Kalinių žmonos
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Ypatinga užduotis

LNK Poryt

2017-04-27
00:10 Kultas
01:05 Taikinys
01:55 Užkampis
02:45 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys
07:05 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė
15:30 Amžina meilė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS. Eik su manim

LNK Užporyt

2017-04-28
00:05 Kultas
01:00 Taikinys
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:15 Alchemija
02:45 Retrospektyva
03:20 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys
07:05 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė
15:30 Amžina meilė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džekas Ryčeris
23:45 Galutinis tikslas 4