LNK programa

LNK Šiandien

2017-10-18
12:30 DABAR Anapus nežinomybės
DABAR 12:30 - 13:25, Trukmė 55 min

Paranormalių tyrimų laida su Maksimu Gordejevu...

Plačiau >
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Pagauk dainą
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. Slėgis

LNK Rytoj

2017-10-19
00:20 Juodasis sąrašas
01:15 Visa menanti
02:00 Įspėjantis pranešimas
04:20 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Kaukė
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Rizikinga erzinti diedukus

LNK Poryt

2017-10-20
00:45 Juodasis sąrašas
01:40 Visa menanti
02:25 Alchemija. VDU karta
02:55 Retrospektyva
03:25 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Kaukė
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Baltųjų rūmų šturmas
23:40 Snaiperis

LNK Užporyt

2017-10-21
01:40 Rizikinga erzinti diedukus
03:35 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Kaukė
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Neramūs ir triukšmingi
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Kino pusryčiai Žvėreliai susivienija
11:50 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai
13:40 Načas Libras
15:30 Policijos akademija
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Superkinas Šrekas 2
21:15 Tik nekvieskite farų!
23:25 Ekstraktas