LNK programa

LNK Šiandien

2017-01-24
06:35 DABAR Visatos broliai
07:05 Tomo ir Džerio pasakos
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Naktinis reisas
23:50 Mentalistas

LNK Rytoj

2017-01-25
00:45 Strėlė
01:35 Detektyvė Džonson
02:25 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Tomo ir Džerio pasakos
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Maksimali rizika

LNK Poryt

2017-01-26
00:15 Mentalistas
01:10 Strėlė
02:05 Detektyvė Džonson
02:55 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Tomo ir Džerio pasakos
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas 16 kvartalų

LNK Užporyt

2017-01-27
00:15 Mentalistas
01:10 Strėlė
02:00 Sveikatos ABC televitrina
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Tomo ir Džerio pasakos
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Tik nesijuok
22:00 Keršto valanda
23:30 Mirčių kolekcionierius 2