LNK programa

LNK Šiandien

2017-06-24
21:20 DABAR Blondinė ieško vyro
DABAR 21:20 - 23:30, Trukmė 130 min

Gražuolės blondinės Elės gyvenimas – visiškas nesusipratimas. Draugavusi su dešimtimis įvairių vaikinų mergina taip ir nerado to vienintelio. Ir kai visi aplinkui tik ir čirškia ap..

Plačiau >
23:30 Senoji mokykla

LNK Rytoj

2017-06-25
01:20 Bėgančios kortos
03:00 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Ogis ir tarakonai
06:55 Kempiniukas Plačiakelnis
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Harvis Biksas
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Kino pusryčiai Pakratytas
11:55 Denis - grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi
13:30 Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis
16:40 Akmenų viesulas
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:35 Transformeriai
23:25 Suvilioti nepažįstamąjį

LNK Poryt

2017-06-26
01:35 Blondinė ieško vyro
03:30 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2
07:05 Ogis ir tarakonai
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Nežinomasis

LNK Užporyt

2017-06-27
00:05 Įkaitai
01:00 Judantis objektas
01:55 Begėdis
02:55 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2
07:05 Ogis ir tarakonai
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Išminuotojas