LNK programa

LNK Šiandien

2017-05-23
22:15 DABAR Vakaro seansas Baudėjas. Karo zona
DABAR 22:15 - 23:59, Trukmė 104 min

Frenkas Kastlas, pravarde Baudėjas, kovoja su organizuotu nusikalstamumu. Jis nepripažįsta kompromisų ir pasigailėjimo – savo rankomis nusikaltėlius siunčia tiesiai į pragarą... ar..

Plačiau >

LNK Rytoj

2017-05-24
00:20 Kultas
01:15 Judantis objektas
02:05 Begėdis
02:55 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2
07:05 Zigis ir Ryklys
07:15 Zigis ir Ryklys
07:25 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:35 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Tik nesijuok
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Užtemimas

LNK Poryt

2017-05-25
00:45 Kultas
01:40 Judantis objektas
02:30 Begėdis
03:25 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2
07:05 Zigis ir Ryklys
07:15 Zigis ir Ryklys
07:25 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:35 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Misija "Neįmanoma" 2

LNK Užporyt

2017-05-26
00:45 Kultas
01:40 Judantis objektas
02:30 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 Retrospektyva
03:55 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2
07:05 Zigis ir Ryklys
07:15 Zigis ir Ryklys
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:35 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas
22:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis