LNK programa

LNK Šiandien

2017-08-24
07:30 DABAR Linksmieji detektyvai
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Operacija "Kardžuvė"

LNK Rytoj

2017-08-25
00:15 Pasiutę šunys
01:15 Judantis objektas
02:05 Alchemija. VDU karta
02:35 Retrospektyva
03:05 Programos pabaiga
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai
07:05 Kaukė
07:30 Linksmieji detektyvai
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Gyvenimo šukės
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kaip atsikratyti boso?
23:00 Stiklo namai

LNK Poryt

2017-08-26
01:05 Operacija "Kardžuvė"
02:55 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Kaukė
06:55 Linksmieji detektyvai
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Harvis Biksas
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis
09:55 Kino pusryčiai Pasaulio gelbėtojai
11:25 Linksmuolė Momo
13:05 Viktoras ir krokodilų namo paslaptis
14:55 Markas Polas
16:40 Markas Polas
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Katės ir šunys. Kačių kerštas
21:10 Monte Karlas
23:20 Kiečiausi Spartos vyrai

LNK Užporyt

2017-08-27
01:00 Kaip atsikratyti boso?
02:50 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Kaukė
06:55 Linksmieji detektyvai
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Harvis Biksas
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis
10:05 Kino pusryčiai Gyvenimas ant ratų
12:10 Seni bambekliai 2
14:15 Potvynis
16:25 Potvynis
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras
23:20 Gili žydra jūra