LNK programa

LNK Šiandien

2017-03-23
19:30 DABAR Valanda su Rūta
DABAR 19:30 - 21:30, Trukmė 120 min

Televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė buvo dažnai komentatorių vadinama medinuke ir bejausme lėle. Naujoje laidoje nesuskaičiuojamą daugybę sezonų laidos "Nuo… iki" vedėja m..

Plačiau >
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Šešios kulkos

LNK Rytoj

2017-03-24
00:35 Kultas
01:30 Strėlė
02:20 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai
07:05 Džiumandži
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris I
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:45 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė
15:30 Amžina meilė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Didysis paramos koncertas
23:00 Kartą Niujorke

LNK Poryt

2017-03-25
01:10 Šešios kulkos
03:15 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai
07:45 Ančiukai Duoniukai
08:10 Linksmieji detektyvai
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis
09:30 Saugokis meškinų
09:45 Saugokis meškinų
10:00 Kino pusryčiai Bitės filmas
11:40 Nepaprasta komanda
13:30 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė
15:25 Fantomas prieš Skotland Jardą
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Superkinas Spaidervikų kronikos
21:20 Kvailių auksas
23:40 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi

LNK Užporyt

2017-03-26
01:45 Kartą Niujorke
04:45 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai
07:45 Ančiukai Duoniukai
08:10 Linksmieji detektyvai
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Saugokis meškinų
09:45 Saugokis meškinų
10:00 KINO pusryčiai. Didelis vaikas
11:35 Piko valanda 2
13:25 Oušeno vienuoliktukas
15:45 Pričiupom!
16:10 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 Rizikingi ryšiai