LNK programa

LNK Šiandien

2017-12-12
15:55 DABAR Dvi širdys
DABAR 15:55 - 16:30, Trukmė 35 min

Vaid.: Tina Dutta, Nandish Singh, Rashami Desai...

Plačiau >
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. Operacija "Salazaras"

LNK Rytoj

2017-12-13
00:35 Sekso magistrai
01:40 Vampyro dienoraščiai
02:25 Greitojo reagavimo būrys
04:20 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:30 Anapus nežinomybės
13:25 Rožių karas
14:30 Dvi širdys
15:05 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. Snaiperis. Palikimas

LNK Poryt

2017-12-14
00:35 Sekso magistrai
01:40 Vampyro dienoraščiai
02:25 Operacija "Salazaras"
04:05 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:30 KK2
12:55 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Elijaus knyga