TV3 programa

TV3 Šiandien

2017-06-24
21:45 DABAR Ties riba
DABAR 21:45 - 23:50, Trukmė 125 min

Gudrūs plėšikai pavagia neįkainojamą deimantą ir kaip atpirkimo ožį pakiša buvusį policininką Niką Kesidį. Nikas jau yra nusižengęs įstatymui, todėl jo žodžiais nieks nepatikės. Tą..

Plačiau >
23:50 Motinos diena

TV3 Rytoj

2017-06-25
02:00 Ekstrasensų mūšis
03:30 Programos pabaiga
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kung Fu Panda
09:00 Kobra 11
10:00 Svajonių sodai
11:00 Šaunuolis Džokas
12:35 Flinstounai Viva Rok Vegase
14:20 Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 2 Barai. Išlikimo kovos
21:30 Heraklis
23:20 Pikčiausias žmogus Brukline

TV3 Poryt

2017-06-26
01:05 Kalėdų norai
03:00 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Hubertas ir Staleris
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
11:55 Kobra 11
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Tėvelio dukrytės
20:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Savas žmogus

TV3 Užporyt

2017-06-27
01:05 Kaulai
02:00 Imperija
02:50 Amerikietiška siaubo istorija
03:40 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Paskutinis iš vyrų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Tėvelio dukrytės
20:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Dingęs Aleksandro Makedoniečio kapas
23:30 24 valandos. Palikimas