TV3 programa

TV3 Šiandien

2017-04-25
16:30 DABAR TV Pagalba
DABAR 16:30 - 18:30, Trukmė 120 min

Didelę patirtį televizijoje turintis žurnalistas, laidų vedėjas Egidijus Knispelis ir septyni visada pasiruošę padėti profesionalai žiūrovus ragins susisiekti su "TV Pagalba" visą ..

Plačiau >
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kalėjimo bėgliai
23:30 24 valandos. Palikimas

TV3 Rytoj

2017-04-26
00:30 Transporteris
01:30 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:20 Apsukrios kambarinės
03:15 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Prieš srovę
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Mašina

TV3 Poryt

2017-04-27
00:15 Transporteris
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Apsukrios kambarinės
03:00 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Gero vakaro šou
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Farai TV
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Sėkmės sala

TV3 Užporyt

2017-04-28
00:10 Transporteris
01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:05 Apsukrios kambarinės
03:00 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Farai TV
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Kalakutai. Atgal į ateitį
21:15 Beždžionių planeta
23:45 Šalta dienos šviesa