TV3 programa

TV3 Šiandien

2017-05-23
23:30 DABAR 24 valandos. Palikimas
DABAR 23:30 - 23:59, Trukmė 29 min

6:00 p.m. - 7:00 p.m. Carter turns to Andy for help, in order to get crucial evidence back in their possession. Meanwhile, Rebecca calls in someone from the outside when CTU’s regu..

Plačiau >

TV3 Rytoj

2017-05-24
00:30 Bruklino taksi
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Apsukrios kambarinės
03:15 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Paskutinis iš Magikianų
11:30 Paskutinis iš Magikianų
12:05 Prieš srovę
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Pagalbos šauksmas

TV3 Poryt

2017-05-25
00:20 Bruklino taksi
01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:20 Apsukrios kambarinės
03:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Paskutinis iš Magikianų
11:30 Paskutinis iš Magikianų
12:05 Gero vakaro šou
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Farai TV
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Spąstai

TV3 Užporyt

2017-05-26
00:20 Bruklino taksi
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Apsukrios kambarinės
03:00 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Paskutinis iš Magikianų
11:30 Paskutinis iš Magikianų
12:05 Farai TV
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Sparnai
21:15 Enderio žaidimas
23:30 Juodabarzdis