LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2017-03-23
19:30 DABAR Specialus tyrimas
DABAR 19:30 - 20:25, Trukmė 55 min

Abejoti, žvelgti kritiškai, atskleisti valstybės mulkinimo schemas ir jų sudarytojus, XXI a. ostapus benderius – tokia televizijos laidos "Specialus tyrimas" rengėjų užduotis...

Plačiau >
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Lietuvos patriotai
22:45 Trumposios žinios
22:50 Eilinė egzekucija

LRT Televizija Rytoj

2017-03-24
00:35 Trumposios žinios
00:40 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos patriotai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos patriotai
05:25 Laisvės vėliavnešiai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
11:00 Specialus tyrimas
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Muškietininkai
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios
22:45 Vardan tėvo

LRT Televizija Užporyt

2017-03-26
00:20 Trumposios žinios
00:25 Atšiaurioji Arktis
01:15 Nuotraukos iš Mėnulio
02:15 Stilius
04:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou "60 akimirkų"
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Tobotai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Milijono dolerių vertės žuvis
12:55 Indo slėnio lobiai
13:45 Puaro
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. Orai
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
17:10 Klausimėlis.lt
17:35 Savaitė
18:38 Sportas
18:39 Orai
18:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės
21:00 Panorama
21:22 Sportas
21:27 Orai
21:30 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
22:20 Trumposios žinios
22:25 Ana Karenina