LRT Televizija programa

LRT Televizija Rytoj

2017-06-25
00:20 Drakonas. Briuso Li istorija
02:15 Šikšnosparnis ir žmogus
03:05 Erdvės. Pasaulio žavesys
04:00 Džesika Flečer
04:45 Džesika Flečer
05:35 Gamtos inspektoriai
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Tobotai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Brolių Grimų pasakos
11:00 Šunų ABC
11:45 Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai
12:40 Istorijos detektyvai
13:30 Šv. Mišios
16:45 Palaimintas kankinys
17:38 Sportas
17:39 Orai
19:55 FIFA Konfederacijų taurės apžvalga
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Nors mirk iš gėdos
22:35 Trumposios žinios
22:40 Lili Marlen

LRT Televizija Poryt

2017-06-26
00:40 Istorijos detektyvai
01:30 Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai
02:20 Gyvenimas
03:10 Mikalojaus Noviko dainų šventinis koncertas
05:05 Mūsų miesteliai
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
09:55 Seserys
10:55 Komisaras Štolbergas
11:55 Šunų ABC
12:40 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:10 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija "Jėga"
21:20 Auksinis protas
22:30 Trumposios žinios
22:35 Užšalusių fontanų vasara

LRT Televizija Užporyt

2017-06-27
00:05 Trumposios žinios
00:10 Detektyvas Monkas
00:55 Komisaras Štolbergas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
05:35 Klausimėlis.lt
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
09:55 Seserys
10:30 Klausimėlis.lt
10:55 Komisaras Štolbergas
11:55 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:45 Sportas
20:50 Orai
20:55 Loterija "Jėga"
21:00 Draugiškos futbolo rungtynės
23:15 Trumposios žinios
23:20 Eilinį šeštadienį