LRT Televizija programa

LRT Televizija Rytoj

2017-08-25
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
12:45 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:30 Trumposios žinios
22:35 Bornas. Palikimas

LRT Televizija Poryt

2017-08-26
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:05 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ir tegul skamba
05:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Tatonka ir mažieji draugai
07:08 Tatonka ir mažieji draugai
07:21 Tatonka ir mažieji draugai
07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas
07:50 Džiunglių knyga
08:05 Mūsų miesteliai
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai
13:05 Erdvės. Pasaulio žavesys
14:05 Džesika Flečer
14:50 Džesika Flečer
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
18:55 Bėdų turgus
19:40 Stilius
20:25 Loterijos "Keno Loto" ir "Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Irenos Starošaitės koncertas "Dvylika meilės akimirkų"
22:05 Trumposios žinios
22:10 Italas
23:55 Trumposios žinios

LRT Televizija Užporyt

2017-08-27
00:00 Kalnų šnabždesys
01:30 Prombergai. Pilkosios zonos simfonija
02:35 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai
03:30 Erdvės. Pasaulio žavesys
04:25 Džesika Flečer
05:10 Džesika Flečer
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Tatonka ir mažieji draugai
09:13 Tatonka ir mažieji draugai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Brolių Grimų pasakos
11:00 Šunų ABC
11:50 Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas
12:40 Pumos. Kova už būvį
13:35 Mis Marpl. Atomazga
15:10 Folčio viešbutis
15:45 Žinios. Orai
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou "60 akimirkų"
17:30 Žinios
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
18:55 Bėdų turgus
19:40 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 "Laisvės kaina. Savanoriai"
22:05 Trumposios žinios
22:10 Tai nutiko Jemene
23:55 Trumposios žinios