LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2017-10-18
11:40 DABAR Emigrantai
DABAR 11:40 - 12:40, Trukmė 60 min

Laidoje "Emigrantai" - naujausių išeivių sudužusios viltys ir nepagražinti likimai, dokumentiniai kadrai, kuriuose užfisuota, nepagražinta Ispanijoje ir Anglijoje laimės ieškančių ..

Plačiau >
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Laisvės džiazas
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Klausimėlis.lt
23:20 Vokietija 1983-iaisiais

LRT Televizija Rytoj

2017-10-19
00:15 Detektyvas Monkas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Laisvės džiazas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas
05:00 Seserys
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Gyvenimas
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Berlynas 1936-aisiais

LRT Televizija Poryt

2017-10-20
00:15 Detektyvas Monkas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
03:30 Laisvės vėliavnešiai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:30 Trumposios žinios
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Likimo ekspertai

LRT Televizija Užporyt

2017-10-21
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 Seserys
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:11 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas
07:45 Džeronimas
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:55 Liūtų kelionė
12:50 Virusų medžiotojai. Kaip sustabdyti artėjantį protrūkį
13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės
15:15 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
15:40 Lietuvos šimtmečio datos
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos "Keno Loto" ir "Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Dainuoju Lietuvą
22:55 Trumposios žinios
22:56 Lietuvos šimtmečio datos
23:00 Piršlys