LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2017-04-25
17:10 DABAR Klauskite daktaro
DABAR 17:10 - 18:00, Trukmė 50 min

Kūrybinė laidos grupė šiemet pažada visą Lietuvą padaryti sveikesnę. Pagrindinis laidos tikslas – ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyveni..

Plačiau >
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Pokalbių laida "Svarbios detalės"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Drakula

LRT Televizija Poryt

2017-04-27
00:20 Trumposios žinios
00:25 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Gyvenimas
11:50 Istorijos detektyvai
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Lietuvos patriotai
22:45 Trumposios žinios
22:50 Miunchenas. 1972-ųjų teroro išpuolis

LRT Televizija Užporyt

2017-04-28
00:25 Trumposios žinios
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos patriotai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos patriotai
05:25 Laisvės vėliavnešiai
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Specialus tyrimas
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Muškietininkai
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios
22:45 Broliai Grimai. Snieguolė. Baisi pasaka