LRT Televizija programa

LRT Televizija Šiandien

2017-02-20
15:10 DABAR Laba diena, Lietuva
DABAR 15:10 - 16:00, Trukmė 50 min

Pačios naujausios žinios iš LRT radijo ir televizijos studijų ir truputis muzikos atokvėpiui, aktualūs interviu ir ne mažiau intriguojantys archyvo kadrai...

Plačiau >
16:00 Žinios. Orai
16:20 Ten, kur namai
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Dėmesio centre
22:05 Trumposios žinios
22:10 Mano draugas Borisas Nemcovas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Valdžios tvirtovė

LRT Televizija Rytoj

2017-02-21
00:30 Laisvės vėliavnešiai
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Karinės paslaptys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:30 Teisė žinoti
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Ten, kur namai
10:50 Klausimėlis.lt
11:20 Mano draugas Borisas Nemcovas
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Ten, kur namai
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Da Vinčio demonai

LRT Televizija Poryt

2017-02-22
00:15 Stilius
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Ten, kur namai
10:50 Emigrantai
11:45 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Ten, kur namai
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Artistas

LRT Televizija Užporyt

2017-02-23
00:30 Trumposios žinios
00:35 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Ten, kur namai
10:50 Gyvenimas
11:45 Istorijos detektyvai
12:40 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Ten, kur namai
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Lietuvos patriotai
22:45 Trumposios žinios
22:50 Pogrindis