LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-12-12
16:05 DABAR Nuo gamyklos konvejerio
DABAR 16:05 - 16:30, Trukmė 25 min

Dokumentinis serialas. JAV. 2009–2010 m...

Plačiau >
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Misija: Vilnija
18:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
19:00 FIFA klubų Pasaulio taurė
21:00 Laisvės vėliavnešiai
21:30 FIBA krepšinio čempionų lyga
23:30 Šerlokas

LRT Kultūra Rytoj

2017-12-13
01:00 DW naujienos rusų kalba
01:10 Dabar pasaulyje
01:40 Bliuzo vakaras
02:40 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou "60 akimirkų"
04:10 Klauskite daktaro
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras
07:10 Drakoniukas Kokosas
07:25 Heidė
07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Nacionalinis turtas
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
10:30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
12:10 DW naujienos rusų kalba
12:20 Skonio pasaka
12:50 Stilius
13:45 Kultūros teismas
14:30 Istorijos detektyvai
15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas
15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:30 Laba diena, Lietuva
17:30 Septynios Kauno dienos
18:00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
19:00 FIFA klubų Pasaulio taurė
21:00 FIBA krepšinio čempionų lyga
22:45 Elito kinas. Pašnekesiai su sodininku

LRT Kultūra Poryt

2017-12-14
00:30 DW naujienos rusų kalba
00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Šerlokas
02:45 ARTi. Veidai
03:05 Muzika Paliesiaus dvare
04:05 Stilius
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kultmisijos
06:50 Riteris Rūdžius
07:00 Riteris Rūdžius
07:10 Drakoniukas Kokosas
07:25 Heidė
07:50 Linija, spalva, forma
08:20 Lietuva mūsų lūpose
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
10:30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
12:10 DW naujienos rusų kalba
12:25 Maistas ir aistros
12:55 Stambiu planu
13:40 Putinas amžinai?
15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas
15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
20:15 Nacionalinis turtas
20:40 Lietuva mūsų lūpose
21:15 Legendos
22:00 Martyno Liuterio gyvenimas
22:15 Aurora

LRT Kultūra Užporyt

2017-12-15
00:15 DW naujienos rusų kalba
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Elito kinas. Pašnekesiai su sodininku
02:45 Laisvės vėliavnešiai
03:10 LRT opus ore
04:15 Legendos
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Marijos Meilės Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras
07:30 Riteris Rūdžius
07:45 Drakoniukas Kokosas
07:55 Heidė
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
10:30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
11:50 Mokslo sriuba
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stop juosta
12:40 Kultmisijos
13:30 Legendos
14:15 Muzika Paliesiaus dvare
15:15 Grizis ir lemingai
15:25 Vakaro pasakėlės
15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine
20:15 ARTi. Veidai
20:30 Kultūros teismas
21:15 Dar ne viskas baigta
22:45 Gala koncertas Krzysztofo Pastoro jubiliejui