LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-05-23
23:30 DABAR Dabar pasaulyje
DABAR 23:30 - 23:59, Trukmė 29 min

Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos...

Plačiau >

LRT Kultūra Rytoj

2017-05-24
00:00 Džiazo muzikos vakaras
01:35 Durys atsidaro
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
06:55 Rojus Lietuvoj
07:20 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Klintonas
13:05 Septynios Kauno dienos
13:35 Pažvelk į profesiją kitaip
14:05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
14:35 Avgustynas Vološynas. Nepriklausomybės šviesulys – virš Sidabro žemės
14:58 Avgustynas Vološynas. Nepriklausomybės šviesulys – virš Sidabro žemės
15:30 Rojus Lietuvoj
15:57 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:20 Legendos
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Operacija "Nepriekaištinga reputacija". Mafijos ekspansija Europoje
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:40 Mažiausias pasaulyje filosofas Knyčė
19:50 Vestuvės girioje
21:00 Komuna
22:50 Stambiu planu
23:20 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Poryt

2017-05-25
00:00 Žagarės vyšnių festivalis 2016 "Viskas yra gerai"
00:55 Septynios Kauno dienos
01:30 Euromaxx
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
04:15 IQ presingas
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi
06:50 Rojus Lietuvoj
07:17 Rojus Lietuvoj
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Istorijos detektyvai
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Operacija "Nepriekaištinga reputacija". Mafijos ekspansija Europoje
13:05 Mokslo sriuba
13:20 Skrendam
13:50 Durys atsidaro
14:15 Knygnešiai
15:30 Rojus Lietuvoj
15:56 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
17:25 LRT Kultūros akademija
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Medičiai, Florencijos valdovai
19:15 Labanaktukas
19:25 Smarkuolis Tašis
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Dasleriai. Amžini varžovai
22:30 Durys atsidaro. Viena istorija
22:45 Nacionalinis turtas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Užporyt

2017-05-26
00:00 Koncertas
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT Kultūros akademija
06:55 Rojus Lietuvoj
07:21 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:00 Durys atsidaro. Viena istorija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 LRT opus ore
13:20 Gimtoji žemė
13:45 Atspindžiai
14:15 Kelias į namus
14:45 Nes man tai rūpi
15:30 Rojus Lietuvoj
16:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:00 Anapus čia ir dabar
17:55 Poezija. LRT aukso fondas
18:00 Tarptautinis poezijos festivalis "Poezijos pavasaris 2017"
19:30 Pašauktas muzikai
21:00 Išduota draugystė
22:30 ARTi
22:45 Atspindžiai
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje