LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-10-18
12:10 DABAR Skonio pasaka
DABAR 12:10 - 12:45, Trukmė 35 min

Dokumentinis serialas. Vokietija. Tobula japonų virtuvė (Perfect Cuisine, Japanese Style). Rež. Basil Gelpke...

Plačiau >
12:45 Stilius
13:30 Kultūros teismas
14:20 Sausasis sezonas. Kova dėl vandens Centrinėje Azijoje
15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas
15:40 Mažasis princas
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga
21:00 Vytautas Landsbergis: mintys ir darbai
22:00 Stebuklų šalis
23:45 DW naujienos rusų kalba

LRT Kultūra Rytoj

2017-10-19
00:00 Dabar pasaulyje
00:35 Bliuzo vakaras
01:30 Šerlokas
03:00 Kristupo vasaros festivalis 2017
03:55 Stilius
04:35 Vytautas Landsbergis: mintys ir darbai
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras
07:00 Riteris Rūdžius
07:10 Drakoniukas Kokosas
07:25 Mažasis princas
07:50 Linija, spalva, forma
08:20 Lietuva mūsų lūpose
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Maistas ir aistros
12:45 Stambiu planu
13:30 Tarptautinės parodos "Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas" atidarymas Valdovų rūmuose
14:30 Istorijos detektyvai
15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas
15:40 Mažasis princas
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Konsteblė
20:30 Legendos
21:20 Vytautas Landsbergis meno kultūros lauke
23:30 DW naujienos rusų kalba
23:45 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Poryt

2017-10-20
00:15 Bliuzo vakaras
01:10 ARTi. Veidai
01:30 Stebuklų šalis
03:15 LRT opus ore
04:15 Legendos
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras
07:00 Riteris Rūdžius
07:10 Drakoniukas Kokosas
07:25 Mažasis princas
07:50 Skrendam
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stop juosta
12:40 Kultmisijos
13:30 Legendos
14:20 Vytautas Landsbergis: mintys ir darbai
15:15 Auklė Mun
15:25 Šikšnosparnis Patas
15:40 Mažasis princas
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo sriuba
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:35 Konsteblė
20:30 Kultūros teismas
21:15 Vasaros žaros
22:45 "Vilniaus festivalis 2017"

LRT Kultūra Užporyt

2017-10-21
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje
00:50 Ieva Prudnikovaitė ir "4 Tango"
01:45 XIV koncertinio sezono atidarymo koncertas "Muzika mus neša"
03:25 Kultūros teismas
04:10 Kultmisijos
05:00 Euromaxx
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:00 Misija: Vilnija
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 Kaunas Talent In memoriam
11:00 Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių
11:45 Vytautas Landsbergis meno kultūros lauke
13:50 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou "60 akimirkų"
15:25 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
16:20 Projektas Pi
16:45 Misija knygnešys
17:15 Klauskite daktaro
18:00 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Melodija lyg drugio sparnas
18:35 Keris Grantas. Kita veidrodžio pusė
19:30 Istorijos detektyvai
20:15 Stambiu planu
21:00 Stroukeris Eisas
22:30 LRT opus ore
23:30 Muzikos pasaulio žvaigždės