LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-01-24
06:55 DABAR Meilė kaip mėnulis
DABAR 06:55 - 07:18, Trukmė 23 min

Serialo "Meilė kaip mėnulis" siužetas atskleis TV šokių projekto kūrėjų ir dalyvių gyvenimus, užkulisiuose verdančias aistras ir rezgamas intrigas...

Plačiau >
07:18 Meilė kaip mėnulis
07:45 Euromaxx
08:15 Stambiu planu
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Istorijos detektyvai
12:55 26-asis aktualiosios muzikos festivalis "Gaida"
14:10 Klintas Istvudas. Gyvenimas kine
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:54 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Mokslo sriuba
17:00 Misija: Vilnija
17:30 Invazija. Antrojo pasaulinio karo pradžia
18:20 Poezija. LRT aukso fondas
18:30 Labanaktukas
18:40 Drakoniukas Kokosas
19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga. "Rosa Radom" – Klaipėdos "Neptūnas"
21:00 Septynios Kauno dienos
21:30 IQ presingas
22:15 Įsimylėjęs Šekspyras

LRT Kultūra Rytoj

2017-01-25
00:15 DW naujienos rusų kalba
00:25 Dabar pasaulyje
00:55 Džiazo muzikos vakaras
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
06:55 Meilė kaip mėnulis
07:19 Meilė kaip mėnulis
07:45 Drakoniukas Kokosas
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Invazija. Antrojo pasaulinio karo pradžia
13:00 Septynios Kauno dienos
13:30 Pažvelk į profesiją kitaip
14:05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
14:35 Keliaukime kartu. Truskavecas ir Drohobyčas
15:00 Keliaukime kartu. Schidnycios gyvenvietė
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:55 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
16:40 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:00 Silicio slėnis
18:30 FIBA Europos taurė. Prienų-Birštono "Vytautas" – Bonos "Telekom Baskets"
20:30 Parodos "Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės" atidarymas
21:00 Nacionalinis turtas
21:30 FIBA krepšinio čempionų lyga. "Sidigas Avelino" – Utenos "Juventus"
23:30 Aukojant pėstininką

LRT Kultūra Poryt

2017-01-26
01:20 DW naujienos rusų kalba
01:30 Dabar pasaulyje
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
04:15 IQ presingas
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi
06:55 Meilė kaip mėnulis
07:20 Meilė kaip mėnulis
07:45 Drakoniukas Kokosas
08:00 Istorijos detektyvai
08:45 Parodos "Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės" atidarymas
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Silicio slėnis
13:35 Skrendam
14:05 Džiazo muzikos vakaras
15:10 Atgimstanti Tyrulių pelkė
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:53 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
17:25 LRT Kultūros akademija
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Valdžios tvirtovė
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Virpantys kūnai
22:45 Nacionalinis turtas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Užporyt

2017-01-27
00:00 Koncertas "Neįtikėtinas devynioliktasis amžius"
01:05 Atgimstanti Tyrulių pelkė
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT Kultūros akademija
06:55 Meilė kaip mėnulis
07:18 Meilė kaip mėnulis
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stambiu planu
12:40 Maistas ir aistros
13:15 Gimtoji žemė
13:45 Atspindžiai
14:15 Kelias į namus
14:45 Nes man tai rūpi
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:53 Meilė kaip mėnulis
16:25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:25 Anapus čia ir dabar
18:15 Aguonų laukas
19:10 Bel canto žvaigždė Lawrence Brownlee
20:35 Kai mūzos prabyla
21:00 Legenda
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje