LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-04-25
17:00 DABAR Misija: Vilnija
DABAR 17:00 - 17:30, Trukmė 30 min

Laida pasakos Vilniaus krašto žmonių istorijas, analizuos ir, kaip tikisi jos autoriai, padės spręsti šio krašto problemas, kartu ir pamėgins padėti Lietuvoje gyvenantiems skirting..

Plačiau >
17:30 Kai aš mažas buvau
18:15 Poezija. LRT aukso fondas
18:20 Amerika kaip ant delno
19:15 Labanaktukas
19:25 Smarkuolis Tašis
19:45 Septynios Kauno dienos
20:15 IQ presingas
21:00 Karalienės sesuo
22:50 Lietuva mūsų lūpose
23:20 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Rytoj

2017-04-26
00:00 Džiazo muzikos vakaras
01:00 Maistas ir aistros
01:30 Durys atsidaro
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
06:55 Rojus Lietuvoj
07:20 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Amerika kaip ant delno
13:00 Septynios Kauno dienos
13:30 Pažvelk į profesiją kitaip
14:00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
14:30 Ikaro vaškiniai sparnai
14:55 "Huculė Ksenia"
15:30 Rojus Lietuvoj
15:56 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:25 Juodoji gėlė
18:15 Poezija. LRT aukso fondas
18:20 Juodoji Brazilijos saulė
19:15 Labanaktukas
19:25 Smarkuolis Tašis
19:45 Šimtas reginių senoviniame mieste
20:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017
21:00 Viskas dėl šou
22:15 Aukštumala atgyja
22:45 Stambiu planu
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Poryt

2017-04-27
00:00 Trys žvaigždės Miunchene
01:30 Euromaxx
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
04:15 IQ presingas
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi
06:55 Rojus Lietuvoj
07:21 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 Istorijos detektyvai
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Juodoji Brazilijos saulė
13:05 Skrendam
13:35 Mokslo sriuba
13:50 Džiazo muzikos vakaras
14:50 ARTi
15:05 Aukštumala atgyja
15:30 Rojus Lietuvoj
15:56 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
17:25 LRT Kultūros akademija
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Medičiai, Florencijos valdovai
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Pranciškus Asyžietis
22:30 Durys atsidaro. Viena istorija
22:45 Nacionalinis turtas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Užporyt

2017-04-28
00:00 Koncertas "Baroko aidai"
01:00 Septynios Kauno dienos
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT Kultūros akademija
06:55 Rojus Lietuvoj
07:19 Rojus Lietuvoj
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Trys žvaigždės Miunchene
13:40 Gimtoji žemė
14:05 Kelias į namus
14:35 Nes man tai rūpi
15:25 Rojus Lietuvoj
15:52 Rojus Lietuvoj
16:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:15 Anapus čia ir dabar
18:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija
18:55 FIBA krepšinio čempionų lyga
21:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija
21:55 FIBA krepšinio čempionų lyga