LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-02-20
14:30 DABAR Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
DABAR 14:30 - 15:30, Trukmė 60 min

Laidos svečias – Jostein Gaarder (Norvegija)..

Plačiau >
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:55 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Durys atsidaro. Viena istorija
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
17:30 Amžininkai
18:20 Poezija. LRT aukso fondas
18:25 Istorijos detektyvai
19:15 Labanaktukas
19:25 Drakoniukas Kokosas
19:45 Stambiu planu
20:15 Euromaxx
20:45 ARTi
21:00 Koketės
22:30 Mokslo sriuba
22:45 Stop juosta
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Poryt

2017-02-22
00:25 DW naujienos rusų kalba
00:35 Dabar pasaulyje
01:05 Maistas ir aistros
01:35 Durys atsidaro
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
06:55 Pavojingi jausmai
07:19 Pavojingi jausmai
07:45 Drakoniukas Kokosas
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai
13:00 Septynios Kauno dienos
13:30 Pažvelk į profesiją kitaip
14:05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
14:35 Keliaukime kartu. Charkovas
14:59 Keliaukime kartu. Charkovas
15:30 Pavojingi jausmai
15:54 Pavojingi jausmai
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:30 Muzikos istorijos
18:00 Poezija. LRT aukso fondas
18:05 Oranžinė legenda
18:20 Naftos planeta
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:40 Mažiausias pasaulyje filosofas Knyčė
19:45 Šimtas reginių senoviniame mieste
20:15 Švarūs juodraščiai
21:00 Mustangės
22:40 Poezija. LRT aukso fondas
22:45 Stambiu planu
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje