LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-08-24
07:10 DABAR Bėdų turgus
DABAR 07:10 - 07:55, Trukmė 45 min

"Bėdų turgus" – laida, kurioje žurnalistai ne tik iškelia problemą, bet ir padeda ją išspręsti. Laidoje dalyvauja ir bėdų "pirkliai", kurie tą bėdą "nuperka", visai ar iš dalies ją..

Plačiau >
07:55 Padūkėliai marsupilamiai
08:18 Padūkėliai marsupilamiai
08:50 Šokių akademija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Didžioji istorija
13:35 Saulės ratu
15:00 Padūkėliai marsupilamiai
15:25 Padūkėliai marsupilamiai
15:50 Šokių akademija
16:15 Kaip atsiranda daiktai
16:40 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:00 Laba diena, Lietuva
18:30 Atspindžiai
19:00 Maistas ir aistros
19:30 Šlovės dienos
20:15 Prombergai. Pilkosios zonos simfonija
21:15 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje
22:10 Lietuvos patriotai
23:25 Stambiu planu
23:55 DW naujienos rusų kalba

LRT Kultūra Rytoj

2017-08-25
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 LRT Opus ore
01:40 Šlovės dienos
02:25 Kultūrų kryžkelė. Menora
02:40 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
03:00 Lietuvos patriotai
04:15 "Baltica 2017". Trisdešimtoji vasara
05:10 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT Opus ore
07:05 Tikri vyrai
07:55 Padūkėliai marsupilamiai
08:18 Padūkėliai marsupilamiai
08:50 Šokių akademija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje
13:05 Viena
13:20 Lietuvos patriotai
14:40 Padūkėliai marsupilamiai
15:03 Padūkėliai marsupilamiai
15:35 Šokių akademija
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laisvės vėliavnešiai
17:00 Laba diena, Lietuva
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Šlovės dienos
20:20 Legendos
21:05 Lemtingas susitikimas
21:20 Išpažintis
22:00 XXII Pažaislio muzikos festivalis
23:25 Projektas Pi
23:55 DW naujienos rusų kalba

LRT Kultūra Poryt

2017-08-26
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 Džiazo muzikos vakaras
01:55 Šlovės dienos
02:40 Atspindžiai
03:15 XXII Pažaislio muzikos festivalis
04:45 Legendos
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:30 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
09:00 Kelias
09:15 Krikščionio žodis
09:30 Maistas ir aistros
10:00 Tramtatulis 2017
12:00 Durys atsidaro. Viena istorija
12:12 Tramtatulis 2017
12:15 Ponas Selfridžas
13:00 Ponas Selfridžas
13:45 Prie pasakų miesto. Tomo Leiburo 60-mečio koncertas
15:30 Lietuva mūsų lūpose
16:00 Stop juosta
16:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
17:00 Stilius
17:45 Bliuzas. Muzikinės kelionės
19:30 Nes man tai rūpi
20:15 Tikri vyrai
21:00 Rojaus alėja
22:45 Pasauliniai meno šedevrai
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Užporyt

2017-08-27
00:00 XLV tarptautinis folkloro festivalis "Skamba skamba kankliai"
01:35 Lagerių moterys
02:05 Anapus čia ir dabar
02:50 Neokupuotas
03:45 LRT Kultūros akademija
04:30 Stambiu planu
05:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
07:00 Anapus čia ir dabar
08:00 Septynios Kauno dienos
08:30 Euromaxx
09:00 Erdvės menas
09:30 Šimtas vaizdų iš Japonijos
10:00 Tikri vyrai
10:45 Mokslo sriuba
11:00 Šv. Jurgio meno sezonas 2017
12:00 Sergejus Prokofjevas. Baletas vaikams "Pelenė"
13:20 Lemtingas susitikimas
13:35 Išpažintis
14:10 Mūsų miesteliai
15:00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
15:30 Linija, spalva, forma
16:00 Nacionalinis turtas
16:30 Durys atsidaro
17:00 Bėdų turgus
17:45 Ukraina. Kaip klostėsi įvykiai
19:30 Klauskite daktaro
20:15 Nacionalinė paieškų tarnyba
21:05 Dainų konkurso "Eurovizija 2016" nugalėtojos Jamalos koncertas Lietuvoje
22:30 Prombergai. Pilkosios zonos simfonija
23:30 Dabar pasaulyje