LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-03-23
19:45 DABAR Atspindžiai
DABAR 19:45 - 20:15, Trukmė 30 min

Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė...

Plačiau >
20:15 Legendos
21:00 LRT studija "Kino pavasaryje 2017"
21:30 Šagrenės oda
23:10 Poezija. LRT aukso fondas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Rytoj

2017-03-24
00:00 Variacijos dviem fortepijonais. Koncertuoja Evelina Puzaitė ir Grace Mo
01:10 ARTi
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
06:05 LRT Kultūros akademija
06:55 Pavojingi jausmai
07:17 Pavojingi jausmai
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Bliuzas. Muzikinės kelionės
13:45 Gimtoji žemė
14:15 Kelias į namus
14:45 Nes man tai rūpi
15:30 Pavojingi jausmai
15:53 Pavojingi jausmai
16:25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:25 Anapus čia ir dabar
18:15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija
19:10 Orkestro muzikos koncertas
20:30 Karaimų godos
21:00 LRT studija "Kino pavasaryje 2017"
21:30 Eilinė egzekucija
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje