LRT Kultūra programa

LRT Kultūra Šiandien

2017-06-24
22:00 DABAR Lili Marlen
DABAR 22:00 - 23:59, Trukmė 119 min

Drama. Vokietija N-14. (Originalo kalba). Rež. Rainer Werner Fassbinder...

Plačiau >

LRT Kultūra Rytoj

2017-06-25
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Tavo zona. LRT aukso fondas
01:10 Tavo zona. LRT aukso fondas
02:00 Tavo zona. LRT aukso fondas
02:35 ARTi
02:55 Anapus čia ir dabar
03:45 IQ presingas
04:30 Stambiu planu
05:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
07:00 Anapus čia ir dabar
08:00 Septynios Kauno dienos
08:30 Euromaxx
09:00 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys
09:30 Šimtas vaizdų iš Japonijos
09:55 Tikri vyrai
10:45 Mokslo sriuba
11:00 Šv. Mišios
12:35 Otelas
14:25 Šventadienio mintys
14:55 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje
15:25 Linija, spalva, forma
16:00 Nacionalinis turtas
16:25 Durys atsidaro
16:50 Teatras
17:45 FIFA Konfederacijų taurė
20:00 Klauskite daktaro
20:45 Nacionalinė paieškų tarnyba
21:35 Jurgos naujo albumo "Not perfect" pristatymo koncertas
22:40 LRT opus ore
23:40 Dabar pasaulyje

LRT Kultūra Poryt

2017-06-26
00:10 Jaunasis Montalbanas
02:00 LRT Kultūros akademija
02:45 Otelas
04:30 Atspindžiai
05:00 Durys atsidaro
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:30 Nacionalinis turtas
07:55 Smarkuolis Tašis
08:10 Animalija
08:35 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
08:50 Šokių akademija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Prieš parskrendant į žemę
13:00 Durys atsidaro. Viena istorija
13:15 XV vaikų ir jaunimo muzikos festivalis "Mes – Pasaulis"
14:40 Smarkuolis Tašis
14:55 Animalija
15:20 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
15:35 Šokių akademija
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Euromaxx
19:30 Šlovės dienos
20:20 Lietuvos teatro istoriko, pedagogo, vertėjo Vytauto Maknio 110-osioms gimimo metinėms. Teatro mūzos belaisvis
21:10 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22:00 Rojus Lietuvoj
22:28 Rojus Lietuvoj
22:51 Rojus Lietuvoj
23:20 Linija, spalva, forma
23:55 DW naujienos rusų kalba

LRT Kultūra Užporyt

2017-06-27
00:05 Dabar pasaulyje
00:35 Džiazo muzikos vakaras
01:40 Šlovės dienos
02:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
03:00 Rojus Lietuvoj
03:30 Rojus Lietuvoj
03:55 Rojus Lietuvoj
04:20 Lietuvos teatro istoriko, pedagogo, vertėjo Vytauto Maknio 110-osioms gimimo metinėms. Teatro mūzos belaisvis
05:10 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Klauskite daktaro
07:55 Smarkuolis Tašis
08:10 Animalija
08:35 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
08:50 Šokių akademija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 LRT opus ore
13:15 Rojus Lietuvoj
13:45 Rojus Lietuvoj
14:10 Rojus Lietuvoj
14:40 Smarkuolis Tašis
14:55 Animalija
15:20 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
15:35 Šokių akademija
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Žemaičių piemuo
19:37 Žemaičių piemuo
20:40 Legendos
21:25 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22:15 John Patrick. Mūsų brangioji Pamela
23:35 John Patrick. Mūsų brangioji Pamela