TV programa

TV3 TV3

DABAR TV Pagalba
10:00 - 12:00, Trukmė 120 min

Didelę patirtį televizijoje turintis žurnalistas, laidų vedėjas Egidijus Knispel..

Plačiau >
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Žuviukas Nemo
21:20 Ernis

LNK LNK

DABAR Yra, kaip yra
10:35 - 11:35, Trukmė 60 min

Laida siekia kartais sukrėsti, kartais priversti susimąstyti, o kartais – net ir..

Plačiau >
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Savaitė be žmonų
23:05 Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant
DABAR Albanas
10:25 - 11:30, Trukmė 65 min

Albanas yra samdomas žudikas. Anksčiau atliko vyriausybės užsakymus, vėliau – kr..

Plačiau >
11:30 Admirolas
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Keliauk su Reporteriu
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Moterų daktaras
22:30 Reklama.
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Bitininkas
01:15 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Monakas
03:20 Futbolas. Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga
05:00 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Mačas dėl trečios vietos
00:00 Dokumentinė apybraiža "Mes nugalėjom"
00:30 Lietuva mūsų lūpose
01:00 LRT radijo žinios

TV6 TV6

DABAR Paskutinis žmogus Žemėje
11:00 - 11:30, Trukmė 30 min

Filas Mileris kažkda buvo tik paprastas vaikinas, kuris mylėjo savo šeimą ir nek..

Plačiau >
11:30 Kaulai
12:30 Havajai 5.0
13:30 Univeras. Naujas bendrikas
14:00 Univeras. Naujas bendrikas
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Specialioji jūrų policijos tarnyba
16:00 ENEOS 1006 km lenktynių kvalifikacija
17:00 Havajai 5.0
18:00 CSI Majamis
19:00 Pėdsakai
20:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Farai TV
21:30 TV3 žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Nudegęs

BTV BTV

09:30 DABAR Ekstrasensų mūšis
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Palikti po pamokų
23:35 Palikti vandenyne 2. Dreifas

TV1 TV1

DABAR Policija ir Ko
10:25 - 11:30, Trukmė 65 min

Vaid.: Jan Fedder, Maria Ketikidou, Till Demtroder...

Plačiau >
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Be kaltės
22:50 SNOBO KINAS Keleiviai

TV8 TV8

DABAR Romeo ir Džiuljeta
09:45 - 12:00, Trukmė 135 min

Kai jauna pora, Romeo ir Džiuljeta, susitinka, jie akimirksniu įsimyli vienas ki..

Plačiau >
12:00 Jaunieji gydytojai
13:00 Kerštas ir meilė
14:00 Kerštas ir meilė
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Medikopteris
17:00 Jaunieji gydytojai
18:00 Kerštas ir meilė
19:00 Kerštas ir meilė
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Elitinis jaunimas
22:40 Skandalas
23:40 Medikopteris
DABAR Išgyvenk, jei gali
10:30 - 11:30, Trukmė 60 min

Socialinės realybės šou...

Plačiau >
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:30 24 valandos
14:20 24 valandos
15:20 KK2
16:10 KK2
17:00 Info diena
21:00 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva (k)
23:30 Savaitės kriminalai
11:10 DABAR Pasaulio galiūnų čempionatas Kalifornija Finalas
12:10 KOK world Eagles series. Moldova. 1 dalis.
14:00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga Finalas Madrido "Real" – Valensijos "Valencia" Finalas Pirmos rungtynės
15:50 Olandijos "Eredivisie" futbolo lyga. Čempionų kelias. Roterdamo "Feyenoord" – FC "Groningen".
17:50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio "Bucks" – Toronto "Raptors".
20:00 Pasaulio galiūnų čempionatas Bostvana
20:30 "NBA Action" Krepšinio lygos apžvalga
21:00 NBA krepšinio lyga Finalas 4 rungtynės Golden state "Warriors" – Klivlando "Cavaliers"
23:30 KOK world Eagles series. Moldova. 2 dalis.
DABAR Labas rytas, Lietuva
09:15 - 12:00, Trukmė 165 min

Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo..

Plačiau >
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Užaugę internete
13:05 Lietuvos patriotai
14:10 Euromaxx
14:40 Smarkuolis Tašis
14:55 Animalija
15:20 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
15:35 Šokių akademija
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laisvės vėliavnešiai
17:00 Laba diena, Lietuva
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Šlovės dienos
20:20 Legendos
21:05 Zona
21:30 Orkestro muzikos koncertas
23:20 Projektas Pi
23:55 DW naujienos rusų kalba