TV programa

TV3 TV3

DABAR Gražuolė ir pabaisa
00:15 - 01:15, Trukmė 60 min

Mistinis serialas apie ryžtingos detektyvės ir nežemiškų galių turintį, bei ją p..

Plačiau >
01:15 Hubertas ir Staleris
02:10 Programos pabaiga
06:10 Teleparduotuvė
06:24 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kung Fu Panda
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Monstrų universitetas
21:35 Toras
23:55 Gyvų neliks

LNK LNK

DABAR Mentalistas
00:25 - 01:20, Trukmė 55 min

Vaid.: Simon Baker, Robin Tunney, Amanda Righetti, Owain Yeoman, Tim Kang...

Plačiau >
01:20 Strėlė
02:10 Sveikatos ABC televitrina
02:40 Programos pabaiga
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Tomas ir Džeris
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:25 Nuo... Iki...
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas
23:10 Palikti po pamokų
DABAR Reporteris
01:50 - 02:45, Trukmė 55 min

Išsamiausioje analitinėje laidoje – aktualūs pasakojimai, transliacijos iš įvyki..

Plačiau >
02:45 Lietuva tiesiogiai
03:00 Vandens žiurkės
03:45 Miestelio patruliai
04:30 Tyrėjas Saveljevas
05:20 Vandens žiurkės
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 Jaunikliai
07:10 Šiandien kimba
08:10 Kalnų ežerai
09:10 Miškinis
10:20 Marionečių šokiai
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių (1). Sveiko gyvenimo būdo laida. Ved. Ignas Bakėjus.
23:05 Tamsios jėgos
00:00 DABAR Krepšinis. Eurolyga.”Emporio Armani” - CSKA
01:50 Futbolas. UEFA Europos lyga.”Osmanlıspor” - ”Zürich”
05:00 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Medveščak”
07:00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. Ispanija - Slovėnija
08:30 Krepšinis. Eurolyga.”Real” - ”Žalgiris”
10:20 Futbolas. UEFA Europos lyga.”Osmanlıspor” - ”Zürich”
12:10 Krepšinis. Eurolyga.”Emporio Armani” - CSKA
14:00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga
14:30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga
14:55 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Medveščak”
16:55 Krepšinis. Eurolyga.”Real” - ”Žalgiris”
18:45 Krepšinis. Eurolyga.”Anadolu Efes” - ”Barcelona”
00:00 DABAR Krepšinis. Eurolyga.”Emporio Armani” - CSKA
01:50 Futbolas. UEFA Europos lyga.”Osmanlıspor” - ”Zürich”
05:00 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Medveščak”
07:00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. Ispanija - Slovėnija
08:30 Krepšinis. Eurolyga.”Real” - ”Žalgiris”
10:20 Futbolas. UEFA Europos lyga.”Osmanlıspor” - ”Zürich”
12:10 Krepšinis. Eurolyga.”Emporio Armani” - CSKA
14:00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga
14:30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga
14:55 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Medveščak”
16:55 Krepšinis. Eurolyga.”Real” - ”Žalgiris”
18:45 Krepšinis. Eurolyga.”Anadolu Efes” - ”Barcelona”
21:15 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga
21:45 Krepšinis. Eurolyga.”Baskonia” - ”Darussafaka”
00:30 Dokumentinių filmų ciklas Mano miestas
01:30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis balsas
06:05 Klausimėlis.lt
06:30 Specialus tyrimas
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai

TV6 TV6

DABAR Eurolygos rungtynės. Madrido "Real" - Kauno "Žalgiris"
00:15 - 02:00, Trukmė 105 min

Vaizdo įrašas..

Plačiau >
02:00 Gražuolė ir pabaisa
02:50 Kaulai
03:40 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Las Vegasas
08:00 Bruklino taksi
09:00 Ekstremali žvejyba
09:30 CSI kriminalistai
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
11:30 6 kadrai
12:00 6 kadrai
12:30 Univeras. Naujas bendrikas
13:00 Univeras. Naujas bendrikas
13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Išlikimas
16:00 Gražuolė ir pabaisa
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI kriminalistai
20:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Univeras. Naujas bendrikas
21:00 Farai TV
21:30 TV3 žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Dienos šviesa

BTV BTV

DABAR Džeikas, Storulis ir šuo
01:20 - 02:05, Trukmė 45 min

Vaid.: William Conrad, Joe Penny, Alan Campbell...

Plačiau >
02:05 Vampyro dienoraščiai
02:45 Diagnozė - žmogžudystė
03:30 Diagnozė - žmogžudystė
04:15 Savaitės kriminalai
04:40 Pasienio sargyba
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:25 Žurovas
09:25 Žurovas
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Snaiperis
23:40 Grobis

TV1 TV1

DABAR Vedęs ir turi vaikų
00:55 - 01:20, Trukmė 25 min

Elas Bandis prieš vedybas negalvojo, koks gali būti sunkus gyvenimas susituokus...

Plačiau >
01:20 Vedęs ir turi vaikų
01:45 CSI. Niujorkas
02:30 Tėvas Motiejus
03:20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:05 Inspektorius Džordžas Džentlis. Sudie, Čaina
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Kas namie šeimininkas?
08:45 Vedęs ir turi vaikų
09:15 Vedęs ir turi vaikų
09:50 Superauklė
10:45 Čiauškutė
12:50 Svajonių princas
13:20 Būrėja
13:55 Tėvas Motiejus
15:05 Stebuklingi vaikai
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Žmogus-voras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:55 Senojo Tilto paslaptis
20:05 CSI. Niujorkas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XVIII. Mirštantis menas
23:05 SNOBO KINAS Mano karalius
00:55 Vedęs ir turi vaikų
01:20 Vedęs ir turi vaikų
01:45 CSI. Niujorkas
02:30 Tėvas Motiejus
03:20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:05 Inspektorius Džordžas Džentlis. Sudie, Čaina
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:45 Kas namie šeimininkas?
08:45 Vedęs ir turi vaikų
09:15 Vedęs ir turi vaikų
09:50 Superauklė
10:45 Čiauškutė
12:50 Svajonių princas
13:20 Būrėja
13:55 Tėvas Motiejus
15:05 Stebuklingi vaikai
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Žmogus-voras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:55 Senojo Tilto paslaptis
20:05 CSI. Niujorkas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XVIII. Mirštantis menas
23:05 SNOBO KINAS Mano karalius

TV8 TV8

DABAR Ekstremalūs namų pokyčiai
00:45 - 01:40, Trukmė 55 min

Šios laidos kūrėjai pildo svajones. Šiek tiek fortūnos pamirštoms šeimoms per sa..

Plačiau >
01:40 Programos pabaiga
06:45 TV Pagalba
08:30 Kultūra+
09:00 Šunyčiai patruliai
09:35 Ką pasakė Kakė Makė?
09:50 Senoji animacija
10:10 Kalėdų senelio paslaptis
12:00 Apkabink mane
13:00 Tai - mano gyvenimas
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas
17:00 Apkabink mane
18:00 Tai - mano gyvenimas
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Linksmi nesusipratimai
22:55 Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės
23:55 Apsukrios kambarinės
DABAR Dabar pasaulyje
00:00 - 00:30, Trukmė 30 min

Žinios rusų kalba...

Plačiau >
00:30 Info diena
02:30 Info diena
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:20 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:40 Mano kiemas
13:10 24 valandos
13:55 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 SUPERDOKUMENTIKA Diktatorių ponios
22:00 Info diena
01:10 DABAR NBA krepšinio lyga Vašingtono "Wizards" – San Antonijaus "Spurs" 2016-11-27
03:30 NBA krepšinio lyga Fynikso "Suns" – Denverio "Nuggets" 2016-11-27
04:00 "Penktasis kėlinys" Ispanijos "Endesa" krepšinio lygos apžvalga
06:00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga Vitorijos "Baskonia" – Tenerifės "Iberostar" 2016-11-26
07:40 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga "Barcelona" - "Herbalife" 2016-12-04
09:50 Europos taurė Panevėžio "Lietkabelis" – Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" 2016-12-07
11:30 KOK World Series Bušido kovos Moldova 2015
14:00 NBA krepšinio lyga Vašingtono "Wizards" – San Antonijaus "Spurs" 2016-11-27
16:00 Olandijos "Eredivisie" futbolo lyga Kerkradės "Roda" – Eindhoveno "PSV" 2016-12-04
18:00 Europos taurė Panevėžio "Lietkabelis" – Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" 2016-12-07
19:30 NBA Pasaulis Speciali laida Penktasis epizodas
20:00 NBA Action Krepšinio lygos apžvalga Devintoji laida
20:30 Penktasis kėlinys Ispanijos "Endesa" krepšinio lygos apžvalga VAKAR
21:00 KOK World Series Bušido kovos Naujausios laidos
23:40 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga "Barcelona" - "Herbalife" 2016-12-04
DABAR DW naujienos rusų kalba
00:30 - 00:40, Trukmė 10 min

DW naujienų laida rusų kalba...

Plačiau >
00:40 Dabar pasaulyje
01:15 ARTi
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Pradėk nuo savęs
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi
06:50 Likimo valsas
07:15 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stambiu planu
12:40 Girių horizontai
13:15 Gimtoji žemė
13:45 Maistas ir aistros
14:15 Kelias į namus
14:45 Nes man tai rūpi
15:30 Likimo valsas
16:00 Likimo valsas
16:30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine
18:30 Bodo
19:30 Andrius Žlabys skambina Hendelį
21:00 Martos paslaptis
22:45 Atspindžiai
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:30 DW naujienos rusų kalba
00:40 Dabar pasaulyje
01:15 ARTi
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Pradėk nuo savęs
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai