TV programa

TV3 TV3

DABAR Simpsonai
07:25 - 07:55, Trukmė 30 min

Animacinis serialas apie geltonąją šeimynėlę iš Springfildo - Houmeris, Mardžė, ..

Plačiau >
07:55 Rezidentai
08:25 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tėvelio dukrytės
20:00 Tėvelio dukrytės
20:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Išpirka - milijardas

LNK LNK

07:30 DABAR Linksmieji detektyvai
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Operacija "Kardžuvė"
DABAR Šiandien kimba
07:20 - 08:20, Trukmė 60 min

Naujausi žūklės būdai, klajonės po gerai žinomus ir naujai atrandamus Lietuvos i..

Plačiau >
08:20 Patriotai
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Delta
12:35 Merginos iš Ukrainos
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Keliauk su Reporteriu
18:52 Orai
18:55 Albanas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Gluchariovas
21:30 Delta
22:30 Keliauk su Reporteriu
23:12 Orai
23:15 Baltoji strėlė
07:00 DABAR ”Trans World Sport” žurnalas
08:00 Futbolas: CSKA Moskva-Young Boys
09:50 Futbolas: Liverpool-Hoffenheim
11:40 Premier League World žurnalas
12:10 Mobil 1 The Grid lenktynės
12:40 Boksas.
13:25 Ledo ritulys. KHL.”Avangard” - Rygos ”Dinamo”
15:25 Ledo ritulys. Sibir Novosibirsk Region-Dinamo Riga
18:00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Conoras McGregoras Ep1
18:30 Boksas. Floydas Mayweatheris - Conoras McGregoras Ep2
19:00 Ledo ritulys. Sibir Novosibirsk Region-Dinamo Riga
21:00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Ciurichas
23:00 Futbolas: CSKA Moskva-Young Boys
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas

TV6 TV6

DABAR Kobra 11
07:00 - 08:00, Trukmė 60 min

Jų apylinkė - greitkelis. Jų greitis - mirtinas. Jų priešas šiandien nepaprastai..

Plačiau >
08:00 Pelkė
09:00 Vienam gale kablys
09:30 CSI Majamis
10:30 Naujokė
11:00 Naujokė
11:30 Kaulai
12:30 Havajai 5.0
13:30 Univeras. Naujas bendrikas
14:00 Univeras. Naujas bendrikas
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Pelkė
16:00 Kaulai
17:00 Havajai 5.0
18:00 CSI Majamis
19:00 Kobra 11
20:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Univeras. Naujas bendrikas
21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša
22:00 Įvykis
23:50 Dangaus karalystė

BTV BTV

DABAR Diagnozė - žmogžudystė
07:35 - 08:30, Trukmė 55 min

Vaid.: Dick Van Dyke, Victoria Rowell, Barry Van Dyke...

Plačiau >
08:30 Voratinklis
09:30 Įteisintas faras
10:35 44-as skyrius
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės
13:45 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Įteisintas faras
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Gundanti klasta
23:10 Maiko Bluberio nuotykiai

TV1 TV1

DABAR Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
06:50 - 07:45, Trukmė 55 min

Daktarui Ozui nėra tabu temų. Savo šou daktaras Ozas aptaria viską - nuo sekso,..

Plačiau >
07:45 Būrėja
08:15 Būrėja
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Būk su manim
17:00 Būk su manim
17:30 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Kelnas. Pagrindinė šokėja
22:50 Ponia Dila

TV8 TV8

DABAR TV Pagalba
06:55 - 08:40, Trukmė 105 min

Didelę patirtį televizijoje turintis žurnalistas, laidų vedėjas Egidijus Knispel..

Plačiau >
08:40 Šunyčiai patruliai
09:10 Senoji animacija
10:10 Meilė vynuogyne
12:00 Jaunieji gydytojai
13:00 Kerštas ir meilė
14:00 Kerštas ir meilė
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Medikopteris
17:00 Jaunieji gydytojai
18:00 Kerštas ir meilė
19:00 Kerštas ir meilė
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Titanikas
DABAR Info diena
06:30 - 10:30, Trukmė 240 min

Išsamiausia šalyje žinių laida "Info diena", kurią veda Rasa Tapinienė ir Viktor..

Plačiau >
10:30 Išgyvenk, jei gali
11:00 Išgyvenk, jei gali
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:30 24 valandos
14:15 24 valandos
15:20 KK2
16:10 KK2
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva (k)
23:30 Dienos komentaras
07:00 DABAR Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 dalis.
09:00 Lengvoji atletika. "Golden Grand Prix". Čekija. 4 etapas.
11:10 "NBA Action" Krepšinio lygos apžvalga
11:40 Pasaulio galiūnų čempiontas Bostvana 3 dalis
12:20 KOK world series. Lenkija. 1 dalis.
14:30 "Road to glory" Laida apie kovos sportą
15:00 Čempionai LT Graplingas Palanga 1 dalis
15:30 Čempionai LT Graplingas Palanga 2 dalis
15:50 Rusijos "Premier" futbolo lyga. Čempionų kelias. Grozno "Terek" - Maskvos "Spartak".
17:50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Fynikso "Suns" – Oklahomos "Thunder".
20:00 Pasaulio galiūnų čempionatas Bostvana 4 dalis
20:30 "NBA Action" Krepšinio lygos apžvalga
21:00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 dalis.
23:00 "NBA Action" Krepšinio lygos apžvalga
23:30 KOK world series. Lenkija. 2 dalis.
DABAR Bėdų turgus
07:10 - 07:55, Trukmė 45 min

"Bėdų turgus" – laida, kurioje žurnalistai ne tik iškelia problemą, bet ir paded..

Plačiau >
07:55 Padūkėliai marsupilamiai
08:18 Padūkėliai marsupilamiai
08:50 Šokių akademija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Didžioji istorija
13:35 Saulės ratu
15:00 Padūkėliai marsupilamiai
15:25 Padūkėliai marsupilamiai
15:50 Šokių akademija
16:15 Kaip atsiranda daiktai
16:40 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:00 Laba diena, Lietuva
18:30 Atspindžiai
19:00 Maistas ir aistros
19:30 Šlovės dienos
20:15 Prombergai. Pilkosios zonos simfonija
21:15 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje
22:10 Lietuvos patriotai
23:25 Stambiu planu
23:55 DW naujienos rusų kalba