TV programa

TV3 TV3

DABAR Simpsonai
06:55 - 07:25, Trukmė 30 min

Animacinis serialas apie geltonąją šeimynėlę iš Springfildo - Houmeris, Mardžė, ..

Plačiau >
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Bruto ir Neto
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:25 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Bruto ir Neto
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Užstrigusi paauglystėje

LNK LNK

06:35 DABAR Visatos broliai
07:05 Tomo ir Džerio pasakos
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Naktinis reisas
23:50 Mentalistas
DABAR Jaunikliai
06:30 - 07:10, Trukmė 40 min

Dokumentinis serialas...

Plačiau >
07:10 Griežtojo režimo atostogos
08:15 Pėdsakas
09:15 Miškinis
10:20 Albanas
11:25 Bitininkas
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Albanas
21:30 Chiromantas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Miškinis
05:10 DABAR Futbolas. Anglijos Premier lyga.”Chelsea” - ”Hull”
07:00 Basketball: Fenerbahce Istanbul-Panathinaikos Athens
08:50 Krepšinis. Eurolyga.”Olympiacos” - ”Baskonia”
10:40 Boksas.
11:25 Ledo ritulys. KHL.”Admiral” - ”Medveščak”
14:00 Futbolas. Anglijos Premier lyga.”Manchester City” - ”Tottenham”
15:50 Ledo ritulys. KHL.”Admiral” - ”Medveščak”
17:50 Krepšinis. Eurolyga.”Žalgiris” - ”Real”
19:45 Krepšinis. Eurolyga.”Žalgiris” - CSKA
22:00 Krepšinis. Eurolyga.”Galatasaray” - ”Maccabi”
23:50 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Yugra”

TV6 TV6

DABAR Teleparduotuvė
06:45 - 07:00, Trukmė 15 min

Parduotuvė televizijoje...

Plačiau >
07:00 Las Vegasas
08:00 Kobra 11
09:00 Tavo augintinis
09:30 CSI kriminalistai
10:30 Moderni šeima
11:00 Aukščiausia pavara
12:30 Saša ir Tania
13:00 Saša ir Tania
13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Topmodeliai
16:00 Aferistas
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI kriminalistai
20:00 Saša ir Tania
20:29 Saša ir Tania
21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša
22:00 Auklė nakčiai
23:45 Eurolygos rungtynės. Kauno "Žalgiris" - Maskvos "CSKA"

BTV BTV

DABAR Džeikas, Storulis ir šuo
06:40 - 07:35, Trukmė 55 min

Vaid.: William Conrad, Joe Penny, Alan Campbell...

Plačiau >
07:35 Tokia tarnyba
08:25 Farų karai
09:20 Muchtaro sugrįžimas
10:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
11:15 Sudužusių žibintų gatvės
12:10 Prokurorų patikrinimas
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė
15:05 Tokia tarnyba
15:55 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. II dalis
20:30 Farai TV
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:30 Trise valtimi. Gamtos šauksmas
23:15 10 balų žemės drebėjimas

TV1 TV1

DABAR Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
06:50 - 07:40, Trukmė 50 min

Daktarui Ozui nėra tabu temų. Savo šou daktaras Ozas aptaria viską - nuo sekso,..

Plačiau >
07:40 Pasisvėrę ir laimingi
08:35 Vedęs ir turi vaikų
09:00 Vedęs ir turi vaikų
09:25 Auklė
09:55 Superauklė
10:45 Ištark sudie
12:30 Būrėja
13:00 Akloji
13:30 Mentalistė
14:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
15:00 Garfildas
15:20 Garfildas
15:40 Rožinė pantera
16:05 Kaukė
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
19:00 Širdele mano
20:00 CSI. Niujorkas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Detektyvas Kolambas. Žmogžudystė pavojinga jūsų sveikatai
22:40 Meilė ir bausmė

TV8 TV8

DABAR TV Pagalba
06:55 - 08:35, Trukmė 100 min

Žiūrovams puikiai pažįstama patikima ir vieninga gelbėtojų komanda skubės į bet ..

Plačiau >
08:35 Mažosios kerėtojos
08:50 Mažosios kerėtojos
09:05 Senoji animacija
10:05 Meilė Venecijoje
12:00 Apkabink mane
13:00 Žiemos saulė
14:00 Žiemos saulė
15:00 Ekstremalūs namų pokyčiai
16:00 Oliverio tvistas
16:30 Oliverio tvistas
17:00 Apkabink mane
18:00 Žiemos saulė
19:00 Žiemos saulė
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Meilė atėjo netikėtai
22:55 Žiemos saulė
23:55 Žiemos saulė
DABAR Info diena
06:30 - 10:30, Trukmė 240 min

Išsamiausia šalyje žinių laida "Info diena", kurią veda Rasa Tapinienė ir Viktor..

Plačiau >
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:10 Dviračio šou
12:40 Tauro ragas
13:10 24 valandos
13:50 Autopilotas
14:15 Ne vienas kelyje
14:50 Dviračio šou
15:15 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
05:05 DABAR Olandijos "Eredivisie" futbolo lyga Eindhoveno "PSV" - Deventerio "Go Ahead Eagles" 2016-12-10
07:05 "Penktasis kėlinys" Ispanijos "Endesa" krepšinio lygos apžvalga
07:50 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. Madrido "Real” – Valencia 2017-01-22
09:30 "Penktasis kėlinys" Ispanijos "Endesa" krepšinio lygos apžvalga
10:00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando "Cavaliers" – Oklando "Warriors". 2016-12-25
12:10 Pasaulio rali-kroso čempionatas
14:10 Olandijos "Eredivisie" futbolo lyga. Amsterdamo "Ajax" - Eindhoveno "PSV". 2016-12-18
16:10 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga . "Murcia" - "Valencia" 2017-01-08
17:50 NBA krepšinio lyga. Čikagos "Bulls” – Toronto "Raptors”. 2017-01-08
20:00 Čempionai LT Grapplingas
20:30 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. Madrido "Real” – Valencia 2017-01-22
22:15 Čempionai LT Golfas
23:15 "Penktasis kėlinys" Ispanijos "Endesa" krepšinio lygos apžvalga
DABAR Meilė kaip mėnulis
06:55 - 07:18, Trukmė 23 min

Serialo "Meilė kaip mėnulis" siužetas atskleis TV šokių projekto kūrėjų ir dalyv..

Plačiau >
07:18 Meilė kaip mėnulis
07:45 Euromaxx
08:15 Stambiu planu
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Istorijos detektyvai
12:55 26-asis aktualiosios muzikos festivalis "Gaida"
14:10 Klintas Istvudas. Gyvenimas kine
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:54 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Mokslo sriuba
17:00 Misija: Vilnija
17:30 Invazija. Antrojo pasaulinio karo pradžia
18:20 Poezija. LRT aukso fondas
18:30 Labanaktukas
18:40 Drakoniukas Kokosas
19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga. "Rosa Radom" – Klaipėdos "Neptūnas"
21:00 Septynios Kauno dienos
21:30 IQ presingas
22:15 Įsimylėjęs Šekspyras