TV programa

TV3 TV3

DABAR Pažadėtoji
15:00 - 15:30, Trukmė 30 min

Radžastanas – didžiausia Indijos valstija šalies šiaurėje, prie pat Pakistano. Č..

Plačiau >
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:00 Bruto ir Neto
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Beverli Hilso policininkas 3

LNK LNK

DABAR Amžina meilė
14:30 - 15:30, Trukmė 60 min

Vaid.: Burak Ozcivit, Neslihan Atagul, Kaan Urgancioglu...

Plačiau >
15:30 Amžina meilė
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Panikos kambarys
DABAR Miškinis
14:55 - 16:00, Trukmė 65 min

Rež. V.Vinogradovas. Vaid. O.Štefanko, A.Buldakovas, A. Bolšova...

Plačiau >
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Neišsižadėk
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa. Debatų laida
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Mafijos kronikos
14:40 DABAR Smiginis. Anglijos Premier lyga.
17:40 Futbolas. Anglijos FA taurė.”Huddersfield” - ”Manchester City”
19:30 Futbolas. Anglijos FA taurė.”Wolverhampton” - ”Chelsea”
21:20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas
21:50 Futbolas. Anglijos FA taurė.”Sutton” - ”Arsenal”
23:55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - ”Barcelona”
DABAR Laba diena, Lietuva
15:10 - 16:00, Trukmė 50 min

Pačios naujausios žinios iš LRT radijo ir televizijos studijų ir truputis muziko..

Plačiau >
16:00 Žinios. Orai
16:20 Ten, kur namai
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija "Jėga"
21:00 Dėmesio centre
22:05 Trumposios žinios
22:10 Mano draugas Borisas Nemcovas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Valdžios tvirtovė

TV6 TV6

DABAR Topmodeliai
15:00 - 16:00, Trukmė 60 min

Realybės šou, kuriame kartu gyvenančios merginos mokosi ne tik modelio darbo ir ..

Plačiau >
16:00 Raitelis be galvos
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI kriminalistai
20:00 Aš - superhitas
21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša
22:00 Farai TV
23:00 Lemtingas posūkis 2. Aklavietė

BTV BTV

DABAR Tokia tarnyba
14:50 - 15:45, Trukmė 55 min

Vaid.: Aleksandr Sayutalin, Maksim Merkulov, Oksana Bazilevich, Dmitry Palamarch..

Plačiau >
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Voratinklis. Mirtinas kontaktas. I dalis
19:30 Farų karai. Blogio riba. I dalis
20:30 Farai TV
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:30 Uždara grandinė
23:25 Smagus pasivažinėjimas

TV1 TV1

DABAR Neramūs ir triukšmingi
15:05 - 15:35, Trukmė 30 min

Rež.: Chris Savino...

Plačiau >
15:35 Rožinė pantera
16:05 Keista šeimynėlė
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
19:00 Širdele mano
20:00 CSI. Niujorkas
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Detektyvas Kolambas. Žmogžudystė pagal muziką
22:50 Paslaptys

TV8 TV8

DABAR Ekstremalūs namų pokyčiai
15:00 - 16:00, Trukmė 60 min

Šios laidos kūrėjai pildo svajones. Šiek tiek fortūnos pamirštoms šeimoms per sa..

Plačiau >
16:00 Džeimis gamina namuose
16:30 Džeimis gamina namuose
17:00 Apkabink mane
18:00 Meilės žiedai
19:00 Meilės žiedai
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Šeimos paslaptis
22:55 Meilės žiedai
23:55 Meilės žiedai
DABAR Bus visko
14:40 - 15:30, Trukmė 50 min

Gyvenimo būdo laida. Vedėjos Gintarė Gurevičiūtė ir Simona Albavičiūtė...

Plačiau >
15:30 "Alfa" savaitė
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
14:40 DABAR NBA krepšinio lyga. Klivlando "Cavaliers" – Oklahoma Sičio "Thunder" 2017-01-29
16:50 KOK World Series. Moldova 2016.
19:00 NBA krepšinio lyga. Visų žvaigždžių rungtynės. ŠIANDIEN
22:00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 5 dalis
22:30 NBA Action Krepšinio lygos apžvalga Dvidešimta laida
23:00 NBA krepšinio lyga Niujorko "Knicks" – Klivlando "Cavaliers" 2017-02-05
DABAR Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
14:30 - 15:30, Trukmė 60 min

Laidos svečias – Jostein Gaarder (Norvegija)..

Plačiau >
15:30 Meilė kaip mėnulis
15:55 Meilė kaip mėnulis
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Durys atsidaro. Viena istorija
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
17:30 Amžininkai
18:20 Poezija. LRT aukso fondas
18:25 Istorijos detektyvai
19:15 Labanaktukas
19:25 Drakoniukas Kokosas
19:45 Stambiu planu
20:15 Euromaxx
20:45 ARTi
21:00 Koketės
22:30 Mokslo sriuba
22:45 Stop juosta
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje