TV programa

TV3 TV3

DABAR Meilės sūkuryje
08:55 - 10:00, Trukmė 65 min

Daug meilės ir neapykantos, romantiškų akimirkų ir intrigų, draugystės, ištikimy..

Plačiau >
10:00 TV Pagalba
12:00 Svotai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

LNK LNK

DABAR Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 - 09:50, Trukmė 60 min

Volkeris su savo partneriu Trivette yra Teksaso reindžeriai. Kartu jie kovoja p..

Plačiau >
09:50 24 valandos
10:40 24 valandos
11:45 Bus visko
DABAR Moterų daktaras
07:30 - 09:30, Trukmė 120 min

Įžymus gydytojas grįžta į gimtąjį miestelį aplankyti sergančio tėvo. Naktį į lig..

Plačiau >
09:30 Pėdsakas
10:30 Delta
12:40 Miestelio patruliai
08:45 DABAR Ledo ritulys. KHL.”HC Sochi” - Rygos ”Dinamo”
10:45 ”Trans World Sport” žurnalas
11:45 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas
12:15 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga
09:07 DABAR Sportas
09:15 Mūsų kaimynai marsupilamiai
09:40 Lesė
10:05 Komisaras Reksas

TV6 TV6

DABAR Vienam gale kablys
09:00 - 09:30, Trukmė 30 min

Susitikite pažvejoti kiekvieną sekmadienį per TV6 kartu su Pauliumi Korsaku ir l..

Plačiau >
09:30 Kastlas
10:30 CSI Majamis
11:30 Rezidentai

BTV BTV

DABAR 44-as skyrius
08:50 - 09:45, Trukmė 55 min

Vaid.: Sergey Kalantay, Natalja Morozova, Artem Pozniak...

Plačiau >
09:45 Mistinės istorijos (N-7) (kart.)
10:45 Sudužusių žibintų gatvės
11:45 Prokurorų patikrinimas

TV1 TV1

08:45 DABAR Keista šeimynėlė
09:10 Kaukė
09:35 Vedęs ir turi vaikų
10:05 Vedęs ir turi vaikų

TV8 TV8

DABAR Valgyk ir lieknėk
08:40 - 09:10, Trukmė 30 min

Tai daugiau nei kulinarinė laida – tai akivaizdus įrodymas, kaip ne tik nesilaik..

Plačiau >
09:10 Valgyk ir lieknėk
09:40 Šunyčiai patruliai
10:10 Senoji animacija
DABAR Info diena
06:30 - 10:30, Trukmė 240 min

Išsamiausia šalyje žinių laida „Info diena“, kurią veda Rasa Tapinienė ir Viktor..

Plačiau >
10:30 Ne vienas kelyje
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
09:00 DABAR Teleshopping
09:30 Teleshopping
10:00 Teleshopping
10:30 Teleshopping
DABAR Kaip atsiranda daiktai
08:45 - 09:15, Trukmė 30 min

Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2013–2014 m. ..

Plačiau >
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Mūsų miesteliai