TV programa

TV3 TV3

DABAR Kempiniukas Plačiakelnis
13:00 - 13:30, Trukmė 30 min

Vienoje šiltoje jūroje, Bikinio atolo dugne, stovi namelis iš... ananaso. Jame g..

Plačiau >
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikinglotto
22:30 Šaulys

LNK LNK

DABAR Anapus nežinomybės
12:30 - 13:25, Trukmė 55 min

Paranormalių tyrimų laida su Maksimu Gordejevu...

Plačiau >
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. Nusikaltėlių šalis
DABAR Baudėjas
12:35 - 13:40, Trukmė 65 min

Rež. O.Fominas. Vaid. K.Safonovas, I.Andrejevaitė, J.Volkova..

Plačiau >
13:40 TV parduotuvė
13:55 Mesingas. Aplenkiantis laiką
15:00 Vienišas vilkas
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 Rojus
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Orai
18:52 Sauganti Lietuva
18:55 Vienišas vilkas
20:00 Reporteris
20:22 Orai
20:25 Krikšto tėvas
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai
12:30 DABAR Boksas. Mairis Briedis - Mike´as Perezas
13:55 Ledo ritulys. KHL. Rygos ”Dinamo” - ”Traktor”
15:55 Ledo ritulys. KHL.”Salavat Yulaev” - ”Ak Bars”
18:50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga.”Qarabag” - ”Chelsea”
21:05 Mobil 1 The Grid lenktynės
21:35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga.”Atletico” - ”Roma”
23:45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga.”Juventus” - ”Barcelona”
DABAR TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
12:40 - 13:05, Trukmė 25 min

Ved. Darius Jurgelevičius...

Plačiau >
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija "Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Klausimėlis.lt
23:20 Po vienu dangum

TV6 TV6

DABAR Kvantikas
12:30 - 13:30, Trukmė 60 min

Kvantike yra ruošiami patys stipriausi ir gabiausi Amerikos pareigūnai – Federal..

Plačiau >
13:30 Saša ir Tania
14:00 Saša ir Tania
14:30 Televitrina
15:00 Nuodėmių daktaras
16:00 Melas ir paslaptys
17:00 Kvantikas
18:00 CSI Majamis
19:00 Kobra 11
20:00 Saša ir Tania
20:30 Saša ir Tania
21:00 Naša Raša
21:35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. "Juventus Football Club" - "FC Barcelona"
23:40 Kobra 11

BTV BTV

DABAR Stoties policija
12:40 - 13:45, Trukmė 65 min

Vaid.: Vladimir Steklov, Aleksandr Curkan, Vladimir Zherebcov...

Plačiau >
13:45 Farų karai
14:45 Muchtaro sugrįžimas
15:50 Voratinklis
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:25 Stoties policija
19:30 Asmens sargybinis
20:30 Farai TV
21:00 Nėra kur slėptis
23:00 Rūkas

TV1 TV1

DABAR CSI. Niujorkas
12:30 - 13:30, Trukmė 60 min

Vaid.: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper, Eddie Cahill...

Plačiau >
13:30 Diagnozė - žmogžudystė
14:35 Zigis ir Ryklys
15:05 Vyrai juodais drabužiais
15:35 Rožinė pantera
16:05 Džekio Čano nuotykiai
16:30 Būk su manim
17:15 Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės. Slaptos gelmės
23:05 Nakties karalienė

TV8 TV8

DABAR Linksmieji traukinukai
13:00 - 13:15, Trukmė 15 min

Animacinio serialo siužetas nukelia į šiuolaikinį – veik tokį patį kaip mūsiškis..

Plačiau >
13:15 Linksmieji traukinukai
13:30 Ančiukų istorijos
14:00 Mano mažasis ponis
14:30 Madagaskaro pingvinai
15:00 Pamilti vėl
16:00 Natalija
17:00 Aistros vynas
18:00 Tai - mano gyvenimas
20:00 Labanakt, vaikučiai
21:00 Laimėk, pralaimėk arba mylėk
22:50 Tai - mano gyvenimas
DABAR Pagalbos skambutis
12:35 - 13:35, Trukmė 60 min

Realybės drama...

Plačiau >
13:35 24 valandos
14:25 Yra, kaip yra
15:30 Kitu kampu
16:30 Farai TV
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
12:10 DABAR KOK Summer Special Edition 1 dalis
14:30 "CrossFit Games". Ketvirta laida.
15:30 Pasaulio rali – kroso čempionatas
17:30 Pasaulio taurės plaukimo varžybos Singapūras Pirma diena
20:00 Italijos "Seria A" futbolo lygos apžvalga 12 turas
20:40 "CrossFit Games". Ketvirta laida.
21:00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga Barselonos "Barcelona" – Valensijos "Valencia"
22:40 Čempionai LT Graplingas Europos čempionatas Trečia laida laida VAKAR
23:10 KOK World series Vilnius 1 dalis
DABAR Misija: Vilnija
12:40 - 13:05, Trukmė 25 min

Laida pasakos Vilniaus krašto žmonių istorijas, analizuos ir, kaip tikisi jos au..

Plačiau >
13:05 Linija, spalva, forma
13:30 Kultūros teismas
14:15 Alezija. Paskutinis mūšis
15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas
15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Maistas ir aistros
19:35 Šlovės dienos
20:25 Dokumentinė istorinė laida "Lietuvos kolumbai"
21:20 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
22:10 Šeimos šventė
23:35 DW naujienos rusų kalba
23:45 Dabar pasaulyje