BTV programa

BTV Šiandien

2017-06-24
21:30 DABAR MANO HEROJUS Beatodairiški veiksmai
DABAR 21:30 - 23:25, Trukmė 115 min

Policininkas Frenkas Genonas nė neįtarė, kad paskutinės jo darbo dienos iki pensijos bus tokios košmariškos. Pirmiausia, jis sužino, kad žmonės, su kuriais šitiek metų kartu dirbo,..

Plačiau >
23:25 AŠTRUS KINAS Penktadienis, 13-oji

BTV Rytoj

2017-06-25
01:20 Gyvi numirėliai
02:15 Gyvi numirėliai
03:05 Moterys prieš vyrus
06:35 Lietuvos galiūnų čempionato kvalifikacija. Trakai
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Trakai
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
10:35 BBC dokumentika. Vaikystė laukinėje gamtoje
11:50 Herbas arba skaičius
13:00 Viena už visus
13:35 Sveikinimai
16:10 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius
19:30 Ekstrasensų mūšis
21:30 Tai kur po velnių tie Morganai?
23:40 Akloji zona

BTV Poryt

2017-06-26
00:35 Akloji zona
01:30 Beatodairiški veiksmai
03:10 Penktadienis, 13-oji
06:15 Sveikatos ABC televitrina
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:35 Tokia tarnyba
09:30 Voratinklis
10:30 Muchtaro sugrįžimas
11:30 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. I dalis
20:30 Farai TV
21:00 Aš esu legenda
22:55 Tai kur po velnių tie Morganai?

BTV Užporyt

2017-06-27
01:00 Akloji zona
01:50 Akloji zona
02:40 Džeikas, Storulis ir šuo
03:25 Vaikystė laukinėje gamtoje
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:35 Tokia tarnyba
09:30 Voratinklis
10:30 Muchtaro sugrįžimas
11:30 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. II dalis
20:30 Pasienio sargyba
21:00 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
22:45 Aš esu legenda