BTV programa

BTV Šiandien

2017-12-12
15:55 DABAR Tokia tarnyba
DABAR 15:55 - 16:55, Trukmė 60 min

Vaid.: Aleksandr Sayutalin, Maksim Merkulov, Oksana Bazilevich, Dmitry Palamarchuk...

Plačiau >
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 Stoties policija
19:30 Asmens sargybinis
20:30 Farai TV
21:00 Drakonų tiltas
22:50 Gran Torino

BTV Rytoj

2017-12-13
01:05 Begėdis
02:00 Džeikas, Storulis ir šuo
02:45 Farai TV
03:10 Juodasis sąrašas
03:55 Keturios stichijos
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai
08:35 Muchtaro sugrįžimas
09:35 Tokia tarnyba
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Asmens sargybinis
12:40 Stoties policija
13:45 Farų karai
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 Stoties policija
19:30 Nepataisomi
20:30 Farai TV
21:00 Ponas ir ponia gangsteriai
23:05 Drakonų tiltas

BTV Poryt

2017-12-14
00:55 Begėdis
01:50 Džeikas, Storulis ir šuo
02:35 Farai TV
02:55 Pragaro katytė
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai
08:35 Muchtaro sugrįžimas
09:35 Tokia tarnyba
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Nepataisomi
12:40 Stoties policija
13:45 Farų karai
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 Stoties policija
19:30 Nepataisomi
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Jaguaro kerštas
22:55 Ponas ir ponia gangsteriai

BTV Užporyt

2017-12-15
00:55 Begėdis
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo
02:40 Savaitės kriminalai
03:05 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai
08:35 Muchtaro sugrįžimas
09:35 Tokia tarnyba
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Diagnozė - žmogžudystė
12:40 Stoties policija
13:45 Farų karai
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 Stoties policija
19:30 Ekstrasensų mūšis
21:55 Užsienietis
23:50 Jaguaro kerštas