BTV programa

BTV Šiandien

2017-08-24
07:35 DABAR Diagnozė - žmogžudystė
DABAR 07:35 - 08:30, Trukmė 55 min

Vaid.: Dick Van Dyke, Victoria Rowell, Barry Van Dyke...

Plačiau >
08:30 Voratinklis
09:30 Įteisintas faras
10:35 44-as skyrius
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės
13:45 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Įteisintas faras
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Gundanti klasta
23:10 Maiko Bluberio nuotykiai

BTV Rytoj

2017-08-25
01:30 Visa menanti
02:15 Džeikas, Storulis ir šuo
03:00 Savas žmogus
03:45 Savas žmogus
04:30 Savas žmogus
05:15 Savaitės kriminalai
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:30 Voratinklis
09:30 Žiniuonis
10:30 Žiniuonis
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės
13:45 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Priverstinis panirimas
23:20 Gundanti klasta

BTV Poryt

2017-08-26
01:25 Visa menanti
02:10 Džeikas, Storulis ir šuo
03:00 Priverstinis panirimas
06:25 Ekstrasensų mūšis
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Pavariau
09:30 Apie žūklę
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
10:35 Gyvybės galia
11:50 Pragaro katytė
13:00 Žiniuonis
14:05 Žiniuonis
15:10 Vanity Fair. Visiškai slaptai
16:10 Kas žudikas?
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Prezidento patikėtinis
23:50 AŠTRUS KINAS Iš tamsybių