BTV programa

BTV Šiandien

2017-01-24
06:40 DABAR Džeikas, Storulis ir šuo
DABAR 06:40 - 07:35, Trukmė 55 min

Vaid.: William Conrad, Joe Penny, Alan Campbell...

Plačiau >
07:35 Tokia tarnyba
08:25 Farų karai
09:20 Muchtaro sugrįžimas
10:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
11:15 Sudužusių žibintų gatvės
12:10 Prokurorų patikrinimas
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė
15:05 Tokia tarnyba
15:55 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. II dalis
20:30 Farai TV
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:30 Trise valtimi. Gamtos šauksmas
23:15 10 balų žemės drebėjimas

BTV Rytoj

2017-01-25
00:50 Džeikas, Storulis ir šuo
01:40 Dalasas
02:35 Penktoji pavara
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2
03:45 Penktoji pavara
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Tokia tarnyba
08:25 Farų karai
09:20 Paskutinis faras
10:20 Mistinės istorijos (N-7) (kart.)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės
12:10 Prokurorų patikrinimas
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė
15:05 Tokia tarnyba
15:55 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. III dalis
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:30 Kongas
23:35 Trise valtimi. Gamtos šauksmas

BTV Poryt

2017-01-26
01:10 Džeikas, Storulis ir šuo
02:00 Dalasas
02:40 Penktoji pavara
03:25 Visi vyrai - kiaulės... 2
03:50 Penktoji pavara
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Tokia tarnyba
08:25 Farų karai
09:20 Paskutinis faras
10:20 Mistinės istorijos (N-7) (kart.)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės
12:10 Prokurorų patikrinimas
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė
15:05 Tokia tarnyba
15:55 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. IV dalis
20:30 Gyvenimiškos istorijos
21:30 57 keleivis
23:10 Kongas

BTV Užporyt

2017-01-27
01:05 Džeikas, Storulis ir šuo
01:55 Dalasas
02:40 Diagnozė - žmogžudystė
03:25 Diagnozė - žmogžudystė
04:10 Savaitės kriminalai
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Tokia tarnyba
08:25 Farų karai
09:25 Nikonovas ir Ko
10:20 Nikonovas ir Ko
11:15 Sudužusių žibintų gatvės
12:10 Prokurorų patikrinimas
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė
15:05 Tokia tarnyba
15:55 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Mirtinas ginklas 4
23:55 57 keleivis