TV6 programa

TV6 Šiandien

2016-07-24
02:50 DABAR Programos pabaiga
06:30 Teleparduotuvė
06:50 Bjauriausi darbai pasaulyje
07:50 Aukščiausia pavara. Lenktynės
09:00 Tavo augintinis
09:30 Vienam gale kablys
10:00 Pragaro kelias
11:00 Nepaprastos lenktynės
12:00 Ekstremali žvejyba
12:30 Bjauriausi darbai pasaulyje
13:30 Jokių kliūčių!
15:00 Ledo kelias
16:00 Pragaro kelias
17:00 Kobra 11
18:00 6 kadrai
18:30 6 kadrai
19:00 "Formulės - 1" pasaulio čempionato Vengrijos Didžiojo prizo lenktynės
21:35 TV3 žinios
22:35 TV3 sportas
22:38 TV3 orai
22:40 Nakties TOP. Vasara
23:10 Nakties TOP. Vasara+
23:40 Vikingai

TV6 Rytoj

2016-07-25
00:45 Rizikingiausi policijos darbo epizodai
01:35 Rizikingiausi policijos darbo epizodai
02:25 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Viskas teisėta
08:00 Medikopteris
09:00 Nuo amato iki verslo
09:30 Kobra 11
10:30 CSI Majamis
11:30 Gražuolė ir pabaisa
12:30 Paskutinis žmogus Žemėje
13:00 Paskutinis žmogus Žemėje
13:30 Univeras
14:00 Univeras
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Medikopteris
16:00 Havajai 5.0
17:00 Kobra 11
18:00 Gražuolė ir pabaisa
19:00 CSI Majamis
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
23:00 Pjūklas VI

TV6 Poryt

2016-07-26
00:50 6 kadrai
01:00 Comedy club
02:00 Paskutinis žmogus Žemėje
02:20 Paskutinis žmogus Žemėje
02:45 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Viskas teisėta
07:50 Medikopteris
08:55 Tavo augintinis
09:25 Kobra 11
11:30 Rezidentai
12:00 Rezidentai
12:30 Paskutinis žmogus Žemėje
13:00 Paskutinis žmogus Žemėje
13:30 Univeras
14:00 Univeras
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Medikopteris
16:00 Havajai 5.0
17:00 Kobra 11
18:00 Gražuolė ir pabaisa
19:00 CSI Majamis
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Armagedonas

TV6 Užporyt

2016-07-27
01:10 Comedy club
02:05 Paskutinis žmogus Žemėje
02:30 Paskutinis žmogus Žemėje
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Viskas teisėta
07:50 Medikopteris
08:55 6 kadrai
09:25 Kobra 11
11:30 Rezidentai
12:00 Rezidentai
12:30 Paskutinis žmogus Žemėje
13:00 Paskutinis žmogus Žemėje
13:30 Univeras
14:00 Univeras
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Medikopteris
16:00 Havajai 5.0
17:00 Kobra 11
18:00 Lietuvos futbolo rungtynės. Klaipėdos „Atlantas“ - Kauno „Kauno Žalgiris“
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 A komanda